Foto: Pixabay/Unsplash

Prihlasovanie do súťaže DiscoverEU začína vo štvrtok 7. apríla o 12:00 a končí 22. apríla v rovnakom čase.

Túžiš po objavovaní Európy a cestovaní úplne zadarmo? Európska únia opäť spúšťa iniciatívu, do ktorej sa za istých podmienok môžeš prihlásiť aj ty. 

DiscoverEU je akcia programu Erasmus+. Jeho cieľom je poskytnúť mladým ľuďom vo veku 18 rokov cestovateľskú skúsenosť, ktorá v nich podporí pocit príslušnosti k Európskej únii a umožní im objavovať rozmanitosť Európy, jej kultúrne dedičstvo a históriu, spojiť sa s ľuďmi z celého kontinentu, a tým zároveň objavovať seba, opisuje túto súťaž stránka Europa.

Vyberie sa 35 000 šťastlivcov

V apríli 2022 vyberie Európska komisia a Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru (EACEA) najmenej 35 000 mladých ľudí, ktorí budú spĺňať ďalej uvedené kritéria oprávnenosti.

Foto: unsplash

Prihláška do súťaže sa podáva na Európskom portáli pre mládež. Prihlásiť sa bude možné od štvrtka 7. apríla 2022 od 12.00 hod. (SELČ) do štvrtka 21. apríla 2022 do 12.00 hod. (SELČ), informuje Europa, kde nájdete všetky potrebné detaily a informácie o akcii.

Kto každý sa môže prihlásiť?

Podmienky splnia ľudia, ktorí:

  • budú mať k 1. júlu 2022 vek 18 rokov; ide teda o mladých ľudí, ktorí sa narodili v období od 1. júla 2003 do 30. júna 2004 (vrátane),
  • majú v čase výberu oprávnený pobyt v jednom z členských štátov EÚ vrátane zámorských krajín a území, alebo v jednej z krajín pridružených k Erasmus+, t.j. Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Severné Macedónsko, Srbsko a Turecko
  • zadajú správne číslo preukazu totožnosti, cestovného pasu alebo dokladu o dlhodobom pobyte v online prihláške
  • sa zapoja do kvízu (pokiaľ nepodávaš prihlášku ako člen skupiny)

Ako to bude fungovať?

Európska komisia poskytne vybraným mladým uchádzačom cestovné poukazy, s ktorými budú môcť od 1. júla 2022 do 30. júna 2023 cestovať po Európe a objavovať ju, a to počas maximálne jedného mesiaca.

Úspešní uchádzači budú cestovať spravidla železničnou dopravou. V záujme zabezpečenia čo najširšieho prístupu sa však v rámci projektu v prípade potreby ponúkajú alternatívne spôsoby dopravy, napríklad trajekty či autobusy, a to s prihliadnutím na prírodné danosti, trvanie cesty a vzdialenosti.

Foto: Eva Darron (unsplash)

Vo výnimočných prípadoch, keď nebude možné použiť iné dopravné prostriedky, bude povolená aj letecká doprava.

Vybraní uchádzači zapojení do súťaže od prvého kola prihlasovania v roku 2022 tiež dostanú aj zľavovú kartu DiscoverEU. Jej platnosť sa upraví podľa dátumu cesty. S touto kartou získajú zľavy na kultúrne, vzdelávacie, prírodné, športové prehliadky a aktivity, na miestnu dopravu, ubytovanie, na jedlo atď.