(Lyon et al., 2021), CC BY-ND

Vedci odhadli, ako bude vyzerať Zem z hľadiska klímy o takmer 500 rokov.

Existuje viacero správ založených na vedeckom výskume, ktoré hovoria o dlhodobých dopadoch zmeny klímy, ako je napríklad nárast hladiny morí a oceánov. Mnohé sa týkajú roka 2100. Napríklad Parížska dohoda požaduje, aby sme obmedzili činnosť a zastavili zvýšenie otepľovania do úrovne dvoch stupňov Celzia v porovnaní s predindustriálnou úrovňou. 

Tím 12 vedeckých pracovníkov každých niekoľko rokov hodnotí Medzivládny panel pre zmenu klímy, uvádzajú autori v článku na portál The Conversation. Nedávno zverejnené hodnotenie OSN varuje, aby sme sa pripravili na oteplenie o 2,7 stupňa Celzia do roku 2100. To bude znamenať bezprecedentné požiare, búrky, suchá, záplavy, horúčavy a zmenu vodného ekosystému.

Ako však bude vyzerať svet po roku 2100? Mnohé deti, ktoré sa narodia teraz, zažijú ešte tento rok. Čo ale ich deti a vnúčatá?

Udalosti po roku 2100

Čo sa stane keď bude rok 2100? Prestane sa planéta otepľovať? Ak nie, čo to znamená pre ľudí teraz a v budúcnosti?

Projekcie vedcov globálneho klimatického modelu založené na reprezentatívnych smeroch vývoja koncentrácie sú časovo závislými projekciami koncentrácií skleníkových plynov v atmosfére.

Modelovali tiež distribúciu vegetácie, tepelný stres a rastové podmienky pre naše súčasné hlavné plodiny, aby získali predstavy o environmentálnych výzvach, ktorým sa budú musieť ľudia od 22. storočia prispôsobovať.

Foto: TASR/AP

V modelovaní zistili, že globálne priemerné teploty sa budú stále zvyšovať aj po roku 2100 pri stredne intenzívnych scenároch zmierňovania dopadov klimatickej zmeny. Vegetácia a oblasti s najlepším využitím pôdy sa budú presúvať viac smerom k pólom a niektoré dnes bohaté oblasti na vegetáciu, ako napríklad Amazonská kotlina, sa môžu stať neplodnými.

Tepelný stres môže dosiahnuť smrteľné hodnoty pre ľudí a tropické oblasti, ktoré sú dnes husto osídlené, sa stanú neobývateľné. Hladiny morí a oceánov budú stúpať, voda sa bude miešať so sladkou a oceány budú teplejšie.

Vykreslenie situácie

Aby vedci skutočne zobrazili zmeny, ktoré nastanú pri hodnote RCP 6.0 – čiže pri scenári, že emisie v roku 2080 dosiahnu vrchol a potom budú klesať, vytvorili tieto ilustrácie, ktoré zachytávajú tri veľké regionálne oblasti – Amazonka, Stredozápad USA a Indický subkontinent. Ilustrácie pokrývajú tisíc rokov, a to obrazy v rokoch 1500, 2020 a 2500.

Amazonka

(Lyon et al., 2021), CC BY-ND

Horný obrázok ukazuje klasickú amazonskú dedinu spred kontaktu s vtedajším európskym svetom. Stredný obrázok je súčasná krajina. Spodný obrázok uvažuje o roku 2500 a ukazuje neúrodnú pôdu a nízku hladinu vody vyplývajúcu z poklesu vegetácie a riedku, či zhoršenú infraštruktúru s minimálnou ľudskou aktivitou.

Stredozápad USA

(Lyon et al., 2021), CC BY-ND

Horný obrázok je z predkolonizačnej doby a ukazuje pôvodné dediny s rozmanitým poľnohospodárstvom založeným na pestovaní kukurice. Druhý obrázok zobrazuje súčasnosť pri pestovaní monokultúrneho obilia s veľkými kombajnmi. Tretí obrázok predstavuje poľnohospodársku adaptáciu na horúce a vlhké subtropické podnebie s pestovaním olejových paliem a sukulentov. O plodiny sa starajú drony.

Indický subkontinent

(Lyon et al., 2021), CC BY-ND

Horný obrázok predstavuje rušnú agrárnu dedinskú scénu pri pestovaní ryže, chov hospodárskych zvierat a spoločenský život. Druhý ukazuje súčasnú scénu, ktorá je kombináciou tradičného pestovania ryže a modernej infraštruktúry. Spodný obrázok ukazuje budúcnosť tepelne adaptívnych technológií, vrátane robotického poľnohospodárstva a zelených budov.

Cudzia Zem

Vedci tvrdia, že ak sa nám nepodarí zastaviť otepľovanie klímy, o 500 rokov sa Zem zmení na nepoznanie. Bude problém zachovať mnohé nevyhnutné prvky potrebné pre prežitie, a to najmä v historicky a geograficky zakorenených kultúrach, ktoré nám dávajú identitu.

0
Uložiť článok
Komentovať