Foto: TASR – Jozef Poliak

Mliekarne sa môžu proti rozhodnutiu odvolať.

Práve po kontrole v prevádzke mliekarne obdržala inšpektorka SIŽP už medializovanú vyhrážku: „Zajtra ráno budeš plávať hore bruchom v Dunaji!“. Pri odbere vzoriek inšpektoreke znečistená voda poleplata ruku.

O prípade sme vás informovali v našom článku ešte v auguste. Minister životného prostredia Ján Budaj vtedy na tlačovej konferencii uviedol, že mliekareň pri obci Hriňová (okres Detva) úmyselne znečisťovala odpadovými vodami rieku Slatina. Veci sa dali do pohybu a dnes sme sa dozvedeli, že Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) udelila hriňovskej mliekarni pokutu vo výške 135 000 eur.

Ide doteraz o najvyššiu pokutu udelenú za mimoriadne zhoršenie vôd na Slatine. TASR o tom informovala hovorkyňa SIŽP Tamara Lesná. Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné.

Ani po udelení pokút sa nič nemenilo

Foto: TASR – Martin Baumann

“SIŽP za ostatné roky riešila znečistenie na rieke Slatina niekoľkokrát a aj uložila viacero pokút, no stav sa nikdy zásadne nezmenil. Verím, že toto rozhodnutie prispeje k postupnému zlepšeniu situácie a ochrane vodného toku Slatina,” povedal generálny riaditeľ SIŽP Ján Jenčo.

Mliekareň spôsobila v Slatine znečistenie v auguste. Vypúšťala odpadovú vodu z priemyselnej výroby do povrchových vôd. Použila na to kanalizáciu, ktorá bola určená na dočerpávanie dažďovej vody do rieky Slatina, priblížila inšpekcia.

Prekročili limity, nemali ani havarijný plán

Foto: TASR – Jozef Poliak

“Namiesto dažďovej vody však počas kontroly vytekala z výpustného objektu biela, po mlieku zapáchajúca tekutina. Pracovníčky SIŽP počas kontroly za asistencie polície odobrali vzorky vody z drenážnej šachty certifikovaným odberovým zariadením do sterilizovaných sklenených nádob,” uviedla SIŽP. Vzorky vody testovalo akreditované laboratórium Slovenského vodohospodárskeho podniku. Vo vode zistili mnohonásobne prekročené limitné hodnoty znečistenia.

Spoločnosť nemá podľa SIŽP povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd cez kanalizáciu. Inšpektori nariadili mliekarni zabrániť ďalšiemu vypúšťaniu nevyčistených priemyselných vôd. Spoločnosť tiež mala predložiť monitoring kanalizácie areálu mliekarne na prešetrenie. SIŽP v rámci kontroly zistila, že hriňovská mliekareň nemá schválený havarijný plán. Spoločnosť sa môže voči rozhodnutiu SIŽP odvolať do 15 dní.

0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )