Foto: Pexels

Klimatická zmena negatívne ovplyvňuje aj pôdu a jej schopnosť absorbovať životodarnú vodu.

Klimatická zmena ovplyvňuje celé ekosystémy, počasie a v neposlednom rade aj človeka. Podľa najnovších zistení, ale zmena klímy negatívne vplýva aj na pôdu, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou života na našej planéte.  

Klimatická zmena môže znížiť schopnosť pôdy absorbovať vodu a to vo viacerých oblastiach sveta, tvrdí vedecká štúdia odborníkov zo Štátnej univerzity v New Jersey. Zmena vo vlastnostiach pôdy by mohla mať podľa vedcov vážne dôsledky na podzemné zásoby vody, potravinovú produkciu, ale aj rozsiahle ekosystémy, informujú v tlačovej správe.

Výsledky štúdie ukazujú, že regionálny nárast priemerných dažďových zrážok v dôsledku klimatickej zmeny môže viesť k zníženiu vsakovaniu vody do pôdy, väčšiemu odtoku, zvýšenej erózii a s tým spojeným rizikom výskytu prívalových povodní. Okrem toho má voda v pôde zásadný význam pre ukladanie uhlíka. Podľa klimatických modelov, ktoré predpovedajú nárast priemerných zrážok v mnohých oblastiach sveta, sa podľa vedcov môže schopnosť pôdy absorbovať vodu zmeniť vo viacerých regiónoch v priebehu jedného až dvoch desaťročí.

Foto: Unsplash

Tím vedcov skúmal vplyv klimatickej zmeny počas 25-ročného experimentu, ktorý spočíval v zavlažovaní prérijnej oblasti. Výsledky experimentu ukázali, že 35-percentné zvýšenie zrážok viedlo k zníženiu schopnosti pôdy vodu absorbovať o 21-33%. Tím vedcov teraz pracuje na tom, aby výsledky výskumu dokázal premietnuť aj do ďalších regiónov, kde ich chcú začleniť do predpovedí toho, ako budú ekosystémy v budúcnosti reagovať na klimatickú zmenu.

Správa vedcov zo Štátnej univerzity v New Jersey prichádza len mesiac po tom, ako na negatívne dôsledky klimatickej zmeny na pôdu upozorňoval aj Medzivládny panel o zmene klímy (IPCC).

Ten vo svojej správe varuje pred negatívnymi dôsledkami klimatickej zmeny na potravinovú produkciu, pričom upozorňuje aj na rastúcu populáciu planéty. IPCC vo svojej správe pripomína, že využívanie pôdy síce stojí za 23% ľudstvom vyprodukovaných emisií uhlíka, pôda je i nenahraditeľnou súčasťou procesu jeho ukladania.

Foto: Pexels

IPCC varuje pred degradáciou pôdy, ktorá sa takto stáva menej produktívnou a stráca aj schopnosť ukladať emisie uhlíka. Degradácia pôdy je spôsobená jej nadmerným a neudržateľným využívaním, odlesňovaním, rozširovaním púštnych a polopúštnych oblastí, ale aj zvýšeným množstvom zrážok. IPCC preto vyzýva nielen k udržateľnejšiemu hospodáreniu s pôdou, ktorá sa stáva kritickým zdrojom, ale aj k zníženiu emisií skleníkových plynov vo všetkých odvetviach ľudskej činnosti.

0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )