Ilustračná foto: Pixnio/Pixabay (úprava redakcie)

Ruský patentový úrad udelil patent na prístroj, ktorý sa vyrobiť nedá.

Perpetuum mobile je hypotetický prístroj, ktorý vyrába energiu bez toho, aby mu bola dodávaná, stačí mu dať prvotný impulz. Takýto prístroj však popiera zákony fyziky, a tak ho nie je možné vyrobiť. V Rusku však perpetuum mobile dostal oficiálny patent. 

Hypoteticky sú definované dva druhy perpetuum mobile, a to prvého a druhého typu. Prvý typ vykonáva nekonečnú prácu len na základe prvotného impulzu, druhý typ premieňa všetko odobraté teplo zo zdroja na prácu. Ani jeden z týchto typov však nie je možné podľa fyzikálnych zákonov vyrobiť.

Vydali mu patent

Preto mnohých prekvapil ruský federálny úrad pre duševné vlastníctvo, ktorý vydal patent na základe podnetu vynálezcu Anatolija Ščerbatjuka.

Ruský patentový úrad tvrdí, že rozhodnutia o prijatí prihlášok vynálezov sa prijímajú na základe výsledkov skúmania. To zahŕňa prieskum rešerší a overenie súladu nárokovaného vývoja s podmienkami patentovateľnosti, a tiež požiadavku kladenú na prihlasovanie dokumentov. Súčasne, skúška neznamená prevedenie skutočných experimentov a testov, ktoré by potvrdili funkčnosť návrhu.

Ilustračná foto: Pixabay

Podmienky splnil, rozhodnutie poburuje

Aj preto bol patent RU2729308C1 vydaný, lebo preskúmanie potvrdilo, že prihláška je v súlade so stanovenými požiadavkami. Anatolij Ščerbatjuk vravel, že udelenie patentu bolo náročné. Až po troch mesiacoch korešpondencie bolo vydané kladné stanovisko.

Môj motor neporušuje termodynamické zákony, pretože čerpá energiu z okolitého prostredia, podobne ako motory využívajúce Slnko alebo energiu rádioaktívneho rozpadu,“ povedal vynálezca. Tieto slová však popierajú perpetuum mobile, ktoré nemá využívať k svojmu chodu dodávanie energie.

Ilustračná foto: Pixabay

Ščerbatjuk nechce vytvoriť funkčný model, lebo by naň potreboval 5 miliónov rubľov, teda asi 66-tisíc eur a chce patent radšej predať.

Rozhodnutie ruského patentového úradu vyvolalo mnohé negatívne emócie v ruskej vedeckej obci. Vedec z akadémie vied to označil za ukážku zrútenia procesov prieskumu patentov v Rusku.

0
Uložiť článok
Komentovať