Foto: Unsplash

S poslednými niekoľkými mesiacmi sa každý z nás vyrovnáva inak.

Pandémia pre mnohých z nás predstavuje jedno z najnáročnejších období, aké sme kedy zažili. Museli sme si vytvoriť obranné mechanizmy, vďaka ktorým toto obdobie zvládame o niečo lepšie. Ľudia s touto osobnostnou črtou však na pandémiu reagujú inak ako ostatní.

Ako reagujú na pandémiu ľudia s temnou tetrádou?

Na svete nie sú dvaja ľudia, ktorí by sa s náročnými situáciami vyrovnávali úplne rovnako. Platí to aj pre pandémiu koronavírusu, každý má vlastné zvládacie mechanizmy, ktoré nám pomáhajú náročné obdobie prekonať. Ako však informuje portál Science Alert, skupina ľudí s tzv. temnými osobnostnými črtami je v tomto smere špecifická.

Medzi temné osobnostné črty patrí napríklad narcizmus, psychopatia, sadizmus či machiavelianizmus (temná tetráda), informuje štúdia publikovaná v časopise Personal and Individual Differences. Do výskumu sa zapojilo celkovo 402 ľudí vo veku od 18 do 78 rokov. Vedci postrehli, že ľudia, ktorí disponujú týmito vlastnosťami, reagujú v rôznych situáciách inak, a to aj v oblastiach, ktoré sa týkajú napríklad hygieny. Iné sú u týchto ľudí aj zmeny v náladách.

Foto: unsplash

Ešte v začiatkoch pandémie odborníci účastníkov výskumu požiadali, aby vyplnili online dotazník. Ten sa týkal pociťovaných emócií, aktuálnej nálady, názorov a myšlienkových pochodov. Osobnosť hodnotili vedci za pomoci dotazníka s názvom Assessment of Sadistic Personality.

Ľudia so sadistickou črtou pociťovali pozitívne emócie

Výsledky výskumu ukázali, že ľudí s machiavelianistickou a narcistickou osobnosťou pandémia poriadne potrápila. Naopak, ľudia so sadistickou osobnosťou pociťovali v súvislosti s pandémiou pozitívne emócie. Autori štúdie sa nazdávajú, že je to tak preto, lebo ľudia so sadistickou osobnosťou čerpajú potešenie so situácií, ktoré iní ľudia vnímajú skôr negatívne.

Išlo však o pomerne malú štúdiu, pričom ani jeden z účastníkov nemal klinickú diagnózu, ani jeden z nich teda nemal diagnostikovanú poruchu osobnosti. Je však zaujímavé vidieť, ako rozličné typy osobností reagujú na situácie, ako je napríklad pandémia.

Foto: unsplash

Ako sme spomínali, ľudia s rôznymi osobnostnými črtami inak reagujú aj na nariadenia týkajúce sa hygieny. Napríklad, ľudia s narcistickou a psychopatickou osobnostnou črtou budú menej pravdepodobne pravidelne utierať plochy, ktorých sa často dotýkajú (napríklad kľučky na dverách). Čím výraznejšie sú spomínané osobnostné črty, tým menej ľudia hygienické opatrenia dodržiavajú.

Títo ľudia sa boja najviac

Ďalšou zaujímavosťou je, že ľudia s machiavelianistickou črtou osobnosti sa najviac obávali toho, že sa nakazia koronavírusom. Ľudia s narcistickou črtou osobnosti zas najviac pomáhali takým, ktorých koronavírus negatívne ovplyvnil. Znie to síce zvláštne, no už predchádzajúce výskumy dokázali, že narcistickí ľudia často pomáhajú iným, aby si tak získali uznanie okolia, píše portál Science Direct.

Foto: unsplash

Pred časom sa vedci zaoberali otázkou, či psychopatia a machiavelianizmus naozaj sú dve oddelené konštrukty, píše Journal of Personality. Výskum však ukázal, že pravdepodobne sú, pričom rozdiel spočíva najmä v tom, do akej miery sa ľudia s danými črtami spoliehajú na stabilitu sociálneho prostredia. Na potvrdenie týchto tvrdení však budú potrebné ďalšie výskumy.

0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )