Lukáš Mužla / / Série
Človek je tvor komplikovaný. To ste si už na sebe či druhých pravdepodobne neraz všimli. Osobnosť každého z nás je iná, jedinečná a treba s ňou pracovať...

Človek je tvor komplikovaný. To ste si už na sebe či druhých pravdepodobne neraz všimli. Osobnosť každého z nás je iná, jedinečná a treba s ňou pracovať odlišne. Napriek tomu však existujú isté pravidlá či poznatky, ktoré platia, ak nie na všetkých, tak na väčšinu z nás. Svojou podstatou, tam niekde na dne nášho bytia, sme predsa len všetci rovnakí. Všetci pochádzame z toho istého živočíšneho druhu a to nám dáva isté predpoklady správať sa podobne. Tieto psychologické fakty vám možno pomôžu vyznať sa a spoznať lepšie nielen druhých, ale aj samého seba.

Podľa štatistík a prieskumu vznikajú najlepšie priateľstvá práve v mladosti. Výsledky hovoria, že priateľstvo, ktoré vzniklo medzi 16-28 rokmi, má najväčšie predpoklady na dlhú životnosť a naozaj silný vzťah.

huffingtonpost.com
huffingtonpost.com

Ženy prirodzene uprednostňujú mužov s hlbším hlasom. Dodáva im to pocit bezpečia a títo muži nebývajú agresívni.

Ľudia, ktorí dávajú najlepšie rady do života, majú v osobnom živote najviac problémov. O tých však nehovoria…

Múdrejší človek premýšľa rýchlejšie, a preto je jeho rukopis horšie čitateľný.

Naše emócie nemajú vplyv na to, akým spôsobom komunikujeme s druhým človekom. Práve naopak. To, ako sa vyvíja spoločná konverzácia, ovplyvňuje naše emócie.

intifact.com
intifact.com

To, ako sa človek správa k obsluhe v reštaurácii či iných službách, prezradí o jeho pravom charaktere najviac.

Empatia nemusí byť vždy vrodená vlastnosť. Ľudia, ktorí cítia veľkú vinu, sa totiž dokážu lepšie vcítiť do myšlienok a pocitov druhých, a vedia im dobre poradiť.

Hanbliví ľudia o sebe hovoria málo. Robia to však tak, že vy máte pocit, že o nich viete všetko.

Ženy majú na svojich telách dvakrát viac receptorov bolesti ako muži. Preto by mali bolesť prežívať intenzívnejšie. Majú však oveľa vyšší prah bolesti, takže sa táto rovnica takmer vyrovnáva…

intifact.com
elitereaders.com

Pokračovanie na ďalšej strane…Komentovať (0)