Ilustračná snímka: Unsplash

Poradíte si s otázkami z nášho kvízu?

Vlastnenie automobilu a taktiež jeho vedenie je zodpovedná úloha, ktorá sa riadi najmä cestným zákonom. Práve z neho vychádzajú rôzne povinnosti pri vedení automobilu alebo jeho samotnej výbave. Dokážete správne odpovedať či do povinnej výbavy patrí hasiaci prístroj alebo kedy môžete používať diaľkové svetlá? Otestujte sa.

Najnovšie články