Foto: Unsplash

V rámci legislatívnej zmeny by sa mohli zaviesť pojmy "spolužijúci partner" a "spolužijúca partnerka".

Poslanci Národnej rady (NR) SR z klubu SaS chcú zaviesť inštitút partnerského spolužitia. Docieliť to chcú novelizáciou občianskeho zákonníka, návrh predložili do parlamentu. Hovoria o zámere zlepšiť legislatívu v oblasti majetkových práv týkajúcu sa osôb žijúcich v spoločnej domácnosti.

Článok pokračuje pod videom ↓

„Návrh je koncipovaný ako rodovo neutrálny, to znamená, že umožňuje uzatvorenie partnerského spolužitia tak medzi dvoma osobami rôzneho pohlavia (druh a družka), ako aj medzi osobami rovnakého pohlavia,“ píše sa v dôvodovej správe.

V súvislosti so zakotvením takéhoto inštitútu by sa mali zaviesť aj určité oprávnenia v prospech spolužijúcich partnerov v oblasti dedenia, informovanosti o zdravotnom stave, ako aj pri nároku na ošetrovné a v ďalších situáciách týkajúcich sa majetkových a iných práv spolužijúcich partnerov.

Poslanci z SaS tvrdia, že náš právny poriadok už v súčasnosti pozná „neurčitý a písomne nezachytiteľný“ inštitút „osoby žijúcej v spoločnej domácnosti“. Podotkli však, že napríklad pri dedení je veľmi ťažké to dokazovať. „Navyše, osoba žijúca v spoločnej domácnosti nemusí byť vonkoncom so zomretým emočne spätá,“ dodali.

„Spolužijúci partner“ a „spolužijúca partnerka“

V rámci legislatívnej zmeny by sa mohli zaviesť pojmy „spolužijúci partner“ a „spolužijúca partnerka“. Predpokladom spôsobilosti uzatvoriť takéto spolužitie by mala byť plnoletosť, neexistencia manželského stavu takýchto osôb, neexistencia pokrvnej príbuznosti.

Ilustračná foto: Unsplash

Stanovené by malo byť i to, že jedna osoba nemôže mať v jednom okamihu uzatvorené viac ako jedno partnerské spolužitie. Partnerské spolužitie by malo zaniknúť napríklad uzatvorením manželstva, keďže jeho zmyslom nie je súbeh s manželstvom, ale alternácia manželstva.

„Z formálnoprocesného hľadiska pre uzatvorenie partnerského spolužitia návrh predpokladá spísanie prejavu vôle uzatvoriť partnerské spolužitie do notárskej zápisnice,“ ozrejmili predkladatelia.

Návrh zákona týkajúcich sa životných partnerstiev predložil do parlamentu aj nezaradený poslanec Tomáš Valášek, ktorý pôsobí v mimoparlamentnom Progresívnom Slovensku.

Priblížil, že sa orientuje na všetky páry, aj heterosexuálne, ktoré nemôžu alebo nechcú vstúpiť do manželstva. „Platí, že našou snahou je zlepšenie životnej a právnej situácie všetkých párov na Slovensku. Zákon by umožňoval osvojenie maloletého dieťaťa životným partnerom alebo partnerkou rodiča tak, ako v prípade osôb v manželskom zväzku,“ ozrejmil. Umožniť by návrh mal aj vznik bezpodielového spoluvlastníctva či nahliadnutia do zdravotnej dokumentácie.

Najnovšie články