Foto: unsplash/ Guillermo Ferla

Ak sa myšlienka potvrdí, znamenalo by to spochybnenie jedného z kameňov kozmológie.

Skúmaním vesmíru sa človek zaoberá už tisícročia a žiadna teória nie je takpovediac vytesaná do kameňa. Napríklad, kedysi panoval predpoklad, že planéty obiehajú okolo Zeme, nie okolo Slnka. Preto aj teória, že vesmír sa všetkými smermi rozpína rovnako, môže byť vyvrátená.

Rozpína sa vesmír všetkými smermi rovnako?

Ako informuje portál The Independent, agentúry NASA a ESA prichádzajú s myšlienkou, ktorá by mohla vyvrátiť základnú teóriu kozmológie. Zdá sa totiž, že vesmír sa nemusí rozpínať vo všetkých smeroch rovnako. Na domnienke, že vesmír je izotropický, teda sa rozpína všetkými smermi rovnako, boli postavené ďalšie kozmologické teórie zaoberajúce sa napríklad tým, ako vesmír vznikol a ako bude vyzerať v budúcnosti.

S novou teóriu prišli odborníci vďaka údajom zhromaždeným NASA a ESA, pričom sa ukázalo, že rôzne časti vesmíru sa rozpínajú rozličnou rýchlosťou, pričom zhluky galaxií v rôznych častiach vesmíru sa taktiež správajú odlišne. Pre portál Astrophysics sa vyjadril spoluautor štúdie, Gerrit Schellenberger, ktorý hovorí, že ak sa teóriu podarí potvrdiť, kozmológia sa bude od základov meniť.

Foto: unsplash

Vysvetlení môže byť niekoľko

Definitívnu odpoveď na otázku týkajúcu sa rozpínania vesmíru hľadajú odborníci už dlho. Použité pri tom boli rôzne metódy. Vedci napríklad galaxie skúmali za pomoci infračerveného žiarenia alebo sledovali hviezdy po explózii. Jasný dôkaz, ktorý by jednu z teórií vyvrátil alebo potvrdil, sa však zatiaľ nájsť nepodarilo.

V novom výskume vedci sledovali až 800 zhlukov galaxií pričom sa im podarilo zistiť, že zhluky galaxií sa vzďaľujú rôznym tempom. Aj keď to nie je prvý prípad, kedy vedci objavili takéto dôkazy o expanzii vesmíru, sú však zatiaľ najviac presvedčivé. Existujú aj ďalšie vysvetlenia, prečo sa galaxie vzďaľujú odlišným tempom. Napríklad, vesmír sa môže rozpínať uniformne, galaxie však môžu byť ovplyvnené inou silou, napríklad gravitačnou príťažlivosťou iného zhluku galaxií. Na to, aby boli vylúčené iné vplyvy zasahujúce do pohybu galaxií, sú ešte potrebné ďalšie výskumy.

The Independent
0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )