Foto: Unknown more than 75 years ago, Public domain, via Wikimedia Commons

Brutálne praktiky kastrácie páchali muži aj ženy.

Pred niekoľkými storočiami sa v Rusku rozmáhala kontroverzná sekta nazývaná Skopci (Skoptsy), čo v preklade znamená veľmi príznačne „Kastráti“. Verili, že sám Ježiš bol vykastrovaný a aby sa zbavili hriechu, ktorý zdedili po Adamovi a Eve z raja, museli sa zbaviť uspokojovania svojich túžob.

V článku sa dozviete aj:

  • prečo ruská sekta prijala názov „Skopci“;
  • aké druhy kastrovania jej členovia podstupovali;
  • čo bolo účelom tejto kastrácie;
  • aké tresty na nich čakali, ak boli odhalení;
  • ako za Stalina sekta upadla.

Viedli askétsky život, sex bol hriechom

Pravoslávne sektárske hnutie Skopci sa spočiatku nazývalo skôr „Bielymi holubicami“ či „Božími baránkami“, uvádza Veľká ruská encyklopédia. Avšak ľudia im hovorili Skopci, čo v preklade znamená Kastráti, až si napokon toto svoje zľudovené pomenovanie osvojili.

Skopci sa vyznačovali používaním praktík kastrácie na potlačenie svojich telesných vášní. Viedli asketické životy a vďaka tomuto odopieraniu si rôznych radostí napokon dokázali nahromadiť veľké množstvo majetku, čím iba pritiahli k sebe ďalších členov. Vyhýbali sa alkoholu, všelijakým chutným dobrotám a v neposlednom rade – sexu.

Začiatky siahajú k pustým oblastiam Ruska

Vznik sekty Skopci sa datuje do začiatku druhej polovice 18. storočia do riedko osídlených oblastí Ruska. Darilo sa jej tu, pretože dokázala chudobných ľudí zomknúť a sľubovala im to, po čom túžili.

Za jeho zakladateľa alebo jedného zo zakladateľov (táto informácia sa dnes v médiách líši) sa považuje muž menom Kondratij Selivanov, ktorý stál na jej čele.

All That’s Interesting spomína trojicu pôvodných členov sekty, ktorí boli presvedčení o tom, že ak sa zbavia hriechov túžby, odmenou im bude večný život. A keďže sexuálna túžba bola prekážkou v tomto cieli pre mužov aj pre ženy, museli podstúpiť rázne kroky – vykastrovať sa.

Členka sekty Skopci Foto: Unknown more than 75 years ago, Public domain, via Wikimedia Commons

Dokázali ku sebe pritiahnuť obrovské množstvo nasledovníkov

Sekte Skopci sa podarilo nabrať tisíce členov, dokonca sa hovorí až o stovkách tisíc ľudí, ktorí ju nasledovali. iDNES.cz spomína, že ich viera bola založená na príbehu prvého hriechu, ktorý postretol Adama a Evu v raji. Skopci verili, že mužské semenníky a ženské prsia pochádzajú zo zakázaného ovocia, od ktorého sa Eva nedokázala držať ďalej. Napokon ich oboch kvôli tomu, že sa neovládli, čakal trest a z raja boli vyhnaní.

Skopci konali v presvedčení, že ak sa dajú kastrovať, podarí sa im odčiniť tento hriech prvých ľudí.

Malá pečať, veľká pečať a ohnivé krsty

Nie všetci členovia kastráciu podstúpili. Tí najvernejší ale po vzore lídrov áno. Samotný Selivanov sa vykastroval úplne sám. Existovalo niekoľko druhov kastrácií, ktoré mohli členovia sekty podstúpiť. Svoje pohlavné orgány si odstraňovali muži, ale aj ženy.

Tento obrad dostal podľa známych informácií názov „pečať“. Pri „malej pečati“ si muži odstraňovali miešok a semenníky Druhou možnosťou bola takzvaná „veľká pečať“, pri ktorej bol mužom odrezaný aj penis. Ako vysvetľuje český iDNES, od toho, ktorú z týchto možností si zvolili, závisel stupeň ich dosiahnutej čistoty.

Ženám sa odstraňovali bradavky alebo celé prsia, zohavovali genitálie či dokonca z nich rezali. Nech to znie akokoľvek šialene, členovia sekty Skopci boli skutočne ochotní toto podstúpiť.

Keďže sa pri spomínaných úkonoch používalo rozžeravené železo, dostali mimoriadne príznačný názov „ohnivé krsty“. A tí, ktorí sa túto praktiku rozhodli podstúpiť, museli byť silne zmanipulovaní a jednoducho veriť, že takto dosiahnu oslobodenie od hriechu. A sex bol hriech, takže jeho radosti a slasti neboli v tejto ceste prípustné.

Člen sekty Skopci Foto: Unknown more than 75 years ago, Public domain, via Wikimedia Commons

Za kastráciu im hrozil trest

Niektorí členovia sa odmietli podrobiť kastrácii zo strachu z bolesti, ďalší z obáv z možného trestu. Hrozilo im totiž napríklad vyhnanstvo na Sibíri. Na druhej strane verili, že ak tak urobia, čaká ich večný život v nebi, takže mnohí sa vykastrovať predsa len dali.

Po tom, Ako Selivanov o sebe tvrdil, že je Božím synom, do vyhnanstva putoval aj on sám. Medzičasom ľudia, ktorých ovládal, uverili, že je zas reinkarnáciou Petra III., bývalého ruského imperátora.

Neskôr putoval do blázinca a niekoľko rokov pred svojou smrťou bol poslaný do kláštora, odkiaľ sa už nedostal. Hovorí sa, že sa dožil viac ako 100 rokov.

Na sektu čakal trpký koniec

Sekta po jeho smrti svoju činnosť neukončila a dokázala fungovať aj ďalej. Jej členovia však boli čoraz častejšie stíhaní, napokon jej definitívny koniec prišiel až za vlády Stalina.

Posledná známa kastrácia člena sekty sa uskutočnila v roku 1927. Z niekoľkých stoviek tisíc, až možného miliónu ľudí, ktorí ku nej vzhliadali, ich nasledujúce roky zostalo iba okolo jedného až dvoch tisíc.

Najnovšie články