Nikola Tesla, geniálny fyzik srbského pôvodu, bol nepochybne poprednou osobnosťou 19., ale aj 20. storočia. Napriek tomu, že bol výnimočný fyzik, nemal Tesla potrebné...

Nikola Tesla, geniálny fyzik srbského pôvodu, bol nepochybne poprednou osobnosťou 19., ale aj 20. storočia. Napriek tomu, že bol výnimočný fyzik, nemal Tesla potrebné podnikateľské schopnosti. Ku koncu svojho života mal veľké  dlhy a rôzne právnické problémy. Tesla umrel pomerne chudobný, ale jeho vynálezy a myšlienky poskytli svetu obrovské bohatstvo. Pozrite si s nami prehľad jeho najväčších vynálezov, ktoré obrátili svet hore nohami.

Článok pokračuje pod videom ↓

Teslov transformátor             

Tesla skonštruoval svoj transformátor v roku 1891. Zariadenie pozostávalo z dvoch samostatných cievok, primárnej a sekundárnej, pričom každá mala svoj vlastný kondenzátor. Kondenzátory slúžia ako úložisko energie a cievky generujú iskry a elektrické výboje. Tesla toto zariadenie vyvinul, pretože bol posadnutý myšlienkou bezdrôtovým napájaním miest. Dnes môžete tento vynález vidieť hlavne v zábavných vedeckých centrách, v múzeách, ale aj niektorých školách.

tesla (5)
howtogeek.com

Obrí transformátor           

Ako sme už spomínali, Nikola Tesla bol doslova posadnutý myšlienkou bezdrôtového prenosu elektrickej energie. Veril v to, že takýto prenos je možný aj vo vyšších nadmorských výškach. Preto v roku 1899 vybudoval laboratórium v Colorado Springs, kde umiestnil svoj najväčší transformátor. Ten bol zložený z troch cievok a v priemere mal až 15 metrov. Zariadenie generovalo milióny voltov elektrickej energie a strieľalo blesky dlhé až 40 metrov. Išlo o najmohutnejšie umelé blesky danej doby. Tento projekt bol predchodcom Teslovho sna o „Tesla Wardenclyffe“, čo mala byť obrovská veža, ktorá mala poskytovať elektrinu zadarmo do celého sveta. Finančný partneri však tento projekt nepodporili, veď načo aj. Elektrina by bola zadarmo, tak na čom by páni bohatli?

tesla (6)
teslagirlsociety.com

Teslova turbína             

Na začiatku 20.storočia zažíval piestový motor v automobiloch svoj obrovský rozmach. V snahe konkurovať týmto motorom vyvinul Tesla svoju vlastnú turbínu. Išlo o bezlopatkovú turbínu založenú na princípe trenia medzi prúdiacim palivom (voda, para) a povrchom rotoru turbíny. Keď Teslov vynález v roku 1909 testovali, výsledky boli viac ako ohromujúce. 60% efektivita. V porovnaní s dnešnými motormi, ktoré dosahujú asi 42%, bola Teslova turbína nadčasová. Avšak kvôli svetovému obchodu s ropou a plynom sa svet uberal smerom piestových motorov.

tesla (8)
auto.howstuffworks.com

Rádio     

O skutočnom vynálezcovi rádia sa dodnes vedú dlhé spory. V roku 1895 sa Tesla chystal vysielať rádiový signál na vzdialenosť 80 kilometrov, ale jeho laboratórium vyhorelo, čo ho výrazne zdržalo. Medzičasom v Anglicku Gugliemo Marconi pracoval na svojom patente na bezdrôtovú telegrafiu. Títo dvaja vedci zvolili úplne odlišné prístupy k danej problematike, ale Marconiho spojenie nebolo na dlhé vzdialenosti možné. Tesla dostal v roku 1900 grant na svoj patent, pričom ten Marconiho bol v USA odmietnutý. To ho však neodradilo a otvoril si vlastnú spoločnosť, ktorú financovali napríklad Andrew Carnegie, alebo Thomas Edison. Marconi za pomoci starších Teslových patentov skonštruoval zariadenie, ktoré v roku 1901 dokázalo vyslať signál naprieč Atlantikom. V roku 1904 Teslov patent stiahli, Marconi dostal v roku 1911 Nobelovu cenu a do konca Teslovho života sa viedol súdny spor o prvenstvo v rádiovom patente. Po Teslovej smrti, v roku 1943, uznal Najvyšší súd Teslov patent za platný.

tesla (10)
teslasociety.com

Neónové lampy      

V časoch, keď žiarivky a neónové svetlá ešte ani neexistovali, Tesla už pracoval na rozvoji oboch. Tesla skúmal štyri rôzne typy osvetlenia. Experimentoval s pohybujúcimi sa elektrickými časticami v plynoch. Pre predstavu: podarilo sa mu zmeniť čierne svetlo na viditeľné spektrum pomocou fosforeskujúcej látky, ktorú si aj sám vytvoril. Taktiež ako prvý prišiel s nápadom na svetelné reklamy. V roku 1893 na výstave v Chicagu použil svetelné nápisy, ktoré úplne dobyli svet. Veď sa len pozrite vonku na ulicu…

tesla (9)
teslasociety.com

Elektráreň na Niagarských vodopádoch    

Myšlienka využiť prúd vody pri Niagarských vodopádoch na výrobu elektrickej energie vznikol koncom 19.storočia. Spočiatku sa zvažoval jednosmerný prúd Thomasa Edisona, ale nakoniec bol použitý Teslov striedavý, ktorý ponúkala spoločnosť Westinghouse electric.  V roku 1893 bola podpísaná zmluva, aj keď veľa ľudí neverilo, že striedavý prúd bude na tento účel fungovať. Keď sa však 16. novembra 1896 spustili elektrárne na vodopádoch, začala elektráreň zásobovať Buffalo aj New York. Neskôr bolo dostavaných ďalších 10 generátorov a elektráreň bola na prelome 20. storočia  považovaná za revolučný projekt v odbore energetiky.

tesla (3)
library.buffalo.edu

Asynchrónny motor (indukčný)     

Asynchrónny motor alebo aj indukčný motor, je najpoužívanejší pohon v elektrotechnike. Ide o druh elektromotora pracujúceho na striedavý prúd, ktorý sa skladá z dvoch častí, a to stator a rotor. Na indukčnom motore pracovali nezávisle dvaja muži, Nikola Tesla a Galileo Ferrari. Obaja mali rovnaké myšlienky, ale Tesla svoj patent dokončil ako prvý. Výhodou tohto motoru je vysoká spoľahlivosť a dnes už pomerne jednoduchá konštrukcia.

tesla (7)
wikipedia.org

Loďka na diaľkové ovládanie  

V roku 1898 predstavil Tesla na výstave na Madison Square Garden prístroj akoby z budúcnosti. Išlo o prvé zariadenie riadené na diaľku pomocou rádiových vĺn. Išlo o malú loď, ktorá úplne zmenila svet a to hneď v dvoch oblastiach. Prvou je diaľkové ovládanie rôznych  zariadení, z čoho dnes ťažíme v podobe ovládačov na televíziu, otváranie garážových brán atď. Druhou je začiatok robotiky, tak ako ju poznáme dnes.

tesla (2)
teslasociety.com

Striedavý prúd    

Bezpochyby najväčším Teslovým prínosom tomuto svetu je striedavý prúd. Treba upozorniť, že Tesla striedavý prúd neobjavil, ani nevynašiel, ale vymyslel, ako striedavý prúd použiť pre širšie využitie. Tesla v tom čase pracoval pre Thomasa Edisona v jeho spoločnosti. Edison pracoval s jednosmerným prúdom, ktorý posielal energiu iba von zo zdroja a na dlhšie vzdialenosti sa strácala intenzita. Tesla však vymyslel ako využiť striedavý prúd, ktorý by prinášal výkon aj späť k zdroju. Edison však o striedavom prúde nechcel ani počuť a tak sa cesty týchto dvoch vedcov rozišli a Tesla svoj nápad predal spoločnosti Westinghouse. Kľúčový moment prišiel v roku 1893, keď Edison a Westinghouse súperili o zákazku poskytnúť osvetlenie celému Chicagu počas Svetovej výstavy, ktorá sa tu mala konať.  Westinghouse ponúkol menšiu sumu a zákazku dostal. Striedavý prúd sa tak dostal do širšieho povedomia ľudí a tu začala jeho sláva.

tesla (1)
gocreate.com

Najnovšie články