Foto: Unsplash

Tento nový slovenský zákon sa možno týka aj vás.

Ako by sa toho na Slovensku už aj tak nedialo dosť, do hry vstúpila ďalšia bizarná novinka, ktorá poriadne rozvírila vody internetu. Ide o nový, poriadne bizarný zákon, ktorý nariaďuje istým užívateľom sociálnych sietí platiť za to, že na nich budú zdieľať videá. Jednať by sa pritom malo o úplne všetky platformy – Instagram, Youtube, Facebook, TikTok ale dokonca aj OnlyFans či stránky s obsahom pre dospelých.

Samotný zákon je však aktuálne deravý viac ako ementál a zrejme ani jeho samotní tvorcovia netušia, čo ním vlastne chceli povedať, a predovšetkým akým spôsobom má byť aplikovaný v praxi – a to napriek tomu, že do platnosti už vstúpil.

„Deadline“ na prihlásenie bol 31.12.2022

Ako informuje portál O Médiách, „fyzické osoby, ktoré majú svoj kanál na YouTube, Facebook Watch či TikTok sú povinné najneskôr v deň spustenia služby (podľa zákona – audiovizuálna mediálna službu na požiadanie AVMS) oznámiť jej poskytovanie Rade pre mediálne služby. Novinku zaviedol zákon o mediálnych službách a oznamovaciu povinnosť si mali dotknuté osoby splniť do 31. decembra 2022.“ 

V prípade, že tvorcovia videí tento termín prešvihli, hrozí im pokuta. „Ide o subjekty, ktoré doteraz voči Rade nemali žiadnu povinnosť, a tak je pravdepodobné, že jej zavedenie nepostrehli. Neoznámenie poskytovania je však v zákone spojené s peňažnou sankciou. Naším cieľom nie je pokutovanie, ale prevencia a edukácia, preto sa touto formou obraciame na spomenutých poskytovateľov s výzvou, aby si splnili svoju oznamovaciu povinnosť,“ uviedol riaditeľ RMS Martin Dorociak. Výška pokuty ale nikde zverejnená nie je.

Keďže o tejto povinnosti ale absolútne nikto nevedel, Rada pre mediálne služby „veľkoryso“ predĺžila deadline hlásenia sa do konca tohto mesiaca.

Unsplash

Čo je cieľom tohto bizáru?

Register chce údajne Rada pre mediálne služby využiť na reguláciu nelegálneho obsahu na internete, napríklad pri šírení hoaxov. Bizarným je ale nielen samotný zákon (ide o zákon č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách), ale aj fakt, že informovanosť o ňom bola nulová. Napriek tomu, že tvorcovia obsahu boli povinní registrovať sa do konca minulého roka, prvá zmienka o zákona bola vydaná TASR 23. januára.

Kto je povinný registrovať sa?

Samotnému zákonu však zatiaľ nikto nerozumie. Jasné je len to, že povinnosť registrácie udeľuje každému tvorcovi videí, ktorý má z tejto činnosti nejaký zisk. Týka sa vás to teda napríklad v prípade, ak používate Instagram Reels na propagáciu nejakého svojho produktu či služby, alebo ak máte nejaké zárobky z TikToku či Youtube, ale dokonca aj v prípade, ak si zarábate na OnlyFans či dokonca natáčaním pornografie. Zjednodušené povedané – akonáhle vám nejaké video zarába, vzniká vám nielen povinnosť registrácie, ale aj povinnosť úhrady mastného poplatku.

Rada pre mediálne služby totiž dokonca vydala aj cenník, ktorý síce nie je veľmi zrozumiteľný, ale jednou z možností, ako ho pochopiť je aj to, že spolu s registráciou musíte zaplatiť poplatok 260 eur. Následne musíte na udelenie povolenia čakať (max. 90 dní), pričom dovtedy nemáte oprávnenie zverejniť žiaden videobsah. Povinnosť zaplatiť tento nie malý poplatok sa spomína na konci dlhej žiadosti, ktorú musíte vyplniť.

Registrovať sa alebo nie?

Táto otázka zrejme aktuálne trápi mnohých ľudí, nakoľko propagácia svojich služieb či produktov videom sa na Slovensku týka obrovského počtu fyzických či právnických osôb. Facebookové skupiny sú preto doslova preplnené diskusiami o tomto „byrokratickom nezmysle“, pričom väčšina ľudí sa však zatiaľ zhoduje na tom, že zákon je aktuálne tak deravý, nezmyselný, a informovanosť o ňom je viac než žalostná, že najlepšie bude ešte zopár dní počkať na bližšie, ucelenejšie a presnejšie informácie.

Najnovšie články