Ilustračná foto: Pixabay

Nezáležalo na tom, či ľudia sedeli blízko pri nakazenej osobe.

19. januára 2020, kedy pandémia koronavírusu iba začínala, cestovalo 67 ľudí autobusom na budhistickú slávnosť. Medzi týmito ľuďmi bol však aj jeden, ktorý už bol nakazený novým koronavírusom, aj keď v tom čase nevykazoval príznaky choroby. Nikto z cestujúcich na tvári nemal rúško. 

Infikovaná osoba, ktorej pohlavie nebolo zverejnené, nastúpila na spiatočnú cestu autobusom, ktorá trvala iba 100 minút. Aj to však stačilo na to, aby nakazila tretinu autobusu, konkrétne 23 ľudí, uvádza portál Science Alert.

Po ceste sa u neho rozvinuli príznaky

Nakazený človek iba dva dni predtým, ako cestoval autobusom, bol na večeri so štyrmi ľuďmi, ktorí pricestovali z provincie Hubei, v tom čase ohniska nákazy. Len niekoľko hodín po absolvovaní spiatočnej cesty sa u neho začali prejavovať symptómy ochorenia ako je kašeľ, zimnica, či rôzne bolesti tela.

O niekoľko dní na to, bol pozitívne testovaný na nový koronavírus, rovnako ako aj partner osoby a ich dieťa.

Ilustračná foto: Pixabay

V osudný deň, keď nakazil 23 ľudí, cestoval na budhistické bohoslužby konajúce sa vonku, kde bolo riziko prenosu infekcie podstatne menšie. Na základe monitorovania tohto prípadu uverejnili lekári štúdiu v JAMA Internal Medicine. Prípad poukazuje na to, že v zle vetraných priestoroch a s klimatizáciou s uzavretým cyklom, je riziko nakazenia veľmi veľké a nepomôže ani väčšia vzdialenosť od nakazeného.

Sedenie vedľa nakazeného neznamená, že sa nakazíte

Zaujímavé je zistenie, že sedenie bližšie k infikovanej osobe ešte neznamená, že máte väčšiu šancu nakaziť sa. To potvrdzuje aj jedna osoba sediaca vedľa infikovaného, ktorá sa nenakazila. Avšak ľudia sediaci aj sedem radov za ním a na druhej strane boli pozitívni. Rozloženie sedadiel a nakazených si môžete pozrieť na obrázku nižšie.

Nakazená osoba je znázornená červenou farbou. Ružová farba predstavuje ľudí s miernymi príznakmi, zelená asymtomatických a biela ľudí, ktorí sa nenakazili. Foto: JAMA Internal Medicine

Cesta autobusom tiež vykonala zaujímavý experiment. Na bohoslužbu totiž išla skupina 128 ľudí rozdelená do dvoch autobusov, pričom infikovaná osoba bola v autobuse číslo 2. Všetci veriaci boli počas 150-minútovej vonkajšej bohoslužby spolu, avšak v prvom autobuse nebol nakazený nikto. Znamená to, že šírenie nákazy prebiehalo až cestou v autobuse.

Ak by mali rúška, bolo by to iné

Lekári uvádzajú, že ak by nakazený človek mal na tvári rúško, prenosu infekcie by sa efektívne bránilo. Takisto, ak by mali rúška aj ďalší cestujúci, tak by znížili riziko prenosu vírusu na seba, keďže sa ukazuje, že rúško pomáha aj obmedziť množstvo vírusov, ktorým je človek vystavený.

Zo štúdie šírenia koronavírusu v autobuse je možné sa poučiť. Recirkulovaný vzduch v uzavretom priestore môže by nebezpečný. Takisto poukazuje na to, že ľudia, aj keď nemajú príznaky, tak môžu byť vysoko infekční.

Pri ceste dopravnými prostriedkami, ak je to možné, tak je dobré si sadnúť k otvorenému oknu. Prichádza k vám dokonale zriedený vzduch z vonkajšieho priestoru a riziko nákazy je tak obmedzené na minimum a, samozrejme, je potrebné mať nasadené rúško.

0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )