/ 1.3k / Lukáš M.
Nikola Tesla, geniálny fyzik srbského pôvodu, bol nepochybne poprednou osobnosťou 19., ale aj 20. storočia. Napriek tomu, že bol výnimočný fyzik, nemal Tesla potrebné...

Nikola Tesla, geniálny fyzik srbského pôvodu, bol nepochybne poprednou osobnosťou 19., ale aj 20. storočia. Napriek tomu, že bol výnimočný fyzik, nemal Tesla potrebné podnikateľské schopnosti. Ku koncu svojho života mal veľké  dlhy a rôzne právnické problémy. Tesla umrel pomerne chudobný, ale jeho vynálezy a myšlienky poskytli svetu obrovské bohatstvo. Pozrite si s nami prehľad jeho najväčších vynálezov, ktoré obrátili svet hore nohami.

Teslov transformátor             

Tesla skonštruoval svoj transformátor v roku 1891. Zariadenie pozostávalo z dvoch samostatných cievok, primárnej a sekundárnej, pričom každá mala svoj vlastný kondenzátor. Kondenzátory slúžia ako úložisko energie a cievky generujú iskry a elektrické výboje. Tesla toto zariadenie vyvinul, pretože bol posadnutý myšlienkou bezdrôtovým napájaním miest. Dnes môžete tento vynález vidieť hlavne v zábavných vedeckých centrách, v múzeách, ale aj niektorých školách.

tesla (5)
howtogeek.com

Obrí transformátor           

Ako sme už spomínali, Nikola Tesla bol doslova posadnutý myšlienkou bezdrôtového prenosu elektrickej energie. Veril v to, že takýto prenos je možný aj vo vyšších nadmorských výškach. Preto v roku 1899 vybudoval laboratórium v Colorado Springs, kde umiestnil svoj najväčší transformátor. Ten bol zložený z troch cievok a v priemere mal až 15 metrov. Zariadenie generovalo milióny voltov elektrickej energie a strieľalo blesky dlhé až 40 metrov. Išlo o najmohutnejšie umelé blesky danej doby. Tento projekt bol predchodcom Teslovho sna o „Tesla Wardenclyffe“, čo mala byť obrovská veža, ktorá mala poskytovať elektrinu zadarmo do celého sveta. Finančný partneri však tento projekt nepodporili, veď načo aj. Elektrina by bola zadarmo, tak na čom by páni bohatli?

tesla (6)
teslagirlsociety.com

Teslova turbína             

Na začiatku 20.storočia zažíval piestový motor v automobiloch svoj obrovský rozmach. V snahe konkurovať týmto motorom vyvinul Tesla svoju vlastnú turbínu. Išlo o bezlopatkovú turbínu založenú na princípe trenia medzi prúdiacim palivom (voda, para) a povrchom rotoru turbíny. Keď Teslov vynález v roku 1909 testovali, výsledky boli viac ako ohromujúce. 60% efektivita. V porovnaní s dnešnými motormi, ktoré dosahujú asi 42%, bola Teslova turbína nadčasová. Avšak kvôli svetovému obchodu s ropou a plynom sa svet uberal smerom piestových motorov.

tesla (8)
auto.howstuffworks.com


Komentovať (0)