Foto: Pi-symbol.svg: I contribute with wikimedia with my modest illustrationderivative work: Abu.3abed.2010 / Public domain

Matematické a fyzikálne konštanty sme často používali aj v školských laviciach.

Sú nemenné, niekedy jednoduché a inokedy mimoriadne zložité až prakticky nezapamätateľné. Vo svete matematiky a fyziky však konštanty zohrávajú mimoriadne dôležitú úlohu. V školských laviciach sme sa ich učili niekoľko, používali sme ich pri výpočtoch a vzorcoch, písali sme ich na ťaháky, len aby sme sa ich nemuseli učiť naspamäť. Dávali ste na týchto hodinách pozor? Koľko si toho o konštantách ešte pamätáte? 

Ak vás kvíz zaujal, pozrite si aj ďalšie na našej stránke v sekcii kvízov.

Najznámejšou matematickou konštantou je π. Akú má hodnotu (zaokrúhlenú na 5 desatinných miest)?

Wikimedia

Číslo pí má hodnotu 3.14159265359...Ide o číslo iracionálne, jeho rozvoj za desatinnou čiarkou teda nikdy nekončí.

A ako sa vlastne číslo π oficiálne nazýva?

Wikimedia

V mnohých krajinách, vrátane Slovenska, sa číslo pí nazýva Ludolfovým číslom. Toto pomenovanie dostalo po nemeckom matematikovi Ludolphovi van Ceulenovi, ktorý v roku 1596 určil pí na 20 (neskôr 35) desatinných miest.

Druhou najznámejšou matematickou konštantou je e, alebo tiež Eulerovo číslo. Akú má hodnotu (zaokrúhlenú na 5 desatinných miest)?

Pexels

Hodnota Eulerovho čísla je 2,718281828...Rovnako ako pí, je aj Eulerovo číslo iracionálne a jeho rozvoj je teda nekonečný.

Zaujímavou matematickou konštantou je aj φ s hodnotou približne 1,618034, ktorá je úzko spätá s prírodou. Ako sa nazýva?

Pexels

Zlatý rez, alebo aj božský rez, je iracionálne číslo so zaujímavými vlastnosťami. V prírode možno nájsť množstvo príkladov geometrických tvarov pomerovo odvodených práve z tohto čísla.

V matematike sa za konštantu považuje aj hodnota druhej odmocniny z čísla 2. Podľa ktorého gréckeho matematika je pomenovaná?

Pexels

Druhá odmocnina z čísla 2 nesie názov po Pytagorasovi. Je totiž výsledkom výpočtu dĺžky prepony s použitím Pytagorovej vety v trojuholníku s odvesnami s dĺžkou 1.

Konštanty veľmi často používame aj vo fyzike, na stredných školách najčastejšie tiažové zrýchlenie. Pri výpočtoch základných výpočtoch sa používa hodnota 9,81. Aké má konštanta označenie?

Pixabay

Tiažové zrýchlenie označujeme g a ide o zrýchlenie telesa na Zemi, ktoré je výslednicou gravitačného a odstredivého zrýchlenia.

Konštantou je aj rýchlosť svetla vo vákuu označovaná písmenom c. Aká je jej hodnota?

Pexels

Rýchlosť svetla vo vákuu dosahuje približne 299 800 000 m/s. Zaujímavosťou je, že ju v skutočnosti nikto nezmeral, určená je len definíciou.

Menej používanou, ale mimoriadne dôležitou, je konštanta u, ktorá je atómovou hmotnostnou jednotkou. Čím je určená?

Pixabay

Atómová hmotnostná konštanta je odvodená od uhlíka. Na základe tejto hodnoty sa ďalej meria koľkokrát je väčšia či menšia hmotnosť ľubovoľného atómu či molekuly.

Medzi fyzikálne konštanty patria aj hmotnosti elektrónu, protónu a neutrónu. Ktorá z nich je najmenšia?

Pixabay

Zo spomínaných konštánt má najmenšiu hodnotu m(e), a teda hmotnosť elektrónu. Jej hodnota je 0,00000000000000000000000000000091 kg.

Najdôležitejšou konštantou kvantovej fyziky je h, ktorá určuje, čo je v kvantovej mechanike veľké a čo malé. Ako sa nazýva?

Needpix

Konštanta h je pomenovaná po uznávanom nemeckom teoretickom fyzikovi menom Max Planck. Patrí medzi najdôležitejšie konštanty modernej fyziky.

0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )