Ilustračná foto: Polícia SR

Potrebný vek na vstup do Policajného zboru by sa mohol znížiť na 18 rokov.

Potrebný vek na vstup do Policajného zboru (PZ) by sa mohol znížiť na 18 rokov. Vyplýva to z novely zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície.

Poslanci Národnej rady (NR) SR ju v utorok posunuli do druhého čítania. V súvislosti so zmenou veku pri prijímaní do polície z 21 na 18 rokov sa zo zákona vypustí štátna služba kadeta. Služba bola určená predovšetkým pre občanov od 18 do 21 rokov.

Kvalitnejší personál

„Zrušením štátnej služby kadeta a opätovnou možnosťou prijímania uchádzačov do štátnej služby príslušníkov PZ, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže SR dovŕšením osemnásteho roku veku sa odstraňuje dvojkoľajnosť v systéme prijímania do služobného pomeru,“ píše sa v návrhu.

Ilustračná foto: TASR – Lukáš Grinaj

Predkladatelia očakávajú, že zmena prispeje k väčšiemu záujmu občanov o službu v polícii a prípadne aj v ďalších zložkách patriacich do pôsobnosti tohto zákona. Záujemcovia by sa mohli do zboru prihlásiť bezprostredne po ukončení úplného stredoškolského vzdelania.

„Čo bude mať vplyv na kvalitnejšie a taktiež udržateľné personálne obsadenie,“ píše sa v dôvodovej správe. Predkladatelia argumentovali aj potrebu zabezpečenia personálnej stability, a to i v súvislosti s aktuálnou bezpečnostnou situáciou.

Novela má tiež precizovať dĺžku prípravnej štátnej služby a skúšobnej doby policajta, ktorý získava kvalifikačnú požiadavku policajného vzdelania denným bakalárskym štúdiom, týka sa aj ponechania funkčného platu príslušníkovi PZ v prípravnej štátnej službe počas denného štúdia v plnej výške a vzdelávania policajtov a nárokov s tým súvisiacich.

Najnovšie články