kvíz ostrovy

Ilustračná snímka: Unsplash

Ku ktorému štátu patria Kanárske ostrovy?

Kanárske ostrovy sa nachádzajú v Atlantickom oceáne a administratívne patria pod Španielsko.

Pod ktorú krajinu spadajú Havajské ostrovy?

Unsplash

Havajské ostrovy, ktoré ležia v Tichom oceáne, sú federálnym štátom Spojených štátov amerických.

Pod ktoré kráľovstvo spadá ostrov Curaçao?

Unsplash

Ostrov Curaçao sa nachádza pri pobreží Venezuely, avšak jeho územie spadá pod Holandské kráľovstvo.

Ku ktorému štátu patrí ostrov Madeira?

Unsplash

Madeira je súostrovím v Atlantickom oceáne. Nachádza sa západne od Maroka a spadá pod Portugalsko.

Pod ktorú krajinu spadá územie súostrovia Galapágy?

Unsplash

Galapágy sa nachádzajú v Tichom oceáne a ich územie je pričlenené k Ekvádoru.

Ku ktorej krajine patria Azorské ostrovy?

Unsplash

Azorské ostrovy sú portugalským autonómnym územím, ktoré sa nachádza v Atlantickom oceáne.

Pod ktorú krajinu spadajú Faerské ostrovy?

Unsplash

Faerské ostrovy sú autonómnym územím Dánskeho kráľovstva. Vo väčšine oblastí, okrem zahraničnej politiky a obrany, rozhodujú samostatne.

Zámorským departmentom ktorého štátu je ostrov Martinik?

Unsplash

Ostrov Martinik leží v Karibskom mori v súostroví Malých Antil. Je to zámorský department Francúzska, takže sa tu napríklad platí eurom.

Ku ktorej krajine patrí ostrov Pantelleria?

Unsplash

Ostrov Pantelleria je piatym najväčším ostrovom Talianska. Geograficky patrí ostrov k Afrike a nachádza sa pribilžne v strede medzi Sicíliou a Tuniskom.

Pod ktoré kráľovstvo spadajú Cookove ostrovy?

Unsplash

Cookove ostrovy sú voľne pridružené k Novému Zélandu. Toto samosprávne územie má vlastnú vládu, avšak obranu a zahraničnú politiku riadi Nový Zéland.

Najnovšie články