Foto: archív Jozef Ďanovský

Čím mladší človek začne piť, tým to má horšie následky.

Závislosť od alkoholu je celosvetovým problémom. Alkohol je v strednej a východnej Európe najviac spoločensky tolerovanou drogou.

Jozef Ďanovský je psychológ, ktorý sa zameriava na rôzne problémy, ktoré zahŕňajú úzkosti, manželské poradenstvo, depresie či závislosti. Svoju činnosť však zameriava aj na liečenie ľudí, ktorým diagnostikuje závislosť od alkoholu.

Od decembra 2016 začal pracovať vo výkone trestu v Sučanoch na zdravotníckej pozícii klinického psychológa. V Sučanoch sa špecializuje na závislých ľudí, ktorým pomáha počas ich výkonu trestu. Popri tomto úväzku poskytuje aj zdravotnú starostlivosť vo vlastnom Psychologickom centre v Martine.

V rozhovore sa dozviete:

  • Kedy sa človek považuje za alkoholika
  • Aká veková skupina je najviac náchylná na to, že bude mať problém s alkoholom
  • Aké sú najčastejšie spúšťače alkoholizmu
  • Ako prebieha samotná liečba
  • Ako pomôcť abstinujúcemu alkoholikovi

V roku 2012 bolo na Slovensku až 400-tisíc ľudí závislých na alkohole. Ako sa toto číslo zmenilo za osem rokov?

Hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva pre medicínu drogových závislostí, MUDr. Ľubomír Okrúhlica, sa vyjadril v jednom rozhovore v roku 2020, že ľudí, ktorí majú problém s alkoholom, je na Slovensku už takmer pol milióna. Takže, dá sa povedať, že závislosť na alkohole má mierny nárast oproti roku 2012.

Kedy môžeme človeka považovať za alkoholika?

U človeka, ktorý má problém s alkoholom, musí byť prítomnosť aspoň troch zo šiestich prejavov za posledných 12 mesiacov, a tými sú: neodolateľná túžba vypiť si, strata kontroly nad pitím – frekvenciou i množstvom, potreba zvyšovať množstvo vypitého alkoholu na dosiahnutie stavu eufórie, abstinenčné príznaky pri nedostatku alkoholu v organizme, postupná redukcia a následná strata ostatných záujmov, ale aj pitie, ktoré pokračuje aj napriek zdravotnému poškodeniu a informovanosti o stave zdravia.

Foto: unplash.com

Kedy sa človek rozhodne vyhľadať odbornú pomoc?

Pravidlom je, že ten moment príde u závislého často až v vtedy, keď je ,,prinútený rodinou“ alebo mu súd nariadi ochranné ambulantné alebo ústavné protialkoholické liečenie. Existujú aj výnimky, keď človek požiada o pomoc sám, no je ich veľmi málo.

Takže liečite len ľudí, ktorých prinútili vyhľadať odbornú pomoc.

Aktuálne pracujem vo svojom súkromnom psychologickom centre len s ľuďmi závislými na alkohole, ktorí boli donútení rodinou. Liečim však aj ľudí, ktorí sú vo výkone trestu v Sučanoch, tým nariadil súd ochrannú liečbu závislosti.

Koľko ľudí v súčasnosti liečite z alkoholizmu?

V spomínaných Sučanoch liečim aktuálne 19 pacientov, ktorí majú nariadenú ústavnú liečbu závislosti a päť pacientov, ktorí majú ambulantnú liečbu závislosti. Z tohto počtu má asi tretina pacientov diagnostikovanú závislosť na alkohole.

V súkromnej praxi mám okolo piatich klientov, ktorí chodia pravidelne na terapie a abstinujú od alkoholu.

Aká veková kategória je najviac náchylná?

Najviac náchylní na závislosť od alkoholu sú adolescenti a mladšia dospelosť. V pubertálnom veku sa môže závislosť rozvinúť u človeka v priebehu niekoľkých mesiacov, zatiaľ čo u dospelých sa môže závislosť rozvinúť v priebehu niekoľkých rokov, počas ktorých užívajú alkohol. Čím mladší je človek, keď začne popíjať, tým to môže mať horšie následky.

Foto: pexels.com

Liečite z alkoholizmu viac žien alebo mužov?

Pred tridsiatimi rokmi bol pomer pätnásť pijúcich mužov na tri pijúce ženy. Aktuálne je ten pomer dvaja pijúci muži na jenu ženu. Vo svojej súkromnej praxi mi to tiež takto podobne vychádza.

Protialkoholická liečba začína obyčajne ambulantne. Ako vyzerajú sedenia s vami?

V ústave na výkon trestu máme podobné princípy, ako sú v dobrovoľných liečebniach na závislosti. Ide o režimovú liečbu, ergoterapiu, ktorá sa skladá zo skupinových terapií, komunít, individuálnej terapie, písania denníkov, relaxácie, pohybovej terapie či edukácie. Ústavne liečení pacienti sa zúčastňujú všetkých aktivít, zatiaľ čo ambulantní pacienti chodia len na časť aktivít, a to zväčša na skupinové terapie a majú možnosť individuálnych terapií.

A ako to vyzerá vo vašej ambulancii?

V mojej súkromnej praxi prebiehajú sedenia zvyčajne dvakrát za mesiac. Na nich preberám s klientmi okrem závislosti aj ich osobný život a riešime aktuálne veci, ktoré sa v abstinencii a v živote vyskytnú.

Ako pomôcť človeku, ktorý odmieta vyhľadať pomoc?

Pri človeku, ktorý má problém s alkoholom a odmieta pomoc je často pomoc blízkych kontraproduktívna. Čím viac blízki pomáhajú, tým viac môžu závislému umožňovať jeho ďalšie pitie. Hovorí sa o tzv. spoluzávislosti. Čo však môže pomôcť, je stanovenie jasných a pevných pravidiel. Je i potrebné vysvetliť človeku, že nie je hanbou vyhľadať odbornú pomoc.

Čo býva najčastejším spúšťačom alkoholizmu?

V mladšom veku je to tlak rovesníckej skupiny alebo partie, v ktorej je normou pitie alkoholu. V dospelosti sú častými spúšťačmi vzťahové problémy, či už ide o partnerské, rodinné alebo aj pracovné vzťahy. Avšak, netreba zabúdať ani na pocity osamelosti, nadmerný stres, finančné ťažkosti, nezamestnanosť a iné psychické ťažkosti, akými je depresia, úzkosť a podobne.

Foto: pexels.com

Vzrástol počet pacientov počas pandémie?

Vo svoje praxi som nezaznamenal nárast počtu pacientov. Hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva pre medicínu drogových závislostí a riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí, Ľubomír Okruhlica, zistil, že dopyt v niektorých liečebniach klesol o 10 %. Predpokladám, že nárast pacientov bude po skončení pandémie.

Je dôležité umiestniť človeka do resocializačného centra?

Pokiaľ sa pacientovi nedarí abstinovať ambulantnou formou, rovnako zlyháva aj po návrate z ústavného liečenia a má opakované recidívy na alkohol, tak resocializačné centrá sú vhodnou formou, ako dlhodobejšie nastaviť abstinenciu pre pacienta.

Kapacity sú nízke. Podľa čoho sa rozhodne, či sa tam človek dostane alebo nie?

Kto je motivovaný pre liečbu, tak na Slovensku má také možnosti, že sa na liečbu dostane. Niekedy sa môže stať, že človek čaká na liečbu aj niekoľko týždňov. Predtým je možná hospitalizácia na akútnej psychiatrii alebo možnosť ambulantnej liečby u psychiatra a psychológa. Do resocializačného zariadenia sa môže tak isto dostať človek už priamo, keď končí liečbu v liečebni alebo rovno z hospitalizácie na akútnej psychiatrii, ale rovnako aj cez ambulantného psychiatra.

Čo môže urobiť rodina alebo známi pre abstinujúceho alkoholika, keď sa vráti z liečebne? Okrem odstránenia alkoholu z domácnosti.

Je veľmi potrebné podporiť abstinujúceho človeka, aby sa naďalej doliečoval, chodil na kluby abstinentov, navštevoval ambulantného psychiatra alebo psychológa. Dôležitým krokom je aj dodržiavanie psychohygieny a režimu dňa. Abstinujúcemu človeku pomôže, ak sa s ním otvorene rozprávate o závislosti.

V roku 2017 boli Slováci v rámci Európskej únie na 10. mieste v množstve peňazí, ktoré domácnosti utrácajú na alkohol. Prekvapuje vás toto umiestnenie?

Neprekvapuje. Na Slovensku je alkohol stále v popredí. Je bežnou súčasťou stretnutí, osláv, ale aj darov. Sme stále ešte spoločnosťou, v ktorej má alkohol svoje miesto. Podľa MUDr. Ľubomíra Okrúhlicu, len zhruba tretina dospelej populácie abstinuje, zatiaľ čo 70 % Slovákov popíja alkohol.

závislosť od alkoholu

Podľa štatistík WHO sa najviac konzumuje alkohol v strednej a východnej Európe. Prečo to tak podľa vás je?

Alkohol je v týchto krajinách najviac spoločensky tolerovanou drogou a to môže byť príčinou jeho nadmernej konzumácie.

Vedeli by ste popísať proces liečby?

Prvou voľbou môže byť ambulantná liečba u psychiatra alebo psychológa. Ak táto liečba nezaberie a dochádza k recidívam, tak je vhodnou možnosťou ústavná liečba. Po ústavnej liečbe nastáva doliečovanie, kluby abstinentov, individuálne terapie u psychológa, návštevy ambulantného psychiatra, ak je to potrebné.

Ak nezaberie ambulantná ani ústavná liečba, tak je možné využiť resocializačných zariadení, v ktorých liečba prebieha podobne ako pri ústavnej liečbe. Rozdiel je aj v tom, že čas liečby sa nepohybuje okolo troch mesiacov, môže trvať aj jeden alebo dva roky.

Existuje však ešte aj možnosť ochranného protialkoholického liečenia, ktoré sa vykonáva v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody, ktoré nariaďuje súd v prípade, ak človek spácha trestný čin pod vplyvom návykovej látky a je mu psychiatrom diagnostikovaná závislosť.

Najnovšie články