Foto: ATVS.SK

Zjednotené deskriptory budú výbornou pomôckou pre rodičov.

Nový systém deskriptorov prinesie jednotný a prehľadný spôsob označovania obsahu v televíznych programoch a upútavkách a bude prínosný pre divákov. V súvislosti so zavedením Vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o jednotnom systéme označovania od 1. januára 2024 to zdôraznili predstavitelia Asociácie televíznych vysielateľov Slovenska (ATVS), ktorí zároveň oznámili informačnú kampaň k zavedeniu nového systému.

Predseda predstavenstva ATVS a generálny riaditeľ JOJ Group Marcel Grega vyzdvihol, že na jednotnom vzhľade samotných deskriptorov sa spolu s Ministerstvom kultúry (MK) SR zjednotil celý slovenský mediálny trh.

„Dlhodobo sme upozorňovali na nesúlad pri ochrane maloletých v rôznych mediatypoch, kde sa často stávalo, že ten istý mediálny obsah mal iné značenie vhodnosti pre maloletých divákov napríklad v kine, na DVD nosiči, streamovacej službe alebo v lineárnej televízii. Novú vyhlášku preto vítame,“ uviedol.

Zjednotené deskriptory budú pomôckou pre rodičov

Generálny riaditeľ TV Markíza Peter Gažík doplnil, že zjednotené deskriptory budú výbornou pomôckou pre rodičov. „Budú lepšie informovaní o obsahu programov a ich vhodnosti pre maloletých,“ vyzdvihol.

Súkromné televízie združené v ATVS sa zároveň dohodli spolu s RTVS, Úniou filmových distribútorov, Združením prevádzkovateľov kín a Komisiou na ochranu maloletých na spoločnej informačnej kampani, ktorá bude sprevádzať zavedenie nového systému.

„Cieľom kampane je predstaviť nové deskriptory divákom a pomôcť im zorientovať sa v nich. Veríme, že ocenia ich zrozumiteľnosť a jednotnosť,“ vysvetlila predsedníčka Komisie na ochranu maloletých Slavomíra Salajová.

Nová vyhláška MK SR o jednotnom systéme označovania vstúpila do platnosti v druhej polovici augusta, s účinnosťou od 1. januára 2024 zavádza zjednotené deskriptory označujúce hlavné kategórie obsahu, ktoré môžu byť pre svoju vhodnosť problematické.

Ide o násilie, diskrimináciu, strach, závislosť, sex, vulgarizmy či nahotu. Tieto deskriptory môžu byť označované aj slovami, písmenami (N, D, S, Z, X, V, H) alebo piktogramami, pričom môžu mať rôzne farebné varianty.

Označovanie obsahovými deskriptormi bude v prípade televízneho programu na začiatku alebo v elektronickom programovom sprievodcovi, v prípade upútavky v primeranom čase počas jej vysielania. Označovanie vekovej vhodnosti bude prítomné počas celého vysielania programu v prípade, ak nejde o program vhodný pre všetky vekové skupiny maloletých.

Uložiť článok

Najnovšie články