Photo by Victor Freitas from Pexels

Vedeli ste, že niektorí ľudia sú slepí, no predsa vidia?

Hovoríte si, že niečo také je nemožné? Ak áno, mýlite sa, istá neurologická porucha totiž spôsobuje, že ľudia, ktorí ňou trpia, vidia a zároveň sú nevidiaci. Ako je to možné?

Niektorí ľudia si neuvedomujú, že predmety vidia

Ukážkou toho, ako je možné zároveň vidieť a zároveň byť nevidiaci, je pacient, ktorého lekári prezývajú Barry. Ako píše portál The Conversation, Barry utrpel dve po sebe nasledujúce mozgové príhody, následkom ktorých oslepol a pohyboval sa za pomoci pomocnej paličky pre nevidiacich.

Psychológovia sa však rozhodli Barryho schopnosti otestovať a to tak, že do uzavretej chodby umiestnili niekoľko prekážok a mužovi vzali paličku. Následne ho požiadali, aby sa pokúsil chodbou prejsť bez toho, aby o niektorú z prekážok zavadil. Výsledky boli vskutku ohromujúce, Barry totiž prekážkovú dráhu zvládol, pričom skutočne nezakopol ani o jediný predmet.

Ukázalo sa, že Barry trpí nezvyčajným neurologickým ochorením, ktorému sa hovorí „blindsight“. To znamená, že Barry popiera, že by čokoľvek videl, predmetom sa však dokáže bez problémov vyhnúť, čo znamená, že v istom zmysle ich musí registrovať. Aj keď títo ľudia tvrdia, že nevidia, dokážu zvláštne veci. Dôkazom je ďalší pacient s prezývkou Rick. Toho v rámci experimentu lekári požiadali, aby uhádol, aký predmet sa práve nachádza na obrazovke pred ním. Rick si mohol vybrať z niekoľkých možností a fascinujúcim spôsobom dokázal správny predmet vybrať až v 90 % prípadov.

Foto: unsplash

Bizarné ochorenie je spôsobené poškodením špecifickej časti mozgu, ktorej sa hovorí primárny vizuálny kortex. Ako napovedá názov, táto časť mozgu je zodpovedná za videnie a jej poškodenie vedie k čiastočnej alebo úplnej slepote. Keďže však oči nie sú poškodené, tie dokážu prijímať, spracúvať a posielať ďalej do mozgu signály prijaté z okolitého sveta.

U ľudí, ktorí majú poškodený primárny vizuálny kortex však nedôjde k spracovaniu podnetov prichádzajúcich z očí, informácia sa preto nedostane do vedomia. Mozog je ale mimoriadne komplexný a k spracovaniu informácií dochádza v iných častiach mozgu zodpovedných za zrakové vnímanie, preto sú jedinci schopní vykonávať úlohy ako Barry či Rick.

Kde sú hranice ľudského vedomia?

Napriek tomu, že v súčasnosti poznáme lekárske vysvetlenie, neurologická porucha vyvolala mnoho kontroverzie. Niektorí odborníci sa napríklad nazdávali, že jedinci trpiaci touto poruchou si musia uvedomovať, čo sa pred nimi nachádza, nedokážu to však vyjadriť bežným spôsobom.

Je náročné dokázať, čo si človek uvedomuje alebo neuvedomuje, neexistuje na to totiž žiaden test. Vnímanie predmetov je subjektívny zážitok, ktorý každý prežíva inak. Napríklad, Rick tvrdí, že pred ním nič nie je, iní pacienti zas priznajú, že registrujú tiene či záblesky predmetov.

Neurologické ochorenie je pre vedcov bohatým zdrojom odpovedí, ale aj otázok. Napríklad, mnohí aj v súčasnosti skúmajú ľudské vedomie a jeho funkciu z evolučného hľadiska. Ďalší sa zas zaoberajú limitmi ľudského vedomia či otázkou, kde vlastne ľudské vedomie začína a kde končí.

The Conversation
3
Uložiť článok
Komentovať