Reprofoto: Youtube

Dokážu vám poriadne zmiasť.

Náš mozog a oči nás klamú. Väčšinou síce fungujú perfektne, no niekedy, keď ich vystavíme nečakaným javom, zapochybujú. A niekedy je to skutočná zábava. 

Vedeli ste, že aj optické ilúzie majú svoju súťaž? Best Illusion of The Year Contest vyhlasuje každý rok tie najlepšie ilúzie. Pozrite sa na ne.

Ilúzia s dvoma osami

Akým smerom sa krivka otáča – horizontálne alebo vertikálne? A ani smer rotácie nie je jednoznačný. V ukážke sa nachádzajú tiež pomôcky, aby ste mohli pochopiť, ako sa krivka vlastne točí.

Zmeňte farbu

V tejto ilúzii je možné vnímať pohyb bodiek dole alebo doprava. V závislosti od vnímaného smeru sa mení aj farba. Červené a zelené bodky vidíte pri pohybe dole, žlté bodky zase pri pohybe doprava.

Ilúzia rotujúcich kruhov

Pri tejto ilúzii sa pohybuje malý kruh obkolesený väčšími. Aj keď malý kruh sa pohybuje stále rovnakým smerom, ilúzia spôsobuje, že vyzerá akoby menil smer.

Deformované prsty

Táto ilúzia spôsobuje, že prsty spôsobuje podivný pocit pri sledovaní prstov, ktoré presuniete cez otvor, nad ktorým je mierne zdvihnuté zrkadlo.

Ilúzia smerujúca doprava

Objekt v tvare vtáka sa pri rotácii deformuje. Tvar je navrhnutý s použitím matematických vlastností spolu s ľudskou preferenciou známej siluety pred skutočným tvarom.

Rotácia skrutkovice

Vo videu sa nachádzajú dve skrutkovice, ktoré sa horizontálne pohybujú tam a späť. Nasaďte si tmavý filter na jedno oko a nechajte obe oči otvorené. Body sa začnú javiť ako 3D špirála a keď je filter na ľavom oku, skrutkovice sa otáčajú v smere hodinových ručičiek a naopak.

3D graffiti

Vo videu vidíme hru s perspektívou. To, čo vidíme ešte nemusí znamenať, že tak to v skutočnosti aj je.

Čarovné piškvorky

V tomto videu nie je tak dôležitá samotná hra, ale skôr hracie pole. Keď sú jednotlivé políčka rozdelené hrubou mriežkou, javia sa nám všetky rovnako. Ak mriežka zmizne, všimnete si, že jednotlivé polia tvoria šachovnicu z podobných farieb.

Statická hýbajúca sa loď

Obrázok lode na búrlivom mori sa dostal medzi najlepšie optické ilúzie roku 2019. Stačí obrázok striedať s jeho pozitívnym a negatívnym snímkom a tiež použiť iný stupeň osvetlenia. Vo výsledku to vyzerá, akoby loď plávala na búrlivom mori, pričom je ale obrázok statický.

Nejasné šípky z kartónu

S rolkami z toaletného papiera sa dá zažiť aj zábava. Stačí na ich vrch vystrihnúť šípku a vytvoríte nejednoznačný objekt. Stačí ich urobiť viac a umiestniť na otáčajúci tanier a ilúzia je na svete.

0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )