pixabay

Manipulácia je pojem, ktorý je v dnešnej dobe často používaný, ba dokonca každý jeden deň sa stretávame s vedomou či nevedomou manipuláciou. Cieľom tohto článku je priblížiť 30 znakov, na základe ktorých spoznáte manipuláciu alebo manipulátora.

Manipulácia. Pojem, ktorý je často braný na pretras v médiách, práci, ale aj v osobnom živote. Čo však tento pojem znamená? Kto je manipulátor, ako ho odhaliť, či dokonca ako zmeniť jeho manipuláciu vo svoj prospech? Poďme to detailnejšie rozobrať a poukázať na základné znaky manipulátora.

Odhaľte manipulátora

Určite ste už vo svojom živote zažili situáciu, v ktorej vás niekto nepriamo nútil do niečoho, čo sa vám nechcelo a mali ste pocit, že robíte veci, ktoré nevyšli z vašej vlastnej hlavy či presvedčenia. Často sa hneváme, že robíme niečo, čo vlastne vôbec nechceme – zoberieme prácu za kolegu a ostaneme dlhšie v práci, pristúpime na nevýhodné obchodné podmienky, či …

Faktom je však to, že každý jeden z nás sa s manipuláciou už stretol, buď ako nevedomá obeť, alebo ako manipulátor. Dalo by sa povedať, že manipulácia sa čoraz viac stáva povinnou výbavou v našom živote, či si to už uvedomujeme alebo nie. Manipulácia môže byť nevedomá, ktorú využívame v bežnej komunikácii, avšak môže byť aj vedomá a zámerná. V druhom prípade, teda vo vedomej a zámernej manipulácii, si plne uvedomujeme, že svojím konaním ovplyvňujeme druhého človeka s cieľom dosiahnuť to, čo chceme, bez ohľadu na to, ako sa bude druhý cítiť.

Čo je manipulácia?

Manipulácia ako pojem pochádza z latinského slova manus, čo v preklade znamená ruka, teda z toho vyplýva, že manipulácia je ručné ovládanie. Z môjho uhla pohľadu je manipulácia sťaby hra, v ktorej sa manipulátor snaží za pomoci určitých neetických techník ovládať myslenie človeka či skupiny ľudí.

Kto je manipulátor?

Manipulátor je človek, ktorý manipuluje, teda hrá psychologickú a rétorickú hru s ďalšou osobou, kde cieľom hry je zavádzanie mysle, emócií a následne aj činov. Inak povedané, manipulátor rafinovane mení myslenie cieľovej osoby, aby ovplyvnil jej emócie a následne konanie. Cieľová osoba, môžeme ju nazvať aj obeť, si často ani len neuvedomuje, že je manipulovaná.

Charakteristické znaky manipulácie a manipulátora

Ako som už vyššie spomínal, každý z nás sa s manipuláciou stretol – buď ako obeť, alebo ako manipulátor. Podľa známej francúzskej psychologičky a psychoterapeutky Isabelle Nazare – Aga existuje 30 znakov, podľa ktorých možno identifikovať manipulátora.

 1. Vzbudzuje u ostatných pocity viny odvolávajúc sa pritom na rodinné vzťahy, priateľstvo, lásku, profesionálnu zodpovednosť.
 2. Prenáša zodpovednosť na iných alebo sa zo svojej zodpovednosti snaží vykrútiť.
 3. Nevyjadruje jasne a jednoznačne svoje žiadosti, potreby, city a názory.
 4. Obyčajne odpovedá neurčito a vyhýbavo.
 5. Mení svoje názory, správanie a city podľa situácie alebo osoby, s ktorou je v styku.
 6. Svoje žiadosti zakrýva logickými dôvodmi.
 7. Dáva druhým najavo, že nesmú nikdy meniť svoj názor, musia byť dokonalí, všetko vedieť a reagovať okamžite.
 8. Spochybňuje kvality, schopnosti a osobnosť druhých, nenápadne iných kritizuje a posudzuje, hovorí o nich s dešpektom (opovrhnutím).
 9. Necháva svoje odkazy vybavovať inými ľuďmi alebo sa uchyľuje k nepriamemu vyjadreniu.
 10. Podnecuje podozrievavosť, rozdeľuje ľudí, aby mohol lepšie vládnuť a je schopný rozvrátiť manželstvo.
 11. Dokáže zo seba urobiť obeť, aby ho ostatní ľutovali.
 12. Nedbá na žiadosti iných ľudí (i keď tvrdí pravý opak).
 13. Využíva morálne zásady druhých na naplnenie vlastných potrieb.
 14. Skryto sa vyhráža alebo celkom otvorene vydiera.
 15. Netaktne mení tému uprostred rozhovoru.
 16. Vyhýba sa pracovným schôdzkam a poradám, uteká z nich.
 17. Zameriava sa na neznalosti druhých a snaží a vyvolať dojem, že „má navrch“.
 18. Klame.
 19. Hovorí klamstvá, aby sa dozvedel pravdu, prekrúca a interpretuje výroky druhých.
 20. Je egocentrický.
 21. Závidí trebárs aj partnerovi alebo vlastným deťom.
 22. Neznáša kritiku a dokáže popierať celkom zrejmé fakty.
 23. Nedbá na práva, potreby a prianie druhých.
 24. Veľmi často žiada, vydáva pokyny a núti druhých konať na poslednú chvíľu.
 25. Jeho slovný prejav znie logicky a koherentne (súvisle a jednoliato), avšak jeho postoje, činy a spôsob života svedčia o pravom opaku.
 26. Používa lichôtky, aby sa zapáčil, dáva darčeky, alebo nečakane preukazuje drobné služby.
 27. V jeho prítomnosti sa ľudia cítia nepríjemne a neslobodne.
 28. Ide za svojim cieľom veľmi dôsledne, ale na úkor iných.
 29. Nepriamo nás prinúti robiť veci, ktoré by sme pravdepodobne z vlastnej vôle nerobili.
 30. Ľudia, ktorí ho poznajú, o ňom stále hovoria, aj keď nie je prítomný.

Odhaľte manipulátorov vo svojom okolí

Ako spoznať hru manipulátora a zmeniť jeho manipuláciu vo svoj prospech? Skôr, ako odpoviem na túto otázku, pokladám za dôležité objasniť dôvod manipulácie, teda prečo vlastne podliehame manipulácii. Manipulácii zväčša podliehame preto, lebo nemáme ujasnené vlastné emócie či potreby – pre nás je dôležitejšie uspokojiť potreby iných a nie naše vlastné.

Preto prvým krokom pri odhaľovaní manipulátora je vedieť, kto som, aké mám potreby a priority. Druhým krokom je rozpoznať samotnú manipuláciu (pomocou vyššie uvedených 30 znakov). Tretí krok je náročnejší, pretože v ňom ide o aktívnu obranu s cieľom zmeniť hru vo váš prospech.

O tejto aktívnej obrane bude samostatný článok, pretože najprv je nutné spoznať manipulatívne techniky a následne použiť aktívnu obranu. Ak chcete odhaliť manipulátora vo svojom okolí, úplne postačia prvé dva kroky. Čerešničkou na torte môže byť pre vás to, že ak odhalíte manipulátora, pošlite mu odkaz na test o manipulácii.

Zhrnutie a dobrá správa na záver

Manipulácia je pojem, ktorý je v dnešnej dobe často používaný, ba dokonca každý jeden deň sa stretávame s vedomou či nevedomou manipuláciou. Cieľom tohto článku bolo priblížiť 30 znakov, na základe ktorých spoznáte manipuláciu alebo manipulátora. Ako som už načrtol, našťastie existujú účinné spôsoby, ako sa manipulácii brániť, preto sa ďalší článok bude týkať aktívnej obrany, manipulatívnych techník a obrane voči nim.

interez.sk (Lukáš „Digitálny nindža“ Franko)