Na zaujímavú kampaň nás oslovila Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Brali sme to ako výzvu, pretože vieme, že momentálne si vysokú školu vyberá mnoho našich čitateľov a sledovateľov. Základom však bola zaujímavá komunikácia samotnej fakulty, ktorá si pre nábor študentov vytvorila samotnú webstránku nadvakroky.sk.

Cieľ

  • Celkové zvýšenie brand awareness Prírodovedeckej fakulty UPJŠ,
  • Komunikovanie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ako fakulty s rozmanitou ponukou študijných odborov, špičkovou vedeckou infraštruktúrou a výsledkami vo vede,
  • Motivovanie študentov prihlásiť sa na fakultu prostredníctvom landing page www.nadvakroky.sk.

Celú kampaň sme nastavili na 4 výstupy:

  • 1x kvíz,
  • 1x Instagram story,
  • 1x Instagram post,
  • 1x natívny článok.
Komunikácia prebiehala počas mesiaca marec (od 4.3. do 20.3.) kedže sme chceli cielene využiť obdobie pred termínom ukončenia podávania prihlášok na vysoké školy.

Kvíz

Na PF UPJŠ v Košiciach sa dá študovať 10 odborov a ich medziodborové štúdia na bakalárskom stupni štúdia. My sme si vybrali 7, z ktorých sme následne vytvorili tematické kvízové otázky. Predpokladali sme, že ak sa človek hlási na konkrétny odbor, dané otázky by mal vedieť zodpovedať. V prípade, že študent ešte nevedel, ktorú školu, prípadne ktorý odbor by mohol študovať, náš kvíz mu mal pomôcť vo výbere.

Po jeho vyplnení sme mu vo vyhodnotení odporučili odbory, ktoré by sa mu podľa zodpovedaných otázok mohli hodiť. Nechýbal ani preklik na webstránku univerzity, kde sa mohli potenciálni študenti dozvedieť viac.

V závere kvízu sme sa ľudí pomocou ankety pýtali aj to, či sa zamýšľajú nad štúdiom prírodných vied na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Do ankety sa zapojilo 733 ľudí a 181 ľudí v nej odpovedalo, že nad štúdiom na tejto univerzite naozaj rozmýšľajú. Je to 25% oslovených, čo je skvelé číslo. Okrem toho, z kvízu sa na web nadvakroky.sk prekliklo vyše 590 ľudí zaujímajúcich sa o štúdium na tejto univerzite.

Kvíz si dokopy vyplnilo vyše 8-tisíc unikátnych užívateľov (src. Google Analytics).

Instagram story

Ďalším krokom bolo prilákať priamo cez náš Instagram @interezsk, kde sú hlavnou cieľovkou ľudia vo veku od 18-24 rokov, potenciálnych študentov na web fakulty cez Instagram príbeh.

Zvolili sme veľmi jednoduchý a zároveň u nás overený postup:

  1. Vzbudiť záujem o danú tému pomocou otázky,
  2. Informovať o pozitívnych referenciách,
  3. Preklik na web.

Ako to vyzeralo v praxi? V prvom príbehu sme sa ľudí spýtali, či sa chystajú na vysokú školu, no nevedia si vybrať. Do ankety sa zapojilo vyše 6 600 ľudí, z ktorých až 56% odpovedalo „ÁNO“.

Týmto sme u vyše 50% ľudí vzbudili pozornosť a v ich záujme bolo dozvedieť sa, o čo ide. Ďalším príbehom sme informovali, že existuje škola, na ktorej študovali ľudia, ktorí dnes robia pre Google, Facebook, či získali grant od NASA. Toto bola hlavná línia komunikácie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a aj vďaka tomu sme sa mali od čoho odraziť. Samozrejme, sú to spoločnosti, ktoré patria medzi najväčšie na svete, a preto vzbudzujú obrovskú pozornosť.

Tretí príbeh už iba žal úrodu, ktorú sme predchádzajúcimi príbehmi zasadili. Zobrazilo si ho vyše 27-tisíc užívateľov, z ktorých sa na stránku univerzity prekliklo vyše 3 500 ľudí. Výborný výsledok (src. Instagram Insight).

Instagram post

Pri Instagram poste sme v tom mali hneď jasno. Vybrali sme si jedného úspešného absolventa univerzity, o ktorom sme v príspevku napísali, čo robí a dodali sme, že aj on vyštudoval Prírodovedeckú fakultu UPJŠ v Košiciach. Takto sme zvýšili povedomie o univerzite a povedali ľuďom, že túto univerzitu sa oplatí študovať. Výsledky? 4 400 lajkov a vyše 100-tisíc impresií príspevku. (src. Instagram Insight).

Natívny článok

Štvrtým a zároveň posledným výstupom bol natívny článok. Ako jeho tému sme si zvoli zamestnanie. V článku sme podľa stránky trendyprace.sk zostavili zoznam najlepšie platených pozícií na Slovensku. Zvolili sme hlavne také, na ktoré je potrebné štúdium prírodných vied. K jednotlivým bodom sme následne pridali informáciu, že ak by sa chcel človek v budúcnosti venovať danému povolaniu, môže študovať tento odbor práve na PF UPJŠ v Košiciach.

Výsledkom bolo vyše 18-tisíc unikátnych zhliadnutí článku. Zistili sme, že zo vzorky 2000 ľudí sa na web prekliklo 94 ľudí, čo je 4,7% miera prekliku. Podľa tejto vzorky vieme predpokladať, že z článku sme na web univerzity dostali okolo 770 ľudí, ktorí sa reálne zaujímali o daný odbor (src. Hotjar).

Okrem toho sme opäť na koniec článku vložili anketu, do ktorej sa zapojila vzorka vyše 3 300 ľudí. Poskytuje zaujímavé informácie o tom, o aké odbory majú ľudia záujem viac a o ktoré menej. Z tejto štatistiky môže ďalej UPJŠ čerpať mnoho informácií a rozvíjať tak svoje aktivity.

Pomocou štyroch výstupov sa nám tak podarilo osloviť vyše 150-tisíc mladých ľudí a vyše 5-tisíc ľudí sa prekliklo na webstránku klienta. Ak by ste aj vy mali záujem o kampaň šitú na mieru pre vás, neváhajte nás kontaktovať na [email protected].

0
Uložiť článok
Komentovať