Napriek všetkým detským hádkam a bitkám, život so súrodencami môže byť skvelý... Naozaj.

Život s bratom alebo so sestrou síce môže byť niekedy naozaj ťažký, no prečítajte si aj to, aké skvelé výhody vám môže priniesť. Zabudnite preto na všetky detské hádky a svojim súrodencom nezabudnite za to všetko poďakovať (a pripomenúť im, že aj oni by mali poďakovať vám).

#1: Súrodenci vám pomôžu užiť si život neskôr

Najväčšiu výhodu svojho brata alebo sestry objavíte až v neskoršom veku. Výskumy ukazujú, že pozitívny vzťah so súrodencami počas stredného veku a staroby je úzko spojený s dobrou náladou a celkovo lepším zdravotným stavom. Takýto vzťah tiež môže pomôcť neskôr v živote bojovať so samotou.

#2: Spoločné prezeranie starých fotiek môže zvýšiť optimizmus

Choďte pohľadať staré albumy. Štúdie totižto hovoria, že nostalgická chvíľka, akou je aj prezeranie fotiek vás a vašich súrodencov, ako ste spolu vyrastali, môže zvýšiť pocit optimizmu a mať pozitívny dopad na vaše emócie.

#3: Sestra dokáže posilniť vaše mentálne zdravie

Pokiaľ ste žena a máte sestru, poznáte to jedinečné puto, ktoré medzi sebou sestry majú. Nie je to len váš pocit, že je to niečo výnimočné, pretože aj štúdie dokazujú, že pokiaľ máte sestru, nezáležiac na tom, či staršiu alebo mladšiu, dokáže vás ochrániť pred pocitom osamelosti, viny alebo strachu v čase dospievania.

#4: Najmladšie dieťa môže byť vtipnejšie a so zmyslom pre dobrodružstvo

Nechajte vášho najmladšieho súrodenca, nech vás rozosmeje. Považujú totižto samých seba za tých, čo majú lepší zmysel pre humor, zatiaľ čo starší bratia a sestry považujú samých seba za tých serióznejších. Najmladšie deti taktiež radi skúmajú okolie a sú otvorenejšie novým skúsenostiam.

pexels.com

#5: Najstarší súrodenci majú prirodzene vyšší zmysel pre zodpovednosť

Prvorodené deti väčšinou dostanú veľa vecí na zodpovednosť, pretože sú často vnímané ako poslušnejšie a zodpovednejšie. Viac sa sústredia na rodinné hodnoty a vernosť. Takže viete, že na svojho najstaršieho súrodenca sa môžete spoľahnúť. Pokiaľ ste najstarší vy, pravdepodobne ste ten najspoľahlivejší a najzodpovednejší zo všetkých súrodecov.

#6: Strední súrodenci sa často naučia byť mierumilovní

Práve stredné dieťa je väčšinou to, ktoré je dobré v kompromisoch a vyjednávaní. Taktiež sa tieto deti cítia lepšie v spoločnosti a majú dobrý vzťah aj so svojimi mladšími aj staršími súrodencami. Ak ste ním práve vy, pravdepodobnosť, že sa v spoločnosti nestratíte, je vyššia.

pexels.com

#7: Vďaka bratovi alebo sestre môžete byť fyzicky zdravší

Blízke spojenie, ktoré máte so súrodencami, môže mať obrovský vplyv na vaše zdravotné návyky. Podľa dát získaných z výskumu, až 46% ľudí verí, že ich rodina má vplyv na ich životné rozhodnutia, vrátane aktívneho životného štýlu.

#8: Stretávanie sa so súrodencami redukuje stres

Často môže byť váš súrodenec zároveň aj najlepší priateľ. Pokiaľ ste si blízki a trávite spolu veľa času, môže vám to pomôcť v boji so stresom. Odborníci hovoria, že súrodenci vám aj v detstve pomáhali vyhýbať sa negatívnym účinkom stresu.

#9: Vďaka súrodencom môžete žiť dlhšie

Mať blízky vzťah so svojim súrodencom sa vypláca, pretože pevné sociálne väzby, ako tie rodinné, sú priamo spojené s dlhším životom.  Rodina a priatelia vás totižto povzbudzujú v tom, aby ste sa o seba viac starali a pokiaľ máte problémy so svojím fyzickým alebo psychickým zdravím, podporujú vás a pomáhajú vám.

pexels.com

#10: Tým, že im ukazujete svoje uznanie, sa budete cítiť lepšie

Je to výhodné aj pre vás aj pre nich. Činy zahŕňajúce vyznanie láskavosti a uznania, takisto ako podelenie sa o vďačnosť, vás môže spraviť šťastným rovnako, ako keď niekto prejaví vďačnosť a láskavosť vám.

Takže pokiaľ ste dnes vašim súrodencom ešte nepovedali, ako ste radi, že ich máte, možno je na to ten pravý čas. Veď toľko výhod vyplývajúcich z vášho vzťahu nie je zanedbateľných. Prekusnite sa cez všetky zlé spomienky a uznajte, že bez vášho brata alebo sestry by ste sa tak dobre nemali.

psych.sk (Ivana G.), huffingtonpost
Všetko začína v tvojej hlave
0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )