Foto: Unsplash

Kde ležia tieto starodávne mestá?

Už pred tisícami rokov ľudia zakladali veľké sídla a mestá, ktoré zastávali v podstate rovnaké funkcie ako dnes. Mnohé z týchto miest prežili až do súčasnosti, iné zanikli a poznáme ich iba z dejín a archeologických vykopávok. Dokážete však určiť, v akej súčasnej krajine tieto mestá ležia? 

Ak vás tento kvíz zaujal, pozrite si aj ďalšie v našej sekcii kvízov.

V akom súčasnom štáte leží významné starodávne mesto Efez?

Efez alebo Efezos bolo staroveké grécke mesto v Malej Ázii na území dnešného juhozápadného Turecka. Leží 50 km južne od Izmiru.

V akom súčasnom štáte leží starodávne mesto Jericho?

Jericho je považované za jedno z najdlhšie kontinuálne osídlených miest na svete. Prvé osídlenie (osada Tall as-Sultán) je datované pred rokom 9000 pred Kr. Nachádza sa na západnom brehu Jordánu, severovýchodne od Jeruzalema.

V akom súčasnom štáte leží starodávne mesto Teotihuacán?

Zrúcaniny Teotihuacánu sa nachádzajú blízko Mexico City

V akom súčasnom štáte leží starodávne mesto Uruk?

Uruk bolo staroveké mesto na území južnej Mezopotámie osídlené od 4. tisícročia pred Kr. až do sásánovského obdobia (224 - 650 po Kr.).

V akom súčasnom štáte leží starodávne mesto Trója?

Trója je významné archeologické nálezisko a historické osídlenie od roku 3000 pred Kr. do čias rímskeho cisárstva, ktoré Homér spomína v Iliade a Odysei v súvislosti s Trójskou vojnou. Presne určiť jej polohu, ba dokonca uspokojivo dokázať jej existenciu, sa podarilo až na konci 19. storočia. Trója sa nachádza v Turecku.

V akom súčasnom štáte leží starodávne mesto Téby?

Nachádzalo sa na území dnešných sídiel Luxor a Karnak a v ich okolí v Egyptskej arabskej republike, približne 800 km od pobrežia Stredozemného mora na brehoch rieky Níl.

V akom súčasnom štáte leží starodávne mesto Perzepolis?

Perzepolis bolo významné staroveké mesto, sídlo perzských kráľov z rodu Achajmenovcov, v dnešnom juhozápadnom Iráne asi 80 km od Šírázu.

V akom súčasnom štáte leží starodávne mesto Petra?

Berthold Werner / Public domain

Petra je skalné mesto a archeologická lokalita v Jordánsku. Od roku 1985 je zaradená na zoznam svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Trosky mesta, ktoré boli odkryté v 19.storočí, sú prístupné návštevníkom.

V akom súčasnom štáte leží starodávne mesto Hallikarnas?

Hallikarnas, dnes Bodrum je staroveké mesto nachádzajúce sa v súčasnom Turecku. Nachádzalo sa tu aj Mauzóleum v Halikarnasse, jeden zo 7. divov sveta.

V akom súčasnom štáte leží starodávne mesto Babylon?

Archív TASR

Babylon bolo mesto v starovekej Mezopotámii pri rieke Eufrat a centrum Babylonie. Jeho ruiny ležia 88 kilometrov južne od Bagdadu pri meste Al-Hilla pri Eufrate.

0
Uložiť článok
Komentovať