Piotr Matyga, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Poznáte Banskú Bystricu?

Jedným z krajských miest Slovenska je Banská Bystrica. Jej bohatá história, krásna okolitá príroda a zaujímavé kultúrne či historické pamiatky z nej robia atraktívne mesto pre turistov. Ako dobre toto mesto poznáte? Otestujte sa. 

Ak sa vám tento kvíz páčil, vyskúšať môžete aj ďalšie v našej sekcii.

Ako sa volá hlavná rieka, ktorá preteká cez Banskú Bystricu?

Xpucmo, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Hlavnou riekou Banskej Bystrice je Hron. Samotné mesto leží na sútoku riek Hron a Bystrica.

V historických textoch sa spomína názov Neosolium či Neusohl. Čo to znamená?

Wikipedia/Ingo Mehling

Banská Bystrica bola v minulosti v textoch označovaná v preklade ako Nový Zvolen, podľa vtedy ešte známejšieho Zvolena.

Jedným z najvýznamnejších múzeí v meste je Pamätník SNP. Kto je jeho architektom?

Dominantou Banskej Bystrice je jednoznačne Pamätník SNP, ktorého hlavným architektom bol Dušan Kuzma. Pamätník je jedinečný svojím prevedením a vo vnútri sa nachádza múzeum venované povstaniu. Jedinečnú architektúru pamätníka môžete obdivovať aj doma zadovážením si jeho limitovaného printu, exkluzívne cez portál innie.sk

Ako sa volá najväčšie sídlisko v Banskej Bystrici? (podľa počtu obyvateľov)

Roderik Ploszek, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

Najväčším sídliskom je Sásová, kde žije približne polovica obyvateľov Banskej Bystrice.

Ako sa volal textliný závod nachádzajúci sa v meste, ktorý bol založený v roku 1921?

Pixabay

Textilný závod Slovenka patril v meste k významným zamestnávateľom. Hlavná budova bola pred niekoľkými rokmi strhnutá a areál momentálne čaká obnova.

Ako sa volá opustená obec pri Banskej Bystrici, ktorú nacisti 18. marca 1945 vypálili?

Ako pomstu za pomoc partizánom vtrhlo nacistické komando do obce Kalište a zavraždili 13 obyvateľov a vypálili 42 domov. Obec nebola obnovená a zanikla. Obec Kalište je Národnou kultúrnou pamiatkou a pamätný miestom Slovenského národného povstania. Obec Kalište sa tiež dostala do série unikátnych printov významných objektov Banskej Bystrice a okolia a môžete si ho kúpiť cez portál innie.sk

Symbolom Banskej Bystrice je aj hodinová veža na námestí SNP. Čím je typická?

snappygoat

Výstavba hodinovej veže začala už v polovici 16. storočia. Je skutočne šikmá, prvé záznamy o jej vychýlení pochádzajú z roku 1920. Dnes je veža vychýlená až o 68 centimetrov.

Po kom je pomenovaný Banskobystrický amfiteáter?

Banskobystrický amfiteáter nesie meno po významnom hercovi Paľovi Bielikovi. Aj amfiteáter Paľa Bielika môžete nájsť na printoch venovaných Banskej Bystrici a okoliu a objednať si ho môžete na portáli innie.sk Navyše, 5 € z každého predaného printu pôjde na podporu letného premietania na amfiteátri pre občianske združenie za! amfiteáter.

Za najslávnejší obraz Banskej Bystrice je považovaná táto maľba s názovm Trh v Banskej Bystrici. Kto je jeho autorom?

TASR

Obraz Trh v Banskej Bystrici od Dominika Skuteckého je obľúbeným motívom mesta.

Ako sa volá vrch v Banskej Bystrici, ktorý je pomyselným symbolom mesta?

Lad.Szeghö, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Vrch Urpín je obľúbeným miestom pre oddych. Nachádza sa na území mesta a je s ním neodmysliteľne spätý. Banská Bystrica sa tiež nazýva ako mesto pod Urpínom, po tomto vrchu je pomenovaný aj folklórny súbor, ako aj pivo Urpiner.

1
Uložiť článok
Komentovať