Foto: unsplash/ Ambir Tolang

Predstavte si, že jedného dňa stretnete mimozemšťana.

Ako by ste sa zachovali? S hrôzou by ste utekali kade ľahšie alebo by ste mu priateľsky podali ruku a urobili si s ním selfíčko? Zrejme to závisí od toho, či by si vás mimozemšťan zvedavo obzeral alebo by sa vás chystal uniesť ktovie kam. Oficiálne by ste však nemali urobiť ani jedno z toho, mali by ste sa držať protokolu, ktorý pre takéto prípady spísala International Academy of Astronautics, v skratke IAA.

Pátranie po mimozemskom živote nie je žiadnou novinkou. Niektorí si dokonca myslia, že mimozemšťania nás už aj navštívili, ide však o formu života, ktorú človek nespozoroval. Väčšinou si totiž myslíme, že mimozemšťania lietajú v lietajúcich tanieroch a pripomínajú prerastené jašterice. To je len jedna z príčin, prečo si vedci myslia, že mimozemšťania skutočne existujú, len sme ich ešte nevideli, resp. si toho nie sme vedomí.

Foto: unsplash

Protokol

IAA si myslí, že ľudia by mali byť pre každý prípad pripravení, zostavila preto protokol, podľa ktorého treba postupovať v prípade, ak človek predsa len príde do kontaktu s mimozemskou civilizáciou. Ani protokol nie je žiadnou novinkou, prvýkrát bol spísaný ešte v roku 1989, od tých čias však prešiel úpravami, revízia nastala napríklad v roku 2010.

Základné kroky

Samozrejme, oficiálny protokol je o niečo komplikovanejší, pre jeho pochopenie však stačí poznať 9 základných krokov.

Prvý krok

Zachytili ste signál a máte podozrenie, že by mohlo ísť o pokus mimozemšťanov skontaktovať sa so Zemou? V prvom rade si overte, čo ste videli alebo počuli. Overte, či to nemohlo byť niečo iné. K ďalšiemu kroku postúpte len v prípade, ak ste si absolútne istí, že to, čo ste zachytili, nemôže byť vysvetlené žiadnym prírodným javom či ľudskou činnosťou.

Foto: unsplash

Druhý krok

Keď ste si istí, že vás kontaktovali mimozemšťania, nerobte paniku a nechoďte hneď s informáciou do médií. Prizvite si k objavu kolegov alebo výskumníkov z potrebného oboru, ktorým dôverujete a požiadajte ich, aby váš objav potvrdili. K ďalšiemu kroku môžete pristúpiť, ak budú s vami kolegovia alebo odborníci súhlasiť a potvrdia vám, že skutočne ide o signál prichádzajúci od mimozemskej civilizácie.

Tretí krok

Tretí krok ešte stále nezahŕňa Facebook ani Twitter, mali by ste však s objavom oboznámiť príslušné orgány a inštitúcie.

Štvrtý krok

Teraz o tom môžete dať vedieť všetkým, môžete svoj objav vykričať do sveta, na vašom mieste by sme však boli opatrní.

Piaty krok

Je čas predložiť dôkazy verejnosti, pripravte sa na písanie správ, konferencie a množstvo otázok. Dáta, ktoré sa vám podarilo získať, by mali byť prístupné celej vedeckej komunite, a to prostredníctvom publikácií, ktoré by ste mali uverejniť.

Šiesty krok

Iste dobre viete, že aj vedci si musia svoj majetok dobre chrániť, urobte si preto zálohu s dátami a potom zálohu zálohy.

Siedmy krok

Ak je kontakt z vesmíru, ktorý sa vám podarilo zachytiť, vo forme elektromagnetického signálu, mali by ste požiadať príslušný úrad o jeho uchovanie.

Foto: unsplash

Ôsmy krok

Za žiadnych okolností sa nepokúšajte vyslať signál späť. Aj keby vás to veľmi lákalo, spomeňte si na Armageddon, nemôžete vedieť, aké majú mimozemšťania úmysly.

Deviaty krok

Velenie preberajú úrady, napríklad IAA, ktoré budú na váš objav odteraz dohliadať. Je dobré byť ostražitý pre prípad, že by bol signál napríklad varovaním pred útokom.

Ako vidíte, spoliehať sa na filmové scenáre sa ozaj nevyplatí.

curiosity