Foto: Pixabay

Koronavírus zásadným spôsobom ovplyvnil nielen ľudí, ale aj životné prostredie.

Mnohé krajiny zaviedli kvôli koronavírusu prísne opatrenia, jedným z nich bol napríklad lockdown. Každý, kto mohol, pracoval z domu, ľudská aktivita vo vonkajších priestoroch sa obmedzila na minimum. Práve to zapríčinilo, že zemské vibrácie sa zredukovali až o 50 %.

Zemské vibrácie sa zredukovali o polovicu

Ako informuje portál Phys, medzi marcom a májom tohto roka došlo k redukcii zemských vibrácií až o 50 %. Za tento pokles môže podľa odborníkov najmä lockdown, ako aj obmedzenie výroby, turizmu a inej ľudskej činnosti. Ide o najdlhšie zaznamenané obdobie seizmického ticha v histórii meraní. Rozdiel v seizmickej činnosti bol najvýraznejšie viditeľný v hustejšie osídlených oblastiach, ako napríklad v Singapure či v New Yorku, rozdiely však boli badateľné aj v Namíbii či v nemeckom Schwarzwalde.

Foto: unsplash

Aj vďaka tichšiemu obdobiu sa vedci mohli venovať výskumu toho, ako lepšie odlíšiť prirodzenú seizmickú aktivitu od aktivity vyvolanej ľudskou činnosťou. Vedci mohli lepšie než kedykoľvek predtým počuť, ako znejú signály šíriace sa Zemou pred zemetrasením.

Ide o mimoriadne dôležitý výskum, vzhľadom na rastúci počet jedincov obývajúcich planétu je totiž čoraz viac ľudí nútených žiť v nebezpečných oblastiach. Je nevyhnutné, aby vedci vedeli rozoznať seizmický hluk a pohyb pod povrchom Zeme vyvolaný človekom a hluk vyvolaný blížiacou sa prírodnou katastrofou.

Aktivitu merajú seizmometre po celom svete

Ako informuje štúdia publikovaná v časopise Science, výrazný rozdiel v seizmickej aktivite je dôkazom toho, do akej miery človek svojím konaním ovplyvňuje Zem. Ide o prvú globálnu štúdiu, ktorá skúma, aký dopad má koronavírus na Zem pod našimi nohami.

Seizmická aktivita je meraná sieťou 268 seizmometrov rozmiestnených v 117 krajinách po celom svete. Tie zachytávajú seizmický hluk, teda vibrácie vo vnútri Zeme. Vibrácie sa šíria ako vlny a môžu byť zapríčinené zemetrasením, vulkanickou činnosťou, ale aj ľudskou aktivitou. Zmieňovanou ľudskou aktivitou môže byť čokoľvek, od zhodenia bomby až po cestovný ruch a priemysel. Aj keď počas roka 2020 zatiaľ nedošlo k výraznému úbytku zemetrasení, došlo k redukcii ľudskej činnosti. Následkom toho zachytilo rekordne nízke hladiny seizmického hluku až 185 seizmometrov.

Podobné obdobia seizmického ticha je možné krátkodobo pozorovať najčastejšie počas Vianoc, osláv Nového roka, počas víkendov a počas noci. Tieto obdobia ticha sú však neporovnateľné s redukciou zemských vibrácií, ktorú pozorovali vedci od marca do mája. Počas lockdownu došlo nielen k redukcii otrasov, ale zlepšila sa aj kvalita ovzdušia. Aj preto odborníci toto obdobie nazvali antropauzou.

Phys
0
Uložiť článok
Komentovať