/ 215 / Lukáš M.
Nikola Tesla, geniálny fyzik narodený v Chorvátskej dedinke Smiljan, žil v niekoľkých krajinách Európy, až sa napokon usadil v Spojených štátoch. Odmalička miloval prírodné vedy, neskôr študoval...

Nikola Tesla, geniálny fyzik narodený v Chorvátskej dedinke Smiljan, žil v niekoľkých krajinách Európy, až sa napokon usadil v Spojených štátoch. Odmalička miloval prírodné vedy, neskôr študoval na univerzitách v Prahe a Gratzi. Svojimi vynálezmi patrí medzi najväčších fyzikov všetkých čias. O najvýznamnejších Teslových vynálezoch sme vám už v minulosti písali. Dnes sa však pozrieme na veci, ktoré ste o tomto géniovi určite nevedeli!

Nikola Tesla sa narodil 10. júla 1856 okolo polnoci práve počas silnej búrky. Podľa rodinnej legendy, povedala pôrodná sestra, ktorá bola pri Teslovom narodení, že táto búrka nie je dobré znamenie. „Bude to dieťa temnoty…“. Tak zneli jej slová. Keď to počula Teslova matka povedala : „Nie, bude to dieťa svetla.“. A mala pravdu…

wikipedia.org
wikipedia.org

Keď mal Tesla sedem rokov, utrpel veľmi ťažkú stratu. Jeho starší brat Dane umrel pri nehode na koni, čo Teslu zasiahlo asi na celý život. Pár rokov po tejto tragédii Tesla často videl rôzne vízie a zjavenia, ktoré časom prestali. Na sklonku svojho života strávil mnoho času posedávaním a kŕmením holubov. Hovoril, že dokáže prostredníctvom nich komunikovať.

pigeonpatrol.com
pigeonpatrol.com

Tesla bol v mnohých veciach nadčasový. Okrem iného aj v ekologickom vnímaní sveta. Obával sa totiž, že ľudia míňajú svetové zásoby nerastných surovín príliš rýchlo (v týchto časoch sa jednalo najmä o čierne a hnedé uhlie). Rovnako vnímal aj možné následky ich spaľovania. Preto sa zaujímal o využívanie prírodnej energie. Skúmal energiu Zeme z pôdy a zo vzduchu. Umelý elektrický blesk, ktorý vytvoril v jeho laboratóriu, mal byť vytvorený práve z takejto energie.

startupers.sk
startupers.sk

Podľa mnohých bol Tesla skutočným géniom, no o niečo horším konštruktérom. Jeho nápady boli brilantné, ale sám ich nedokázal plne zrealizovať. Svedčí o tom aj fakt, že Tesla už pred viac ako 100 rokmi rozmýšľal o zariadení podobnom dnešnému smartfónu. Po dokončení transatlantického telegrafického spojenie mal Tesla vymyslené zariadenie „do ruky“, ktoré by dokázalo prijímať telegrafické správy, ktoré by boli v jeho laboratóriu triedené a následne posielané na rôzne frekvencie, teda do rôznych „mobilov“.

szlifestyle.com
szlifestyle.com

O Teslovi sa hovorilo, že má vo svojom laboratóriu zariadenie, ktoré dokáže spustiť zemetrasenie. V jeho okolí sa totiž často vyskytovali mierne otrasy. Tento prístroj bol v skutočnosti obrovský vysokofrekvenčný oscilátor, ktorý skutočne vytváral mierne otrasy. Podľa legendy si raz vystrelil zo svojho priateľa Marka Twaina, ktorý, ako je známe, trpel častými tráviacimi ťažkosťami. Twaina vraj postavil priamo nad oscilátor, spustil ho a vibrácie, ktoré vytvoril okamžite vyriešili Twainove ťažkosti…Utekal totiž okamžite na toaletu.

teslasociety.com
teslasociety.com


Komentovať (0)