Photo by TRAVIS NESBITT on Unsplash

Hoci podľa údajov prišlo v porovnaní s predchádzajúcim obdobím k zlepšeniu o 2,6 percenta, analytik upozorňuje, že ide o údaje za rok 2020.

Hoci dáta naznačujú zlepšenie, riešenie príjmových rozdielov medzi mužmi a ženami na Slovensku stagnuje. Naznačujú to analytici z Inštitútu pre výskum práce a rodiny (IVPR) pri Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR v súvislosti s piatkovým Dňom rovnosti v odmeňovaní žien a mužov.

„Ak to premeníme na odpracované dni, tak v roku 2022 od 4. novembra pracujú ženy na Slovensku až do konca roka zadarmo. To znamená, že z jedného eura, ktoré zarobia muži, dostanú ženy 84,2 centa,“ vysvetľujú zástupcovia IVPR.

Zlepšenie len o 2,6 percenta

„Pri stanovení Dňa rovnosti v odmeňovaní vychádzame z posledných údajov Eurostatu, kde bol rodový mzdový rozdiel v neupravenej forme v roku 2020 na Slovensku 15,8 percenta v neprospech žien,“ uvádza analytik a výskumník národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie Andrej Kuruc.

Hoci podľa údajov prišlo v porovnaní s predchádzajúcim obdobím k zlepšeniu o 2,6 percenta, analytik upozorňuje, že ide o údaje za rok 2020, keď prepukla pandémia COVID-19, čo mohlo mať vplyv na príjmy tak mužov, ako aj žien.

„K zníženiu rozdielu mohlo viesť najmä zastavenie poskytovania rôznych odmien a bonusov, ktoré sa väčšinou poskytujú v odvetviach, kde obvykle dominujú muži,“ vysvetľuje Kuruc.

Poukazuje tiež na priemerné hrubé mesačné mzdy, v ktorých podľa Štatistického úradu SR bol v roku 2021 rozdiel medzi nominálnymi mesačnými zárobkami žien a mužov rovnaký ako rok predtým, teda 17,9 percenta.

Trend stagnácie

„Ženy zarobili o 275 eur menej, čiže podľa toho sa rozdiel v mesačných mzdách nezmenil, čo môže naznačovať, že nejde o trend zlepšovania, ale skôr stagnácie v riešení príjmových rozdielov medzi ženami a mužmi,“ priblížil Kuruc.

Ilustračná foto: Unsplash

Zdôraznil, že dosiahnuť férové ohodnotenie práce žien v slovenskej spoločnosti nie je možné bez zohľadnenia faktorov ako rodová segregácia na trhu práce, nedostatok flexibility v pracovnom čase či tradičné rodové rozdelenie rolí v starostlivosti o členov rodiny.

Pripomenul tiež, že IVPR prevádzkuje poradenský portál pre ľudí, ktorí zažívajú diskrimináciu na základe pohlavia/rodu, na stránke totojerovnost.eu môžu získať radu aj inštitúcie, ktoré chcú zaviesť opatrenia na zníženie rodového mzdového rozdielu.

Uložiť článok

Najnovšie články