John Martin, Public domain, via Wikimedia Commons

Mestá Sodoma a Gomora patria medzi najznámejšie mestá, ktoré zničila apokalypsa.

Ak by sme mali menovať nejaké konkrétne mestá, ktoré zničila v histórii veľká apokalypsa, s výnimkou Pompejí, by mnohí ľudia asi na druhé miesto radili tieto biblické mestá. Pravdupovediac, o týchto dvoch má história záznamy najmä vďaka biblickým textom, ktoré nájdeme v Starom zákone. Ako to však s nimi naozaj bolo? 

Zničenie Sodomy a Gomory

V Biblii sa o Sodome a Gomore môžeme dočítať v knihe Genezis a píše sa v nej, že mestá boli „zničené ohňom a sírou“. Tieto mestá mali obývať bezbožní a nespravodliví ľudia, ktorí žili hriešnym životom. Boh sa na obyvateľov miest tak nahneval, že sa rozhodol ich zničiť.

V Sodome však žil aj muž menom Lót. Podľa Biblie, keď Boží anjeli išli na prieskum mesta, večer prišli k Lótovi a ten ich pozval do svojho príbytku. Jeho dom potom obkolesili ľudia, ktorí chceli, aby im anjelov vydal, aby ich „poznali“. Výraz tu bol použitý v zmysle mať s nimi pohlavný styk. Lót to však nechcel a núkal im svoje dcéry, ktoré boli pannami. V Biblii sa píše: „Ajhľa, mám dve dcéry, ktoré nepoznali muža, vyvediem vám ich a urobte s nimi, ako sa vám páči; len týmto mužom nerobte nič, lebo vošli do tône môjho prístrešia.

Daderot, Public domain, via Wikimedia Commons

Potom anjeli ranili ľudí okolo Lótovho domu slepotou, takže sa nemohli dostať dnu.

Následne sa Boh rozhodol, že Sodomu a Gomoru zničí. Spravodlivého Lóta však chcel ušetriť, a tak ho spolu s dcérami a ženou poslali z mesta preč. Lóta však varovali, aby sa on ani nikto z rodiny neobzeral a nevidel skazu Sodomy a Gomory. Lótova žena sa obzrela a hneď sa premenila na soľný stĺp.

Lót sa s dcérami ukryli v jaskyni. Tie však túžili po potomstve a otca opili a následne s ním splodili dvoch synov.

Los Angeles County Museum of Art, Public domain, via Wikimedia Commons

Kde sa nachádzajú mestá podľa historikov?

Sodoma a Gomora tvorili súbor piatich miest, tzv. päťmestie. Boli to mestá Sodoma, Gomora, Adama, Seboim a Segor. Tieto mestá ležali v blízkosti rieky Jordán a boli tiež označované za mestá okolo Jordánu a neďaleko Mŕtveho mora. Sodoma bola najväčšie mesto.

Vizualizácia Sodomy. Foto: Viasat/Presskit

O mestách v prvom rade hovorí Biblia, avšak dôkaz o ich existencii pochádza aj mimo Biblie. V Sýrii v polovici 70. rokov sa našla doska s klinovým písmom, na ktorej údajne nájdeme napísaných všetkých 5 miest, dokonca v rovnakom poradí, ako ich uvádza Starý zákon. Dosku však viacerí historici spochybňujú a nepovažujú ju za hodnoverný dôkaz, uvádza sa v publikácii Mesopotamia and the Bible: Comparative Explorations.

Vizualizácia Sodomy. Foto: Viasat/Presskit

Avšak archeologické vykopávky naznačujú, kde by mohla Sodoma ležať. Ide o archeologické nálezisko v Jordánsku – Tall el-Hamaam. Profesor Steven Collins nálezisko podľa viacerých faktorov stotožňuje práve s mestom Sodoma. Collins tvrdí, že predpoklady tu sú. Nálezy Tall el-Hamaam ukazujú, že to bolo veľké mesto a vykopávky odhalili obranné múry, ale aj paláce.

Deg777, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Aj z hľadiska datovania by Tall el-Hamaam mohol byť Sodomou. Mesto existovalo už pred 5 000 rokmi a fungovalo nepretržite viac ako 1 500 rokov.

Avšak okolo roku 1 700 pred naším letopočtom sa podľa archeológov v meste niečo udialo a Tall el-Hamaam utrpelo pohromu, ktorá ukončila tamojšiu civilizáciu. V skutočnosti, región bol nasledujúcich 500 až 700 rokov neobývaný.

Foto: Viasat/Presskit

Čo sa na tomto mieste ale stalo?

Atómová bomba nie, pád meteoritu najskôr áno

Ak by sme sa zamerali na biblický text, ten hovorí, že Sodoma a Gomora boli „zničené ohňom a sírou“. Ak sa teraz vzdialime od náboženského vysvetlenia skazy a budeme hľadať racionálne dôvody, tak týmto opisom nám môže na um prísť napríklad výbuch sopky a už v úvode spomínané Pompeje. Problém tohto vysvetlenia však tkvie v tom, že v tomto regióne sa sopky nenachádzajú, a tak túto možnosť môžeme vylúčiť.

Ďalšou možnosťou, ktorú môžeme vylúčiť, je názor rôznych ufológov, ktorí zničenie mesta Sodomy radia do kontextu s návštevou mimozemských civilizácií. Anjelov v Biblii označujú za mimozemšťanov a zničenie mesta mal spôsobiť výbuch atómovej bomby.

Už viac pravdepodobnou teóriou je zemetrasenie a zosuv pôdy. Je známe, že zemetrasenia, najmä v súčasnosti, sú často spojené aj s požiarmi, napríklad kvôli porušeniu elektrických zariadení či plynových potrubí. To však v tomto prípade neprichádza do úvahy.

Michel Wolgemut, Wilhelm Pleydenwurff (Text: Hartmann Schedel), Public domain, via Wikimedia Commons

Archeológovia Phillip J. Silvia a Steven Collins, ktorí na výskume Tall el-Hamaam pracujú už 13 rokov, na základe svojho výskumu tvrdia, že skazu mohol spôsobiť silný výbuch meteoru v atmosfére asi pred 3 700 rokmi. Výbuch mohol podľa nich zničiť územie o rozlohe viac ako 500 kilometrovm štvorcových a zničil nielen všetky mestá a obce v okolí, ale zničil a kontaminoval aj poľnohospodársku zem, čo spôsobilo, že ľudia sa sem vrátili až o viac ako 500 rokov neskôr. Dôkazom toho, že skazu Tall el-Hamaam, alebo ak chcete Sodomy, spôsobil práve meteor, je vrstva popola nájdená pri vykopávkach, píše portál Patheos.

Prepojenie s Bibliou

Tvrdiť s istotou, že Tall el-Hamaam je Sodoma a že skazu spôsobil naozaj meteor nemôžeme. Podľa archeológov, ktorí sa problematike venujú už dlhé roky, je toto však najpravdepodobnejšie vysvetlenie.

Zaujímavé je aj prepojenie archeologických zistení s Bibliou. Sedí veľkosť mesta – Tall el-Hamaam je na svoju dobu veľké mesto, tak ako aj Sodoma mala byť veľkým mestom. Sedí aj poloha opisovaná v Biblii, aj časová os.

Picryl

Opis zničenia mesta ohňom a sírou by sa tiež zhodoval s výbuchom meteoru v atmosfére a tým by naozaj mesto zasiahol „oheň z neba“. Na záver je tiež možné vysvetlenie soľného stĺpu, na ktorý sa mala premeniť Lótova žena, uvádza Pluska.

Tak ako aj dnes, aj v minulosti bolo Mŕtve more vysoko slané a v okolí neho sa nachádzali vyplavené a zhluknuté kusy soli, ktoré mohli byť veľké aj ako človek. Je preto možné, že takýto pomerne bežný kus soli sa neskôr dostal až do biblického textu a dopĺňal príbeh o meste Sodoma, ktorého apokalypsa sa, možno napodiv, mohla odohrať veľmi podobne, ako nám to opisujú staré náboženské texty.

Ak vás téma Sodomy a Gomory zaujíma, sledujte program Starodávne apokalypsy na Viasat History už 6. septembra o 21:00. Prvá časť bude venovaná práve téme apokalypsy miest Sodoma a Gomora.

V spolupráci s Viasat
Uložiť článok

Najnovšie články