all-that-is-interesting

Matej Mensatoris / / Série
Určite sa všetci zhodneme na tom, že dobrý a kvalitný spánok je základom úspešného dňa.

Spánok prispieva k tomu, aby si mozog a svaly oddýchli a boli sme pripravení čeliť nasledujúcemu dňu. Niekedy však spánkový proces neprebieha správne a môžu nastávať rôzne poruchy. Aj keď mnohokrát nejde o nič vážne, môžeme sa stretnúť aj s niektorými spánkovými poruchami, ktoré sú skutočne kuriózne a dokonca aj životu nebezpečné.

Pripravili sme si pre vás desať spánkových porúch, s ktorými ste sa pravdepodobne ešte nestreli a z niektorých budete skutočne šokovaní.

Spánková paralýza

Môže nastať aj pri zaspávaní, no častejšie sa vyskytuje pri zobúdzaní sa. V tom momente je človek na niekoľko sekúnd, prípadne až niekoľko minút, doslova paralyzovaný. Nedokáže sa hýbať alebo vstať z postele.

cdn.wittyfeed.com
cdn.wittyfeed.com

Paralýza môže byť sprevádzaná záchvatmi paniky a úzkosti, niekedy dokonca aj halucináciami. Táto porucha nie je dobre zdokumentovaná, preto neexistuje zatiaľ žiadna efektívna liečba. viac o tejto poruche spánku sa dočítate aj v našom staršom článku.

Spánkové apnoe

Spánkové apnoe je nebezpečná porucha, lebo znamená poruchu dýchania počas spánku. Často sa vyskytuje u obéznych ľudí a zvyčajne u mužov. Je sprevádzané chrápaním a vynechávaním dýchania.

upload.wikimedia.org
upload.wikimedia.org

Existujú dva typy spánkového apnoe. Jeden typ je spôsobený oslabením svalstva v hltane pri ktorom dochádza k vynechávaniu dýchania, pri druhom type (nebezpečnejšom) mozog prestáva posielať signály telu, aby dýchalo.

Poruchy správania vo fáze REM spánku

REM spánok nastáva vtedy, keď telo a mozog prechádzajú do štádia najväčšieho oddychu. Pre kvalitný spánok a dokonalé oddýchnutie počas noci je táto fáza kľúčová. Keď niekto trpí touto poruchou, tak práve v tejto fáze je aktívny. Často hovorí zo spánku, prevaľuje sa, rozhadzuje rukami a dokonca sa snaží chodiť.

cdn.wittyfeed.com
cdn.wittyfeed.com

Syndróm vybuchujúcej hlavy

Táto nepríjemná porucha sa prejavuje ako vo fáze zaspávania, tak aj pri prebúdzaní. Človek s touto poruchou počuje zvuk, ktorý sa dá prirovnať k výbuchu bomby, prípadne silnému úderu dverami. Tento zvuk môže byť ešte sprevádzaný zábleskom svetla a svalovými kŕčmi. Ani táto porucha nie je ešte podrobne preskúmaná, i keď niektoré zdroje uvádzajú, že ňou môže trpieť až 20% populácie.

cdn.thedailybeast.com
cdn.thedailybeast.com

Klein-Levinov syndróm

Zvaný tiež syndróm Šípkovej Ruženky. Táto porucha sa vyznačuje veľkou spavosťou, nie je nič nezvyčajné, keď človek prespí aj dva dni v kuse. Zvyčajne sa prejavuje u dospievajúcich chlapcov, okolo 40-teho roku života sa prakticky neobjavuje.

cdn.wittyfeed.com
cdn.wittyfeed.com

V čase, keď taký človek nespí, prejavuje sa u neho veľká chuť do jedla, a tiež veľká túžba po sexe. Ako možná príčina sa uvádza úraz hlavy v minulosti.

Narkolepsia

Narkolepsia nemá nič spoločné s drogami, je to chorobná spavosť.  Aj keď na prvý pohľad sa môže zdať, že ide tiež o syndróm Šípkovej Ruženky, nie je tomu tak. Človek, ktorý trpí touto poruchou, dokáže na krátky čas zaspať asi úplne pri každej činnosti. Táto porucha je veľmi nebezpečná pri obsluhe strojov, alebo pri šoférovaní.

ciphermagazine.com
ciphermagazine.com

Takíto ľudia mávajú tiež časté úrazy, lebo pri tom, ako zaspia, tak spadnú a nepríjemne sa zrania. Je takmer nemožné takéhoto človeka pri záchvate spánku zobudiť, musí sa počkať, kým vstane sám. Našťastie existujú lieky, ktoré dokážu narkolepsiu potláčať, i keď nie vždy fungujú na 100%.

Spánková porucha stravovania

Najbežnejšie táto porucha ovplyvňuje ženy v strednom veku. Netreba si ju mýliť s vedomými nočnými „nájazdmi“ na chladničku. Je to forma námesačníctva, postihnutý nevie, že niečo cez noc jedol a ráno si myslí, že strávil celú noc v posteli.

i.ytimg.com
i.ytimg.com

Táto porucha môže byť niekedy nebezpečná, keďže takto postihnutý človek dokáže zjesť takmer čokoľvek. Sú známe prípady, kedy ľudia zjedli jedlo určené pre domáce zvieratá, či dokonca ohorky z cigariet. Často dochádza aj k pohryzeniam, keďže takýto človek nepoužíva príbor a všetko je rukami.

Fatálna rodinná nespavosť

Je to jedna z najdesivejších spánkových porúch a pokojne ju môžeme menovať aj za najhoršiu. Nazýva sa rodinná, lebo je až 50 % šanca, že poruchu zdedí potomok. Postihnutý človek zrazu nedokáže zaspať.

mynd.works
mynd.works

Ako porucha postupuje, človek zažíva všetky nepríjemné vedľajšie efekty nedostatku spánku, zahrňujúce poruchy vedomia, zraku, paranoju a halucinácie. Postupom času dochádza k ochabovaniu svalstva, ku zmenám osobnosti, poruchám orgánov (najmä mozgu, ale aj srdca). V poslednej fáze dochádza k demencii, k strate komunikácie, človek neskôr upadne do  kómy a napokon nastáva smrť. Našťastie je toto ochorenie zriedkavé.

Sexsomnia

cdn.wittyfeed.com
cdn.wittyfeed.com

Odľahčene môžeme povedať, že táto porucha našťastie nie je tak desivá ako predchádzajúca. Opäť súvisí s námesačníctvom. Človek postihnutý touto poruchou v spánku iniciuje sexuálny styk s partnerom, prípadne s inou, pokojne aj neznámou osobou, ktorá sa nachádza v blízkosti. Ráno si však takýto človek nič nepamätá. Výskumy naznačujú, že sexsomnia sa vyskytuje častejšie u ľudí, ktorí užívajú nelegálne drogy.

Syndróm náhleho úmrtia v spánku

Tento syndróm môže prakticky postihnúť každého, i keď následné testy a rozbory ukazujú, že väčšina ľudí, ktorých tento syndróm postihol, mali problémy so srdcom. Podstata tohto syndrómu je, že človek, ktorý ide spať a je zdravý (aspoň zdanlivo) počas spánku zomrie. Syndróm bol popísaný v Laose v roku 1977.

nahle umrtie
upload.wikimedia.org

Tento syndróm, spoločne aj so spánkovou paralýzou, bol opísaný už v mytológii. Podľa nej, čarodejnice na obeť pošlú nočného démona Balibata, ten si sadne obeti na hrudník a zastaví tak dýchanie. I keď dnes už vieme, že syndróm nespôsobuje démon, ale pravdepodobne vrodené a nezistené srdcové chyby, predchádzať takémuto náhlemu úmrtiu je náročné.

Nezabúdajte na to, že kvalitný a bezproblémový spánok je pre nás veľmi dôležitý. Doprajte si ho každý deň v dĺžke približne 8 hodín. Ak náhodou máte so spánkom problémy, nebojte sa a vyhľadajte odbornú pomoc. V dnešnej dobe sú mnohé spánkové poruchy dobre zmapované a na ich odstránenie existuje účinná liečba.

Prečítajte si tiež, čo sa deje s vašim mozgom keď si nedoprajete dostatok spánku, alebo si prečítajte akých zlých návykov sa dopúšťame pri spánku a ako im môžeme predísť.

interez.sk


Komentovať (0)