Foto: unsplash

Každý má nárok na pokojný život bez týrania a násilia.

Násilie páchané na ženách predstavuje problém aj na Slovensku, mnohé ženy trpia za zatvorenými dverami svojich domácností. Pripomíname si dnes preto Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách. 

Minulý rok zomrelo rukou partnera či príbuzného 45 000 žien

Organizácia Spojených národov (OSN) upozorňuje, že násilie páchané na ženách a dievčatách je jedným z najrozšírenejších, najtrvalejších a najničivejších porušovaní ľudských práv na svete. Viac než päť žien a dievčat bolo každú hodinu v roku 2021 zabitých rukou člena svojej rodiny, vyplýva z nových údajov OSN o femicíde. 45 000 žien a dievčat, teda viac než polovica (56 percent) z celkového počtu 81 100 zavraždených počas vlaňajška na svete, zahynulo rukou svojho manžela či partnera alebo rukou nejakého príbuzného.

Za účelom upozorniť na túto skutočnosť si verejnosť každoročne 25. novembra pripomína Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách. Organizácia Ženy OSN (UN Women) a Úrad OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC) uviedli, že tieto čísla sú „alarmujúco vysoké“. Skutočné počty prípadov femicídy — rodovo podmienených vrážd žien — sú však pravdepodobne oveľa vyššie. Zhruba štyri prípady zabitia z desiatich sa vlani nepovažovali za femicídu v dôsledku nedostatočných údajov.

Foto: unsplash

Vlani bol najvyšší počet vrážd zo strany príbuzných v Ázii, kde tak zomrelo 17 800 žien. Výskum však ukázal, že ženy a dievčatá v Afrike boli viac vystavené riziku zabitia rodinnými príslušníkmi. Nástup koronavírusovej pandémie v roku 2020 sa zhodoval so značným nárastom v počte prípadov femicídy aj v Severnej Amerike a západnej i južnej Európe, vyplýva z prieskumu. Údaje z 25 európskych krajín a oboch Amerík naznačujú, že nárast zväčša spôsobili prípady zabitia žien inými rodinnými príslušníkmi, než boli ich manželia či partneri.

Násilie páchané na ženách zahŕňa aj kybernetické obťažovanie

„Potrebujeme spoločné úsilie spoločnosti, ktorá napĺňa práva žien a dievčat, aby sa cítili a boli v bezpečí — doma, na uliciach a všade inde,“ povedala výkonná riaditeľka organizácie Ženy OSN Sima Bahousová. Základy na ceste k odstráneniu násilia páchaného na ženách a dievčatách na celom svete položila rezolúcia 48/104, ktorú VZ OSN prijalo 20. decembra 1993.

Deklarácia o odstránení násilia páchaného na ženách definuje toto násilie ako „akýkoľvek čin rodovo podmieneného násilia, ktorý vedie alebo môže viesť k fyzickej, sexuálnej alebo psychickej ujme alebo utrpeniu žien, vrátane vyhrážania sa takýmito činmi, nátlaku alebo svojvoľného zbavenia slobody, či už k nemu dochádza na verejnosti alebo v súkromnom živote.“

Foto: unsplash

Dátum 25. november bol vyhlásený na počesť sestier Mirabalových, troch politických aktivistiek z Dominikánskej republiky, ktoré na jeseň v roku 1960 na príkaz prezidenta krajiny Rafaela Trujilla brutálne zavraždili.

Myšlienku vytvoriť podmienky pre svet bez rodovo podmieneného násilia každoročne podporujú verejné podujatia v rámci kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchaného na ženách. Táto iniciatíva trvá od 25. novembra do 10. decembra, kedy si verejnosť pripomína Medzinárodný deň ľudských práv.

OSN upozorňuje, že vo všeobecnosti sa násilie páchané na ženách a dievčatách prejavuje nielen vo fyzickej forme. Zahŕňa napríklad partnerské násilie, sexuálne násilie a obťažovanie, kybernetické obťažovanie, obchodovanie s ľuďmi, mrzačenie ženských pohlavných orgánov či detské manželstvá.

Na Slovensku pomáha týraným ženám nonstop fungujúca bezplatná linka 0800 212 212.

Najnovšie články