Foto: unsplash/ Zoltán Tasi

Všetko vo vesmíre a vo svete je držané pokope alebo rozdeľované silami, o ktorých sa učíme už na základnej škole.

Silám, ktoré pôsobia na častice, z ktorých sa skladá svet, hovoríme základné sily a mechanizmus, ktorým na seba pôsobia, je interakcia. Na každom kroku na nás pôsobí gravitačná sila, elektromagnetická sila a sily zvané silná a slabá interakcia.

Fyzikom sa podarilo objaviť piatu silu

Ako však informuje portál Science Alert, to nie je všetko. Vedcom sa podarilo zistiť, že na častice pravdepodobne pôsobí aj ďalší, piaty druh sily. Navyše, toto nie je prvý prípad, kedy vedci pôsobenie donedávna neznámej sily zachytili. Pred niekoľkými rokmi objav ohlásili vedci pri pozorovaní rozpadu izotopu berýlia. Ten istý tím vedcov teraz pozoroval pôsobenie tejto sily opäť a zachytili aj známku častice, ktorá pôsobenie sily prenáša. Časticu pomenovali X17.

Foto: unsplash

Objav zatiaľ ešte nebol vedeckou obcou potvrdený, ak sa to však podarí, X17 pomôže vedcom nielen lepšie pochopiť fungovanie vesmíru, ale môže posunúť vpred aj výskum temnej hmoty. Za objavom X17 stojí tím maďarských vedcov z inštitútu nukleárneho výskumu na čele s Attilom Krasznahorkayom a pôsobenie zvláštnej sily prvýkrát pozorovali ešte v roku 2016. Ako sme spomínali vyššie, skúmali rozklad izotopu berýlia a vedcom sa zdal zvláštny spôsob, akým izotop berýlium-8 vyžaroval svetlo.

Posunie sa výskum temnej hmoty?

Ak obsahuje vyžarované svetlo dostatok energie, môže dôjsť k transformácii na elektrón a pozitrón. Tie sa od seba pod istým uhlom odtláčajú, až sa napokon celkom vzdialia. Ako vždy, aj v tomto prípade je však platný zákon zachovania energie a ak energia narastá, uhol, pod akým sa častice od seba vzďaľujú, by sa mal zmenšovať. K tomu však nedošlo v prípade výskumu Krasznahorkaya a jeho kolegov.

Foto: unsplash

Keď sa od seba častice vzďaľovali pod uhlom 140 stupňov, došlo k nárastu počtu elektrónov aj pozitrónov. Novinka ihneď upútala pozornosť vedcov z celého sveta a zhodli sa na tom, že za anomáliu by mohla byť zodpovedná častica, o ktorej existencii sa doteraz nevedelo, napríklad celkom nový druh bozónu.

V súčasnosti sú známe štyri základné sily, pričom tri z nich pôsobia príťažlivo alebo odpudivo práve prostredníctvom bozónov. Gravitačná sila sa prenáša prostredníctvom častice, ktorú vedci pomenovali gravitrón, tú sa však zatiaľ nepodarilo identifikovať. Aj keď sa teda vedci z objavu tešia, čaká ich ešte obrovské množstvo práce, výskumov a experimentov, kým sa im existenciu piatej sily podarí spoľahlivo dokázať.

Štúdia, kde vedci skúmali izotop berýlia, už bola publikovaná vo vedeckom časopise Physical Review Letters, na novú štúdiu si však zrejme ešte chvíľku počkáme. Časť informácií je publikovaná na stránke arXiv.

Science Alert
0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )