Foto: Georgie Pauwels (Flickr)

Ako dobre sa vyznáš v prírodných vedách?

Platia v nich zákony prírody a logiky. A práve v tom tkvie ich krása. V matike, geografii či biológii je stále čo objavovať – to však nejde bez špičkových labákov a prístrojov. Top výskumné centrum nájdeš aj na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorú máš nadvakroky.sk. Najprv sa ale otestuj, ako na tom s prírodnými vedami vlastne si.

Čím sa živia saprofyty?

Pexels

Saprofyty získavajú živiny z odumretých zvyškov organizmov. Tie rozkladajú a mineralizujú na jednoduché anorganické látky. Medzi saprofyty patria niektoré baktérie, huby či slizovky.

V akom orgáne ľudského tela sa nachádzajú Langerhansove ostrovčeky?

roundupreads.jsc.nasa.gov

Langerhansove ostrovčeky sa nachádzajú v pankrease. Majú endokrinnú funkciu a produkujú inzulín a glukagón. Majú teda kľúčový význam pre rovnováhu cukru v krvi.

"Veda o vzťahoch organizmov s okolitým svetom, to znamená v širšom význame veda o podmienkach života.“ Kto ako prvý definoval ekológiu ako vedu?

Pexels

Všetci traja spomínaní vedci sa ekológii z určitého hľadiska venovali. Bol to ale Ernst Haeckel, nemecký biológ a predstaviteľ darwinizmu, ktorý ekológiu definoval ako prvý.

Aký stupeň ochrany platí všeobecne na území národných parkov Slovenskej republiky?

Pexels

Národné parky sú na Slovensku chránené 3. stupňom ochrany. Nachádzajú sa v nich však lokality, kde môže byť ochrana územia prísnejšia. Celoplošne však v celom národnom parku, ak nie je stanovené inak, platí práve spomínaný 3. stupeň ochrany.

K čomu v teórii čísel slúži Euklidov algoritmus?

Pexels

V siedmej a desiatej knihe Základov opísal Euklides svoj algoritmus. Dodnes je najjednoduchším spôsobom ako zistiť najväčšieho spoločného deliteľa akýchkoľvek dvoch čísel.

Koľko vzájomných polôh môžu mať dve priamky v priestore?

Pexels

V priestore môžu byť dve priamky v štyroch vzájomných polohách. Sú buď mimobežné, rovnobežné, rôznobežné, alebo úplne totožné.

Jód, bróm či chlór. Do akej skupiny periodickej tabuľky patria tieto chemické prvky?

Wikimedia

Jód, bróm aj chlór sú spolu s fluórom, astátom a tenésom v 17. skupine periodickej tabuľky chemických prvkov a poznáme ich pod spoločným názvom halogény.

Ktorá chemická zlúčenina je známa ako modrá skalica?

Wikimedia

Je najbežnejšou a najdôležitejšou zlúčeninou medi. Síran meďnatý je síce typicky biely, no po reakcii s vodou zmodrie. Práve preto sa mu ľudovo hovorí aj modrá skalica.

Keď stojíte v autobuse a ten prudko zabrzdí, aký zákon na vás pôsobí?

Pexels

Ak autobus v ktorom stojíte prudko zabrzdí a vy budete strácať rovnováhu, môže za to prvý pohybový zákon nazývaný aj zákon zotrvačnosti. Jeho znenie je: Každý hmotný bod zotrváva v pokoji alebo v rovnomernom priamočiarom pohybe, kým nie je nútený vonkajšími silami tento svoj stav zmeniť.

Sublimácia je:

Wikimedia

Vplyvom vonkajších, poprípade vnútorných podmienok môžu látky meniť svoje skupenstvo. Látka, ktorá sa z pevného skupenstva zmení na plynné sublimuje.

Ako v binárnej sústave zapisujeme číslo 2019?

Pexels

Kto pozná princíp prechodu z dvojkovej číselnej sústavy do bežnej desiatkovej pre toho táto otázka nebola žiadny problém. Aj keď je pravda, že s pomocou pera a papiera možno zabrala o čosi viac času ako ostatné.

V akom programovacom jazyku je napísaný tento príkaz?

Príkaz napísaný v otázke je napísaný programovacím jazykom C, ktorý je jedným zo základných jazykov v programovaní. Jednoznačne identifikovať ho bolo možné podľa syntaxu.

Jedna z afrických riek vytvára svojou deltou najväčší sladkovodný močiar na južnej pologuli. Ako sa táto rieka nazýva?

Wikimedia

Pramení v Angole no neústí nikde. Rieka Okawango svojou deltou vytvára obrovskú močiarnu oblasť na území Botswany.

Kde sa nachádza Mohorovičićova diskontinuita?

Pexels

Mohorovičičova diskontinuita, skrátene Moho, je vrstva, ktorá definuje prechod medzi zemskou kôrou a zemským plášťom. Pomenovaná je po chorvátskom geofyzikovi, ktorý ju objavil v roku 1909 pri skúmaní zemetrasenia na Balkánskom polostrove.

Článok vznikol v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UPJŠ v Košiciach
0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )