Foto: unsplash/ Nicolai Schindler

V súčasnosti sa čoraz viac ľudí snaží žiť uvedomelo.

Uvedomujeme si, že sa nechceme nechať pochovať plastovým odpadom, aj keď plast sa stal každodennou súčasťou nášho života a v mnohých situáciách si jeho nahradenie alternatívnym materiálom zatiaľ nedokážeme predstaviť. Viete však, že mikroplasty konzumujete aj pri tak bežnej činnosti, akou je pitie čaju?

Plastové slamky nahrádzame kovovými, plastový príbor bambusovým a jednorazové plastové poháre to už majú tiež pomaly, ale isto zrátané. Nie každý je však ochotný nový trend akceptovať. Ukázalo sa napríklad, že mnohí výrobcovia prechádzajú od produkcie papierových čajových vrecúšok k plastovým. Odborníkom z Environmental Science & Technology sa podarilo zistiť, že ak si chcete dopriať šálku horúceho čaju, mali by ste sa pripraviť na to, že okrem tekutín sa vám do tela dostane aj dávka mikroplastov a nanoplastov, ktoré sa uvoľňujú práve z plastových čajových vrecúšok.

Foto: unsplash

Aj keď zatiaľ nie je celkom jasné, ako presne vplývajú mikroplasty na telo človeka, vedci sa výskumu venujú už niekoľko rokov. Podarilo sa napríklad zistiť, že plasty sa postupom času rozkladajú na miniatúrne častice a to práve spomínané mikroplasty a nanoplasty. Nanoplasty pritom zvyčajne merajú len okolo 100 nanometrov. Pre porovnanie, bežný ľudský vlas meria v priemere okolo 75 000 nanometrov.

Skúmanie perloočiek veľkých

Tieto mikroskopické plastové častice už nájdete takmer všade – v zásobách vody, v jedle, moria sú nimi doslova preplnené a našli ich dokonca už aj vedci skúmajúci ľadovú pokrývku Antarktídy. Ako sme spomínali, vplyv mikroplastov na ľudský organizmus zatiaľ nie je známy. Avšak vedecký tím na čele s Nathalie Tufenkji už usilovne hľadajú odpovede.

Foto: unsplash

Zatiaľ sledovali to, ako vplývajú mikroplasty na perloočky veľké, čo sú organizmy, ktoré sa na výskumné účely využívajú pomerne bežne. Najčastejšie sa využívajú práve na skúmanie životného prostredia a vplyvu rôznych látok naň. Aj keď perloočky testovanie za pomoci mikroplastov prežili, vedci pozorovali, že v mnohých prípadoch došlo u živočíchov k abnormalitám v správaní, ale aj v ich anatómii.

Čo vlastne pijeme?

Súčasťou tohto výskumu bolo testovanie čajových vrecúšok od štyroch rôznych výrobcov. Čajové vrecúška bežne dostupné v obchodoch vedci rozrezali, odstránili ich obsah a umyli ich. Následne ich umiestnili do nádob s horúcou vodou, aby napodobnili bežný proces lúhovania čaju. Výsledky testov boli skutočne znepokojivé.

Následné skúmanie za pomoci elektrónového mikroskopu totiž ukázalo, že počas lúhovania sa do vody uvoľnilo až 11,6 miliárd kúskov mikroplastu a 3,1 miliardy kúskov nanoplastu.

phys.org

Najnovšie články