Foto: Jonathan Chng (Unsplash)

Vláda tiež schválila, že ak bolo občanovi nariadené odstránenie nelegálne umiestneného odpadu do určitej lehoty, tá počas mimoriadnej situácie neplynie.

Zálohovanie plastových fliaš a plechoviek bude zavedené v roku 2023. Schválila to na dnešnom rokovaní vláda na návrh Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR. Zálohovanie plastových fliaš, ktoré bolo pôvodne plánované od januára 2022, sa tak odloží minimálne o rok.

Vláda v súvislosti so šíriacou sa nákazou koronavírusu schválila aj ďalšie zmeny zákona o opatreniach, ktoré sú v pôsobnosti MŽP. Do skončenia mimoriadnej situácie neplynú napríklad bežné lehoty, v rámci ktorých musí štát poskytnúť lesníkom finančné kompenzácie za škody spôsobené živočíchmi či kompenzácie za obmedzenie bežného lesného obhospodarovania.

Lehoty sa pozastavili aj v konaniach týkajúcich sa životného prostredia, pri ktorých je potrebný osobný kontakt. Ide napríklad o konania, v ktorých je nutné vykonanie miestnej ohliadky, ústneho pojednávania, nazerania do spisov alebo dokumentácie či verejného prerokovania zo strany štátnych orgánov, samospráv alebo iných účastníkov konania.

V prípade vzniku povodní počas mimoriadnej situácie spôsobenej koronavírusom sa predkladanie správ a vyhodnotení škôd prekladá na obdobie po zrušení mimoriadneho stavu.

Foto: Pixabay

Rovnako sa ruší povinnosť príslušných orgánov štátnej správy, ktoré majú na starosti odpadové hospodárstvo, overiť za účasti zástupcu obce, či umiestnením nelegálneho odpadu bol alebo nebol spáchaný trestný čin. Toto opatrenie neplatí iba v prípade, že odpad môže ohroziť zdravie alebo život občanov.

Ak bolo občanovi nariadené odstránenie nelegálne umiestneného odpadu do určitej lehoty, tá počas mimoriadnej situácie neplynie.

Zmena zákona, ktorú dnes na návrh MŽP schválila vláda, bude posunutá do parlamentu na schválenie v skrátenom legislatívnom konaní.

0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )