Foto: unsplash

Koronavírus zasiahol nielen jednotlivcov, ale aj mnohé spoločnosti.

Patrí medzi ne aj spoločnosť Airbnb, ktorá sa zameriava na sprostredkovanie ubytovania v rôznych krajinách. Vzhľadom na to, že cestovanie do zahraničia nie je v týchto dňoch odporúčané a v mnohých prípadoch ani možné, Airbnb sa rozhodlo na túto situáciu reagovať novými opatreniami.

Airbnb reaguje na nevšednú situáciu

Mnoho ľudí nerátalo s tým, že sa situácia vyvinie takýmto spôsobom. Nejeden si preto zakúpil letenku a zarezervoval ubytovanie v nádeji, že v najbližších dňoch alebo týždňoch si užije trochu cestovania. Čelíme však nevšednej situácii, v ktorej jeden druhému musíme vychádzať v ústrety. Ako informuje portál CNN, spoločnosť Airbnb sa preto rozhodla, že každý, kto mal prostredníctvom nej zarezervované ubytovanie, môže rezerváciu zrušiť, a to bez akejkoľvek penalizácie. Tisícky ľudí sa už rozhodli akékoľvek cestovateľské plány a rezervácie zrušiť.

Čo sa týka zrušenia rezervácie za normálnych okolností, hostitelia sa môžu rozhodnúť, ktorý súbor podmienok si zvolia. Tie sa pohybujú od pomerne benevolentných až po mimoriadne prísne. Spoločnosť však môže do týchto podmienok zasiahnuť a urobila tak aj v tomto prípade. Ak Airbnb zaregistruje, že rezervácia bola vykonaná na mieste s vysokým výskytom ochorenia alebo ju vykonal človek, ktorý z takej krajiny pochádza, obdrží automatickú správu, ktorá oznamuje, že si rezerváciu môže bezplatne zrušiť.

Foto: unsplash/ Kelcie Gene Papp

Aj keď zákazník takúto správu neobdrží, no má obavy o svoje zdravie, môže rezerváciu zrušiť a podať žiadosť o vrátenie peňazí. Musí tak ale urobiť najneskôr do 14 dní od zrušenia rezervácie. Táto možnosť sa vzťahuje na všetky rezervácie, ktoré boli vykonané pred 14. marcom alebo na tie, kde mal zákazník ubytovanie rezervované na dátumy medzi 14. marcom až 14. aprílom. Pre zrušenie rezervácie sa môžu rozhodnúť obe strany, teda cestujúci, ktorí si ubytovanie rezervoval, aj hostiteľ, ktorý ho ponúka.

Pre mnohých hostiteľov je opatrenie devastačné

Možnosť zrušiť rezerváciu bez penalizácie sa týka aj zážitkových pobytov, v rámci ktorých sa cestovatelia zúčastňujú napríklad rôznych workshopov. Výnimka sa vzťahuje len na niektoré oblasti Číny, kde od 1. apríla vstupujú do platnosti pôvodné podmienky týkajúce sa zrušenia rezervácie.

Foto: unsplash

Situácia sa nedotýka len zákazníkov, trpia aj hostitelia. Vzhľadom na rušenia množstva rezervácií príde nejeden hostiteľ o nemalý zisk. Hostitelia preto na Airbnb naliehajú, aby svoje podmienky rušenia rezervácií prehodnotilo. Pre mnohých hostiteľov totiž môžu byť nové opatrenia devastačné.

CNN
0
Uložiť článok
Komentovať