Pietro Fabris / Public domain

Dokážete zaradiť správne tieto významné udalosti dejín?

Dejepis je plný faktov a rokov. Mnohé z udalostí sa udiali na prelome letopočtov a buď ich zaraďujeme do obdobia pred naším letopočtom alebo už do nášho letopočtu. V dnešnom kvíze sme vybrali 10 významných udalostí z histórie a vašou úlohou ich bude správne zaradiť. Pravdou je, že mnohé udalosti z histórie sa viažu práve na obdobie gréckej či rímskej ríše, keďže z týchto období pochádza najviac historických záznamov. Zvládnete dnešný kvíz na plný počet bodov? 

Ak vás tento kvíz zaujal, pozrite si aj ďalšie v našej sekcii.

Kedy sa odohralo Spartakovo povstanie?

Hermann Vogel / Public domain

Spartakovo povstanie bolo najväčšie povstanie otrokov v staroveku a otriaslo základmi Rímskej ríše. Od predošlých sa odlišovalo najmä tým, že jeho jadro netvorili otroci z latifuncií, ale gladiátori. Malo vojenskú organizáciu a jeho vodca Spartakus vynikal odvahou, silou, rozumom a ušľachtilosťou. Povstanie sa odohralo v rokoch 73 – 71 pred našim letopočtom.

Kedy zavraždili Cézara?

Vincenzo Camuccini / Public domain

Vražda Cézara sa udiala v roku 44 pred naším letopočtom.

Kedy bolo vystavané koloseum?

Giovanni Paolo Panini / Public domain

Rozkaz na jeho vybudovanie dal cisár Vespasianus v roku 72, dokončili ho za vlády cisára Tita v roku 80.

Kedy sa Alexandrovi Veľkému podarilo dobyť Egypt?

Berthold Werner / Public domain

Alexander Veľký dobyl Egypt v rokoch 332 – 331 pred naším letopočtom.

Kedy vybuchla sopka Vezuv a pochovala tak mesto Pompeje?

Pietro Fabris / Public domain

Táto udalosť sa stala v roku 79, konkrétne 24. augusta. Vezuv pochoval Pompeje pod 4- až 6-metrovou vrstvou popola.

Kedy sa narodila staroegyptská vládkyňa Kleopatra VII.?

Alexandre Cabanel / Public domain

Kleopatra VII. sa narodila v roku 69 pred naším letopočtom a zomrela v roku 30 pred naším letopočtom.

Kedy sa odohrala slávna Bitka pri Termopylách?

Jacques-Louis David / Public domain

Bitka pri Termopylách bola jedna z bitiek tretej výpravy Peržanov proti Grékom počas grécko-perzských vojen, medzi spolkom starovekých gréckych mestských štátov, vedeným spartským kráľom Leónidom I. a Achajmenovskou ríšou Xerxa I. Odohrala sa v roku 480 pred naším letopočtom.

Kedy sa udiala abdikácia cisára Romula Augusta čím zanikla Západorímska ríša?

Západorímska ríša zanikla v roku 476 abdikáciou mladistvého cisára Romula Augusta, prinútený bol Odoakerom – vrchným veliteľom rímskej armády. Udalosť býva považovaná za prelom medzi starovekom a stredovekom.

Kedy v Ríme nastal veľký požiar, z ktorého bol obviňovaný cisár Nero?

Hubert Robert / Public domain

Veľký požiar v Ríme nastal v roku 64 a z jeho založenia bol podozrievaný práve cisár Nero. Ten zomrel o 4 roky neskôr.

Kedy sa odohrala druhá púnska vojna, počas ktorej Hanibal aj s pomocou bojových slonov zaútočil na Rím?

© José Luiz Bernardes Ribeiro

Druhá púnska vojna bol vojnový konflikt medzi Kartágom a Starovekým Rímom trvajúci od roku 218 pred naším letopočtom do roku 201 pred naším letopočtom. Bola to druhá z troch vojen medzi dvoma mocnosťami o nadvládu nad Stredozemným morom. Vojna sa skončila víťazstvom Ríma.

0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )