Letné kúpanie vo vode, foto: unsplash.com

Podľa novej správy hodnotiacej kvalitu vôd na kúpanie, by ste si mali dať pozor, kde sa budete toto leto kúpať

Každý rok milióny ľudí využívajú európske vody na plávanie, rekreáciu a relax. Môžu tráviť svoje voľné dni na miestnych plážach, vodných priehradách alebo na brehoch riek. Začiatok kúpacej sezóny sa blíži, preto je vhodný čas, aby ste upriamili svoju pozornosť na kvalitu vôd určených na kúpanie. 

Európska environmentálna agentúra (EEA) v spolupráci s Európskou komisiou pripravila ročnú správu o kvalite vôd určených na kúpanie. Kvalitu vôd za rok 2018 hodnotili v 28 členských krajinách EÚ, plus Albánsko a Švajčiarsko. Informoval o tom portál euractiv.sk.

Letné kúpanie, foto: unsplash.com

Celková kvalita rastie

Úsilie Európskej únie zabezpečiť čisté a zdravé vody na kúpanie, začala pred 40-timi rokmi prvou smernicou o riadení kvality vody určenej na kúpanie. Dnes sú európske kúpacie vody oveľa čistejšie ako v polovici 70. rokoch, kedy boli vo veľkej miere znečisťované komunálnymi a priemyselnými vodami.

Zo správy vyplýva, že prevažná väčšina, konkrétne 95,4% , z 22 831 monitorovaných lokalít s vodou na kúpanie spĺňa minimálne požiadavky na kvalitu, ktoré sú ukotvené v pravidlách EÚ. Okrem toho správa zahŕňa aj 300 lokalít monitorovaných v Albánsku a Švajčiarsku.

Najčistejšiu vodu na kúpanie má Cyprus, Grécko, Malta a Rakúsko, ktoré dostali „výbornú“ známku za najmenej 95 % ich vody na kúpanie. V poradí piatou krajinou s najlepším výsledkom bolo Slovákmi najnavštevovanejšia dovolenková destinácia – Chorvátsko, ktorého 94,4 % vôd na kúpanie získalo „výbornú“ známku.

Pomer vody určenej na kúpanie s výbornou kvalitou v európskych krajinách, zdroj: eea.europa.eu

Podiel lokalít, ktoré spĺňajú najprísnejšie normy a dosiahli hodnotenie „výborná“ dosiahol 85,1 %. Počet lokalít, ktoré dosiahli hodnotenie „dostatočná“ dosiahol úroveň 95,4 %. A 301 lokalít na kúpanie v EÚ, Albánsku a Švajčiarsku dostalo hodnotenie „nevyhovujúca“ kvality vody.

Slovensko na chvoste

Spomedzi 30 monitorovaných krajín sa Slovensko s len 56,3 % vôd na kúpanie so známkou „výborná“ umiestnilo na 27. mieste. To znamená, že má 4. najhorší podiel „výbornej“ kvality vody. Horšie sa umiestnili už len Rumunsko, Bulharsko a posledné Poľsko.

Kvalita vody na kúpanie v roku 2018 v 28 členských krajinách EÚ, zdroj: eea.europa.eu

Chceme a potrebujeme čistú vodu

Členské krajiny EÚ musia spĺňať požiadavky na kvalitu vôd určených na kúpanie, ktoré sú stanovené v Smernici o kvalite vody určenej na kúpanie. Vďaka dodržiavaniu jej pravidiel sa kvalita vôd na kúpanie v Európe zlepšila. Zaviedlo sa účinné monitorovanie a riadenie kvality vody. Investovalo sa do úpravy odpadovej vody, čo  viedlo k tomu, že sa do vody dostáva výrazne menej neupravených alebo len čiastočne upravených komunálnych a priemyselných odpadových vôd.

Znečistenie vôd fekálnymi baktériami má na ľudské telo negatívne účinky. Plávanie vo vode na znečistených plážach alebo v jazerách môže spôsobovať rôzne ochorenia. Hlavným zdrojom znečistenia je kanalizácia a odtok vody z poľnohospodárskych podnikov a ornej pôdy. Znečistenie sa zvyšuje pri silných dažďoch a záplavách, kedy dochádza k pretekaniu kanalizácie a znečistená odtoková voda sa dostáva do riek a morí. Nezabudnite preto upriamiť svoju pozornosť na kvalitu vôd, v ktorých sa budete chcieť okúpať.

0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )