Človek je tvor komplikovaný.

To ste si už na sebe či druhých pravdepodobne neraz všimli. Osobnosť každého z nás je iná, jedinečná a treba s ňou pracovať odlišne. Napriek tomu však existujú isté pravidlá či poznatky, ktoré platia, ak nie na všetkých, tak na väčšinu z nás. Svojou podstatou, tam niekde na dne nášho bytia, sme predsa len všetci rovnakí. Všetci pochádzame z toho istého živočíšneho druhu a to nám dáva isté predpoklady správať sa podobne. Tieto psychologické fakty vám možno pomôžu vyznať sa a spoznať lepšie nielen druhých, ale aj samého seba.

Podľa štatistík a prieskumu vznikajú najlepšie priateľstvá práve v mladosti. Výsledky hovoria, že priateľstvo, ktoré vzniklo medzi 16-28 rokmi, má najväčšie predpoklady na dlhú životnosť a naozaj silný vzťah.

Ženy prirodzene uprednostňujú mužov s hlbším hlasom. Dodáva im to pocit bezpečia a títo muži nebývajú agresívni.

Ľudia, ktorí dávajú najlepšie rady do života, majú v osobnom živote najviac problémov. O tých však nehovoria…

Múdrejší človek premýšľa rýchlejšie, a preto je jeho rukopis horšie čitateľný.

Naše emócie nemajú vplyv na to, akým spôsobom komunikujeme s druhým človekom. Práve naopak. To, ako sa vyvíja spoločná konverzácia, ovplyvňuje naše emócie.

To, ako sa človek správa k obsluhe v reštaurácii či iných službách, prezradí o jeho pravom charaktere najviac.

Empatia nemusí byť vždy vrodená vlastnosť. Ľudia, ktorí cítia veľkú vinu, sa totiž dokážu lepšie vcítiť do myšlienok a pocitov druhých, a vedia im dobre poradiť.

Hanbliví ľudia o sebe hovoria málo. Robia to však tak, že vy máte pocit, že o nich viete všetko.

Ženy majú na svojich telách dvakrát viac receptorov bolesti ako muži. Preto by mali bolesť prežívať intenzívnejšie. Majú však oveľa vyšší prah bolesti, takže sa táto rovnica takmer vyrovnáva…

Aj keď to znie čudne, počúvanie rýchlej hudby vás upokojí, uvoľní a dodá vám pocit šťastia.

Ak v noci nemôžete zaspať, pretože vám myšlienky lietajú sem a tam, vstaňte, zapíšte si ich na papier a váš mozog sa vám odvďačí kvalitným, nerušeným spánkom.

Priania na dobrú noc alebo dobré ráno aktivujú vo vašom mozgu časti zodpovedné za pocit šťastia.

Robte veci, ktoré vás desia alebo sa ich bojíte. Po ich úspešnom zvládnutí sa budete cítiť šťastne a spokojne.

Podľa sociálneho prieskumu dokáže žena udržať tajomstvo v priemere 47 hodín a 15 minút.

Ľudia, ktorí sa snažia, aby boli všetci okolo nich šťastní, sú najviac osamelí a smutní.

Čím šťastnejší človek je, tým menej spánku potrebuje, aby bol plný energie.

Počas toho, ako držíte za ruku niekoho, koho máte radi, cítite menej bolesti. Vaše zmysly sú mierne otupené a ste viac ľahostajní k svetu okolo.

Inteligentní ľudia mávajú menej priateľov ako ostatní. Čím je totiž človek múdrejší, tým je viac vyberavý.

Najlepšie predpoklady pre manželstvo má zväzok dvoch ľudí, ktorí boli predtým veľmi dobrí priatelia. Manželstvo medzi najlepšími priateľmi totiž eliminuje pravdepodobnosť rozvodu až o 70%.

Ženy, ktoré majú viac mužských priateľov ako priateliek, majú častejšie a dlhšie dobrú náladu.

Ľudia, ktorí hovoria plynule dvoma alebo viacerými jazykmi, môžu pri používaní týchto rečí meniť svoju osobnosť. Každá „osoba“ s iným jazykom sa od tej predchádzajúcej bude o niečo líšiť, napriek tomu, že je to stále ten istý človek.

Samota je pre ľudské telo a myseľ veľmi nebezpečná. Riziká sa vyrovnávajú tomu, akoby ste denne fajčili 15 cigariet.

Cestovanie podporuje zdravie vášho mozgu. Rovnako znižuje depresie, stres a riziko srdcového infarktu.

Ľudia vyzerajú a pôsobia najatraktívnejšie, keď hovoria o niečom, čo ich skutočne zaujíma a fascinuje. Nerozprávajte sa teda o tom, čo vás nudí…

Príbehy
0
Komentovať (0)