Ilustračná foto: Unsplash

Represia voči užívaniu drog má svoje veľké nevýhody a ukazuje sa ako neúčinná.

Na prvé počutie to môže znieť absurdne. Bojovať s drogami tak, že sa legalizujú? Vedci však svoj názor opierajú o reálne výskumy a ich argumenty sú pomerne presvedčivé. 

Myšlienka legalizácie všetkých nelegálnych drog predstavuje dramatický odklon od súčasného stavu a žiadna krajina zatiaľ k tomu nepristúpila, píše portál IFL Science. Nový príspevok vedcov v časopise Drug Science, Policy and Law však naznačuje, že to môže byť jedinečný spôsob, ako riešiť škody napáchané drogami.

Podľa autorov by legalizácia umožnila reguláciu všetkých aspektov užívania drog, čím by sa vyriešili bezpečnostné problémy, rozšíril by sa prístup k liečbe závislostí a eliminovalo by sa násilie na čiernom trhu.

Ilustračná foto: Unsplash

Represie vychádzajú zle

Vedci si zobrali štyri modely budúcej protidrogovej politiky. Prvý model zohľadňoval pokračovanie v represívnych zákonoch, ktoré momentálne prevládajú. Globálne úsilie o elimináciu drog začalo v roku 1961 jednotným dohovorom OSN o omamných látkach. Údaje však ukazujú, že tieto snahy sú neúčinné. Užívanie drog sa za posledné desaťročia iba zvýšilo. Štatistiky napríklad ukazujú, že viac ako 20 % ľudí nelegálne užilo či užíva marihuanu.

Nielen, že sa užívanie nezastavilo, no zvýšila sa aj nebezpečnosť. Skutočnosť, že drogy sa nakupujú nelegálne znamená, že nie sú nijak regulované a môžu obsahovať škodlivé a toxické prímesi. Trh s drogami tak má pod palcom organizovaný zločin, čo umožňuje jeho rozvoj a tiež sa do celého biznisu s drogami nabaľujú ďalšie problémy, ako je obchod so zbraňami či ľuďmi.

Vedci ďalej skúmali možnosť rozšírenia súčasných zákonov aj o alkohol a tabak. Tu však veľmi rýchlo dospeli k tomu, že čierny trh a organizovaný zločin by sa iba posilnil a navyše, “experiment v podobe prohibície v USA” už ukázal, že takáto snaha je zbytočná.

Dekriminalizácia a legalizácia

Autori následne upriamili svoju pozornosť na dekriminalizáciu, ktorá odstraňuje tresty za držbu drog, zatiaľ čo výroba a predaj je stále nelegálny. Takýto prístup prijalo napríklad Portugalsko, kde sa miera závislosti znížila od zavedenia dekriminalizácie. Ľudia radšej v takom prípade vyhľadávali odbornú pomoc, keďže vedeli, že im nehrozí postih.

Ilustračná foto: Unsplash

Dekirminalizácia je však plná rozporov. Orgány tak iba “zatvárajú oči” pred problémami. Ľudia majú povolené držať drogy, no aj tak tie musí pre ne niekto vyrobiť a distribuovať.

Na záver sa vedci pozreli na legalizáciu so zavedeným legálneho trhu s narkotikami. Zabránilo by sa tak zneužívaniu drog maloletými, keďže predaj by bol kontrolovaný. Bola by tiež kontrolovaná čistota látok a eliminovali by sa nebezpečné prímesi. Vedci tiež upozorňujú na likvidáciu čierneho trhu a tiež na obmedzenie nebezpečných náhrad typu Spice (syntetická marihuana). Výskumy ukazujú, že tam, kde je marihuana legálna, je užívanie syntetickej marihuany na minime.

Či sa však nejaký štát rozhodne pre takýto radikálny krok a či naozaj by to malo za následok iba pozitíva, by sa ukázalo iba v praxi. Existuje totiž reálny predpoklad, že by viac ľudí mohlo začať drogy užívať, aj keď mnohí vedci s tým stotožnení nie sú.

0
Uložiť článok
Komentovať