Foto: Unsplash

Deň, od ktorého budeme žiť na ekologický dlh, vychádza tento rok na sobotu 22. augusta.

Tohtoročný Overshoot Day nastáva o tri týždne neskôr ako pred rokom. Posun spôsobili celosvetové opatrenia počas pandémie Covid-19. Slovenský deň vyčerpania prírodných zdrojov však nemeškal, nastal už 21. 5. 2020. Overshoot Day má tento rok jasný odkaz: ľudia zmenou správania dokážu pomôcť planéte.

Minulý rok svetová populácia vyčerpala prírodné zdroje 29. júla 2019 a trend posledných rokov nenaznačoval, že by sa mala situácia zlepšovať. Prišlo však prekvapenie. Deň, odkedy žijeme na ekologický dlh tento rok nastáva 22.8. a posunul sa medziročne o tri týždne kvôli celosvetovým opatreniam proti šíreniu pandémie Covid-19, informuje v tlačovej správe organizácia WWF Slovakia. Ako uvádza platforma Global Footprint Network, k historickému posunu prispel predovšetkým pokles ťažby dreva a pokles emisií CO2 z využitia fosílnych palív.

„Tento rok nám Earth Overshoot Day poskytuje bezprecedentnú príležitosť vidieť takú budúcnosť, akú by sme chceli žiť. Snaha potlačiť šírenie Covid-19 ukázala, že krátkodobo vieme znížiť spotrebu a využitie prírodných zdrojov. Keď prekonáme krízu v oblasti verejného zdravia a zameriame sa na obnovu našich hospodárstiev a našich životov, je potrebné si uvedomiť, že práve riešenia založené na udržateľnosti prírodných zdrojov a prosperite planéty majú šancu priniesť pozitívne výsledky, o ktoré sa lídri usilujú,“ konštatuje platforma Global FootPrint Network.

Foto: Unsplash

Potrebujeme 1,6 planéty

Dátum, kedy svet a jednotlivé krajiny začínajú žiť na ekologický dlh zverejňuje každoročne Global Footprint Network (Platforma globálnej ekologickej stopy). Sleduje nároky krajín a ich obyvateľov na využitie krajiny a prírodných zdrojov na produkciu potravín, surovín, materiálov, energie, na výstavbu miest, produkciu oxidu uhličitého z fosílnych palív, odlesňovanie a kapacitu zostávajúceho zalesnenia pohlcovať oxid uhličitý. Pri našich aktuálnych nárokoch by sme potrebovali 1,6 planéty.

„Aj Slovensko má príležitosť investovať teraz do premeny hospodárstva a poľnohospodárstva, do tvorby zelených pracovných miest, ochrany biodiverzity a opatrení na zmiernenie dôsledkov klimatickej krízy. Podporujeme snahu ministra životného prostredia, aby takéto projekty boli súčasťou národného plánu reforiem, s ktorým sa vláda chce uchádzať o peniaze určené na obnovu ekonomiky krajín EÚ po pandémií. Pri rozhodovaní o programe reforiem a projektoch oživenia ekonomiky musíme myslieť na to, že nerozhodujeme o nás, ale o našich deťoch,“ hovorí Miroslava Plassmann, riaditeľka WWF Slovensko.,

Foto: Unsplash

Ako posunúť svetový Overshoot Day

Platforma Global Footprint Network upozorňuje aj na niektoré možnosti, ako posunúť Earth Overshoot Day. Zníženie emisií CO2, produkcia energie z obnoviteľných zdrojov či obmedzenie individuálnej automobilovej dopravy a jej nahradenie ekologickou a verejnou dopravou, stoja na čelných miestach. Veľký vplyv na spotrebu prírodných zdrojov má i to, ako pristupujeme k potravinám.

Ak by sme o polovicu znížili množstvo jedla, ktoré končí ako odpad, dokázali by sme tento deň posunúť až o 15 dní. Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo odhaduje, že v odpade končí tretina produkcie potravín. Ak by tento odpad bol krajinou, po USA a Číne by bol tretím najvyšším producentom emisií CO2. Medzi ďalšie dôležité kroky patrí obnova lesov, ekologické poľnohospodárstvo, ochrana biodiverzity a ochrana oceánov, jazier a riek, ktoré v súčasnosti absorbujú asi 30 percent emisií.

Najnovšie články