Foto: unsplash

Už dlho sa diskutuje o tom, ako vplýva užívanie marihuany na kognitívne schopnosti človeka.

Nedávno sme vás informovali o tom, že pravidelným užívateľom marihuany hrozí vyššie riziko infarktu ako nefajčiarom. Podľa najnovších štúdií však môže vážne utrpieť nielen ich srdce, ale aj rečové schopnosti.

Marihuana ovplyvňuje rečové schopnosti

Ako informuje štúdia publikovaná v časopise Drug and Alcohol Dependence, dlhodobé užívanie marihuany môže zapríčiniť dlhotrvajúce poškodenie rečových schopností. Ovplyvňuje totiž motorické funkcie, vrátane tých, ktoré potrebujeme k tomu, aby sme dokázali zrozumiteľne hovoriť. Väčšinou si to neuvedomujeme, no ak chceme nahlas prehovoriť, je potrebné zapojiť a zosúladiť veľké množstvo svalov.

Reč pôsobí ako zrkadlo, ktoré odráža, v akom stave je ľudský mozog. Ak dôjde k nejakému problému v mozgu, často sa to prejaví práve na rečových schopnostiach, píše portál Psypost.

Týka sa to aj zmien v mozgu, ktoré spôsobuje užívanie drog. Aj u zdravých ľudí môže kvôli nim dôjsť k zmenám v kognitívnych schopnostiach, v správaní či v reči.

Foto: unsplash

Do štúdie bolo zapojených 31 dospelých ľudí, ktorí rekreačne dohodobo užívali marihuanu a 40 ľudí, ktorí ju neužívali vôbec. Dôležité bolo, aby užívatelia marihuany neužívali okrem toho iné opiáty či nelegálne stimulanty. Vedci sledovali aj to, koľkí z účastníkov výskumu pili alkohol či fajčili cigarety.

Museli vynakladať viac úsilia

Účastníci mali splniť 5 rôznych úloh zameraných na reč. Mali napríklad predviesť minútový monológ, ktorý nesmeli mať vopred pripravený alebo opakovať pa-ta-ka tak rýchlo, ako to dokázali po dobu 10 sekúnd. Rečový prejav každého z účastníkov bol zaznamenaný na záznam a následne hodnotený v rámci akustickej analýzy.

Foto: unsplash

Ukázalo sa, že pravidelní užívatelia marihuany mali s rečou viac ťažkostí, ako ľudia, ktorí ju neužívajú. Kvalita ich rečového prejavu bola o niečo nižšia a napríklad pri čítaní textu museli vynakladať viac úsilia. Okrem toho, menila sa aj dĺžka prestávok v reči, ako aj jej intenzita. Odborníci si myslia, že za to môžu neurologické zmeny, ku ktorým môže následkom dlhodobého užívania marihuany dochádzať.

Vedci však upozorňujú, že zmeny nemusí človek postrehnúť len tak z počúvania rečového prejavu. Navyše, sú potrebné dlhodobejšie štúdie, ktoré potvrdia, že užívanie marihuany naozaj ovplyvňuje reč aj z dlhodobého hľadiska. Údaje boli v tejto štúdii zhromažďované len jednorazovo, vedcov však zaujíma, či sa budú meniť, ak sa test zopakuje po niekoľkých mesiacoch či po rokoch.

Najnovšie články