Foto: TASR - Roman Hanc

Deviataci sa však testovaniu nevyhnú.

Žiaci základných a stredných škôl začali v stredu druhý polrok školského roka 2022/2023. Počas neho čakajú na študentov rôzne typy testovania. Piatakom však tieto povinnosti odpadli. Nebudú tak písať celoštátne testy z matematiky a slovenského jazyka.

Minister školstva Ján Horecký podpísal rozhodnutie o zrušení testovania piatakov v tomto školskom roku, informuje TV Markíza. Dôvodom je pandémia koronavírusu a aj príprava škôl na zavedenie veľkej reformy. Testovanie žiakov piateho ročníka bolo naplánované na 17. mája.

Deviataci sa však testovaniu nevyhnú

Celoslovenské testovanie deviatakov bude 22. a 23. marca. Deviataci budú písať testy 22. marca z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra a 23. marca z predmetov ukrajinský jazyk a literatúra či slovenský jazyk a slovenská literatúra. Na testovaní sa zúčastnia žiaci deviateho ročníka základných škôl a štvrtého ročníka osemročného gymnázia.

Foto: TASR – Roman Hanc

Vedomosti získané počas stredoškolského štúdia si maturanti overia od 14. do 17. marca v rámci externej maturitnej skúšky. Stredoškolské štúdium ukončia ústnou maturitnou skúškou v niektorom týždni od 22. mája do 9. júna.

Najnovšie články