Foto: Wikimedia (Posledná večera)

Podľa domnienok niektorých historikov nemusel Ježiš Kristus nikdy existovať.

Nech máte k viere či konkrétne ku kresťanstvu akýkoľvek postoj, len málokde sa stretnete s tvrdením, že Ježiš nebol skutočnou historickou postavou. Podľa niektorých nedávnych zistení, o ktoré sa so svetom podelili uznávaní historici, by však Ježiš nemusel byť existenciou veľmi odlišný od Herkula či Oidipa.

Rímsky historik, Cornelius Tacitus, narodený v roku 55, vo svojich textoch skutočne opísal existenciu Krista aj jeho popravu, ktorú nariadil Pilát Pontský. Knihy ako Zealot, Nailed: Ten Christian Myths That Show Jesus Never Existed at All (Ukrižovaný: Desať kresťanských mýtov, ktoré dokazujú, že Ježiš nikdy neexistoval) a How Jesus Became God (Ako sa Ježiš stal Bohom), však hovoria, že sa nič podobné nestalo.

Chýbajú pramene

Problém, na ktorý historici poukazujú, tkvie v tom, že nám chýbajú spoľahlivé historické texty, ktoré by Ježiša zmieňovali. Síce o ňom rozpráva kresťanská a židovská viera a dokonca aj islam, no toto jeho existenciu nepotvrdzuje. Pozoruhodný je tiež fakt, že v Biblii sa nenachádza ani zmienka o Ježišovi medzi rokmi 12 a 30, čo je skutočne zvláštne opomenutie. Najmä v súvislosti s tak významnou postavou, ktorá sa navyše dožila len veku 33 rokov.

Wikimedia

David Fitzgerald vo svojej knihe Nailed: Ten Christian Myths That Show Jesus Never Existed at All opisuje ďalší z problémov, ktorý predstavuje fakt, že väčšina historikov, ktorí na počiatku nášho letopočtu o Ježišovi písali, boli vo väčšine kresťania. To znamená, že ich zdroje sa často týkali svätých textov. Kvôli tomu ich nie je možné považovať za objektívne a nezávislé. Historik Richard Carrier tiež hovorí, že referencie na Ježiša v prácach židovského kňaza, učenca a historika, Jozefa Flavia, boli plné dodatkov kresťanských pisárov.

Wikimedia

V konečnom dôsledku však aj tak hovoríme len o domnienkach. Chýbajú nám totiž historické pramene, ktoré by existenciu Ježiša potvrdili, no aj také, ktoré by ju vyvrátili. Väčšina historikov si myslí, že skutočná osoba, ktorá Ježiša reprezentovala v skutočnosti žila, ale bola mystifikovaná. Ani toto však nie je možné s určitosťou potvrdiť.

indy100.com
0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )