/ 0 / Lukáš M.
Myslíte si že máte dobrú vizuálnu pamäť a výborné analytické myslenie? Tento test vás v tom skutočne preverí.

Mnohí ľudia si myslia, že majú  výbornú vizuálnu pamäť. Máte ju aj vy? To sa už o chvíľu dozviete. Vizuálna pamäť je vzťah medzi našimi očami a mozgom. Pomocou očí získavame informácie, ktoré však musí mozog kvalitne spracovať, aby sa informácia uložila do našej pamäte a my sme ju vedeli ďalej využiť. Aj keď to znie, že by to malo fungovať automaticky, nie vždy je to tak. Sú ľudia, ktorí majú vizuálnu pamäť lepšiu a sú takí, ktorým to jednoducho nejde. Do ktorej skupiny patríte vy?

Na nasledujúcich dvoch slajdoch klikni dvakrát na loptu.
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!

Pokračuj...
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!

Teraz klikni postupne na loptu, stôl a potom škatuľu.
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!

Pokračuj...
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!

Pokračuj...
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!

Klikni postupne dvakrát na loptu a raz na škatuľu.
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!

Pokračuj...
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!

Pokračuj...
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!

Klikni postupne dvakrát na škatuľu, raz na loptu a potom raz na stôl.
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!

Pokračuj...
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!

Pokračuj...
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!

Pokračuj...
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!

Teraz klikni postupne trikrát na škatuľu, dvakrát na stôl a raz na loptu.
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!

Pokračuj...
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!

Pokračuj...
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!

Pokračuj...
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!

Pokračuj...
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!

Pokračuj...
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!

A nakoniec klikni postupne raz na loptu, potom na škatuľu, raz na stôl a dvakrát na loptu.
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!

Pokračuj...
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!

Pokračuj...
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!

Pokračuj...
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!

Pokračuj...
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!

Share the quiz to show your results !


Just tell us who you are to view your results !

Vizuálny test, ktorý preverí vašu pozornosť a oči Získal/a si %%score%% správnych odpovedí z celkovo %%total%% otázok

Zdieľaj svoje výsledky :interez.sk, brightside.me


Komentovať (0)