Ilustračná foto: Pixabay

Prieskum ukazuje pravú tvár slovenskej mládeže.

Inštitút pre verejné otázky uskutočnil v rámci projektu Výchova mládeže k občianskemu spolunažívaniu sociologický prieskum medzi mladými ľuďmi, v ktorom sa zameral na ich vnímanie spoločnosti či politické otázky. Prieskum vykonaný v online priestore agentúrou Focus ponúka pohľad do sveta súčasnej mladej generácie. 

Sociologický výskum, ktorý prebiehal na reprezentatívnej vzorke mladých ľudí vo veku od 15 do 19 rokov zisťoval najmä vzťah k demokracii, názory na postavenie a šance príslušníkov rôznych skupín v našej spoločnosti, na ich pohľady na vývoj v Európskej únii, dôveru k ľuďom či vnímanie budúcnosti. Inštitút pre verejné otázky (IVO) výskumné dáta publikoval na svojej webovej stránke.

Rómov za susedov nechcú

Podľa mladých majú najhoršie postavenie a šance v našej spoločnosti Rómovia a ľudia inej sexuálnej orientácie. Možnosť omnoho horšie alebo trocha horšie postavenie zvolilo pri Rómoch spoločne až 63% opýtaných a pri LGBTI ľuďoch 61,4% respondentov. Až 41,8% mladých si ďalej myslí, že ženy majú o čosi horšie postavenie a šance v spoločnosti ako muži. V porovnaní so strednou generáciou vidí vlastné postavenie oveľa alebo trochu lepšie až 35,8% mladých ľudí.

A kým si horšie postavenie Rómov v spoločnosti zjavne uvedomuje väčšina mladých ľudí, sami k zlepšeniu tejto situácie veľmi neprispievajú. Až 60,8% mladým by Rómovia v susedstve prekážali. Horšie hodnotenie získali už len politickí extrémisti. Tých by vo svojom susedstve nechcelo až 75,3% respondentov. Naopak, väčšine mladých by neprekážali ľudia inej farby pleti (86,1%), Židia (82,7%) či ľudia inej sexuálnej orientácie (72,2%).

Foto: Ilustračné (Unsplash)

Ženy na vysokých postoch sú prínosom

V dotazníku sa IVO pýtal mladých aj na Európsku úniu a zmeny, ktoré za posledné desaťročia priniesla. Väčšiu slobodu žien rozhodnúť sa, či a kedy chcú mať deti, označuje za pozitívnu zmenu až 58,1% mladých a to, že sa ženy objavujú častejšie vo vedúcich politických či ekonomických pozíciách víta až 53% opýtaných. Takmer 23% mladých si ale myslí, že väčšia tolerancia voči partnerstvám ľudí rovnakého pohlavia je zmenou negatívnou a viac ako 55% opýtaných sa nevedelo rozhodnúť pri otázke väčšej etnickej a náboženskej pestrosti.

Politika ich nezaujíma, demokracia áno

Inštitút pre verejné otázky zaujímal aj vzťah mladých k politike. Z výsledkov vyplýva, že kým o domácu celoštátnu politiku sa vôbec nezaujíma 16,6% mladých ľudí, pri tej komunálnej je to už 20% a pri zahraničnej dokonca o čosi viac ako štvrtina mládeže. Ak k tomu pripočítame mladých, ktorí si vybrali možnosť “skôr nezaujímam” pri domácej celoštátnej politike, číslo vyskočí na 46,3%, pri komunálnej na takmer 60%. Mladých najviac nezaujíma zahraničná politika a to až 63,5% opýtaných. Prieskum tiež naznačuje, že najviac sa mladí o politike rozprávajú so svojimi rodinnými príbuznými.

Foto: Ilustračné (Unsplash)

Mladí sa v dotazníku tiež vyslovili o tom, že v demokracii treba dôsledne rešpektovať aj práva menšín. S týmto výrokom úplne súhlasilo alebo skôr súhlasilo viac ako 85% opýtaných. O niečo viac ako 78% tiež súhlasí alebo skôr súhlasí s vyjadrením, že demokracia je najlepší možný politický systém. Viac ako 90% mladých si tiež myslí (alebo skôr myslí), že by vláda mala pri rozhodovaní rešpektovať aj názory opozície a občianskej spoločnosti.

0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )