spiritscienceandmetaphysics.com

Multiverzum

wakingtimes.com
wakingtimes.com

Multiverzum nie je náboženská teória a mnohí ju možno poznáte pod iným názvom. Ide o teóriu paralelných svetov, vesmírov, čoho len chcete. Ide o súbor viacerých svetov, životov, ktoré obsahujú všetko čo môže existovať, všetok čas, hmotu a energiu, … Smrť v jednom z takýchto svetov nemusí znamenať nič. Organizmus predsa bude existovať v X ďalších paralelných svetoch. Takýto cyklus vedie k jedinému koncu a to k nesmrteľnosti. Každý organizmus existuje večne, stále však za iných podmienok.

Teória jedného života

http://martinjclemens.com/
martinjclemens.com

Táto teória nie je vôbec zaujímavá, naopak, je vcelku dosť desivá. Ide o teóriu, ktorá hovorí o tom, že každý človek, zviera atď. prežíva stále ten istý životný príbeh dookola. Jednoducho, keď organizmus prestane pracovať, nastane smrť a všetko začne pekne od začiatku. Celé sa to opiera o jeden veľmi známy stav, ktorý zažil už každý z vás. Déjà vu. Zástancovia tejto teórie tvrdia, že ten silný pocit, že túto chvíľu ste už niekedy zažili, nie je náhoda… Podľa nich ste ju skutočne zažili. Už nekonečne veľakrát…

Najnovšie články