Ilustračné foto: Unsplash/Alchemist-hp (talk) (www.pse-mendelejew.de) (FAL or GFDL 1.2), via Wikimedia Commons

Viete preložiť latinské názvy chemických prvkov do slovenčiny?

Na základnej škole sme sa všetci v rámci hodín chémie učili chemické prvky periodickej tabuľky. Okrem slovenského pomenovania a príslušnej značky prvku, sme sa tiež učili aj latinský ekvivalent. Pamätáte si ich ešte? 

Nezabudnite si vyskúšať aj ďalšie kvízy v našej sekcii.

Ako sa v slovenčine volá chemický prvok "natrium"?

Ako sa v slovenčine volá chemický prvok "hydrogenium"?

Ako sa v slovenčine volá chemický prvok "stannum"?

Ako sa v slovenčine volá chemický prvok "aurum"?

Ako sa v slovenčine volá chemický prvok "plumbum"?

Ako sa v slovenčine volá chemický prvok "magnesium"?

Ako sa v slovenčine volá chemický prvok "ferrum"?

Ako sa v slovenčine volá chemický prvok "stibium"?

Ako sa v slovenčine volá chemický prvok "argentum"?

Ako sa v slovenčine volá chemický prvok "cuprum"?

Najnovšie články