Foto: NASA

Už o 20:30 Slovensko na hodinu zhasne.

Dnes, 27. marca 2021 o 20.30 miestneho času, si svet opäť pripomenie Hodinu Zeme. Dominanty miest sa vtedy zvyknú zahaliť do tmy a ľudia upriamia pozornosť na to, čo môžu urobiť pre záchranu planéty. Už druhý rok však bude Hodina Zeme iná. Bez ľudí na námestiach, ktorí zhasínanie pamiatok sledujú.

Tak ako každý rok, aj tento sa do projektu zapojí aj Kancelária Národnej rady SR. Bratislavský hrad sa na hodinu zahalí do tmy a vypne sa štandardné nasvietenie paláca. Do iniciatívy sa zapojí napríklad aj mesto Lučenec. V uvedenú hodinu sa niektoré budovy v meste ponoria do úplnej tmy. Synagóga, Divadlo B. S. Timravy, Kino Apollo, mestský úrad a iné budovy budú pripomínať, že je veľmi dôležité nielen zamyslieť sa, ale hlavne aj niečo urobiť v prospech našej planéty.

Hodina Zeme každoročne spája mestá, firmy, umelcov i jednotlivcov vo viac ako 190 krajinách sveta s cieľom upriamiť pozornosť na hrozby, ktorým čelí naša planéta.

Minuloročná Hodina Zeme v Berlíne. Foto: TASR/AP (Markus Schreiber)

Tento rok však bude Hodina Zeme opäť iná a opäť bez ľudí v uliciach, ktorí sa nebudú môcť spojiť pre dobrú vec. Spojiť nás však môže konkrétny čin – WWF Slovensko a Záchranná stanica pre zranené živočíchy v Zázrivej spúšťajú kampaň na podporu rozšírenia stanice, čo umožní zachrániť a vrátiť do prírody viac zranených zvierat.

“Naša planéta závratnou rýchlosťou stráca lesy, mokrade, rastliny a živočíchy. Náš vzťah k prírode je nebezpečne nevyvážený. Je jasnejšie ako kedykoľvek predtým, že naša budúcnosť a budúcnosť našej planéty sú spojené nádoby. Často sa nás ľudia pýtajú, ako môžu pomôcť. Prispieť k zmene môže každý z nás svojou voľbou dopravy, nákupu, ale aj priamo podporou tých, ktorí sa svojou prácou pričiňujú o záchranu prírody každý deň. Tak ako je to v Záchrannej stanici v Zázrivej, s ktorou sme sa tento rok na Hodinu Zeme spojili,“ hovorí riaditeľka WWF Slovensko Miroslava Plassmann.

Dajte šancu zraneným zvieratám

WWF Slovensko a Záchranná stanica pre zranené živočíchy v Zázrivej práve v deň Hodiny Zeme spúšťajú kampaň Šanca pre zranené zvieratá na portáli StartLab a potrvá do konca apríla. Vyzbierané peniaze budú použité na rozšírenie stanice o malý lesík, ktorý poskytne vhodný priestor najmä väčším druhom zvierat v čase rehabilitácie. Priestor je potrebné oplotiť a vybudovať prístrešok. Časť peňazí bude použitá na dokončenie návštevnej zóny, kde pribudnú náučne prvky pre deti. Každoročne stanicu navštívi viac ako dvetisíc návštevníkov, najmä rodín s deťmi a školské triedy. Kampaň môže podporiť každý jednotlivec i firma.

Foto: WWF Slovensko (Jakub Krška)

Záchranná stanica funguje v Zázrivej na Orave od roku 2001 a zameriava sa na záchranu poranených či chorých voľne žijúcich zvierat a opustených mláďat, ich rehabilitáciu a návrat do prírody. Od vzniku zachránila už viac ako dvetisíc zvierat, dominujú vtáky, a to najmä dravce – orol skalný, myšiak lesný či sokol myšiar, ale i ostatné vtáky. Nasledujú cicavce, obojživelníky a plazy. Starali sa tu už o zranené vydry, ježkov, veveričky, ale aj o dve vĺčatá, rysicu Leu či deväť medvedích mláďat.

„Vo viac ako 90 percentách prípadov je príčinou toho, že sa k nám do záchrannej stanice dostane zranený živočích, práve človek a ľudská aktivita. Medzi najčastejšie druhy zranení patrí zásah elektrickým prúdom či náraz do elektrických vedení, a to najmä v prípade vtákov. Nasledujú nárazy do sklenených plôch budov, ktoré pôsobia ako zrkadlá. Vták vidí v skle odraz stromu či oblohy a narazí do prekážky v plnej sile. Tretiu veľkú skupinu tvoria zvieratá, ktoré sa zrania pri prekonávaní rôznych typov bariér, ktoré pribúdajú v krajine, či už ide o cesty alebo oplotenia. A špeciálnym obdobím v stanici je jar, keď k nám prichádza množstvo mláďat, ktoré niekedy ľudia odnášajú z prírody zbytočne,“ vysvetľuje zakladateľ Záchrannej stanice pre zranené živočíchy Metod Macek.

Foto: WWF Slovensko (Jakub Krška)

Hodina Zeme už od roku 2011

Hodina Zeme vznikla z iniciatívy WWF v roku 2007 v Austrálii a postupne sa rozšírila do viac ako 190 krajín. Od roku 2011 sa pridalo aj Slovensko z iniciatívy Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV a Slovenského zväzu astronómov. Spočiatku Hodina Zeme upriamovala pozornosť verejnosti na svetelné znečistenie, ktoré astronómov limituje v pozorovaniach. Rozsah environmentálnych problémov však rástol. Od roku 2016 sa k organizovaniu kampane pridala WWF Slovensko a kampaň upriamila pozornosť na poškodzovanie prírody a vymieranie druhov rastlín a zvierat a pozýva ľudí a firmy, aby zmenili správanie a snažili sa žiť v rámci limitov planéty.

Pohľad na hrad v Bratislave, Most SNP a Dóm sv. Martina počas Hodiny Zeme 2018. Foto: TASR (Marko Erd)

Hodina Zeme sa stala i na Slovensku tradíciou. Každý rok symbolicky na hodinu vypnú svoje svetlá hrady, zámky, mestá i obce, či reklamy súkromných spoločností. Rok 2021 je opäť bez ľudí v uliciach, preto „zhasínanie“ ponechávame na rozhodnutí a individuálnych možnostiach miest, obcí, inštitúcií a firiem. Žijeme však v digitálnej dobe a zapojiť sa môžu prostredníctvom svojich online platforiem – webov a sociálnych sietí.

Najnovšie články